Pozvánka na zasedání zastupitelstva

1. září 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3133×

5. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 6. 9. 2011 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva města
 3. Výkupy pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 5. Výkup dešťové kanalizace od Ranče Samsara (Klepačov)
 6. Schválení Smlouvyposkytnutí dotace na akciZámekBlanskoa předfinancování projektu na 100% finanční krytí
 7. Odprodej volných bytů
 8. Odpis pohledávek
 9. Žádost o prominutí penále
 10. Smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji IDS JMK
 11. Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 12. Úprava tarifu IDS JMK
 13. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko
 14. Dotace z rozpočtu města na pronájem sportovišť pro rok 2011
 15. Rozpočtová opatření
 16. Poskytnutí účelové půjčky ze SFRB ČR
 17. Volba místopředsedy kontrolního výboru
 18. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 19. Interpelace

Ing. Lubomír Toufar
starosta

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter