Pro městskou policii prázdniny neplatí

28. září 2011, tiskové zprávy, přečteno: 2884×

Strážníci Městské policie Blansko za letní měsíce červenec a srpen letošního roku odhalili celkem 616 přestupků. Nejvíc přestupků bylo spácháno nedodržením zákona o provozu na pozemních komunikacích – celkem 385, zejména se jednalo o zakázané zastavení a stání vozidel a zákaz vjezdu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z tohoto počtu bylo 190 přestupků řešeno v blokovém řízení uložením pokut v celkové výši 61.200,-- Kč. Dalším frekventovaným přestupkem bylo porušení obecně závazné vyhlášky nebo nařízení obce, celkem bylo vyřešeno 111 případů, z toho pokutou v blokovém řízení 57 případů v souhrnu za částku 26.000,-- Kč. Častým proviněním byly i přestupky proti majetku, zejména krádeže zboží v obchodech. Těchto bylo na městskou policii oznámeno celkem 28, pachatelům těchto přestupků byly uloženy blokové pokuty za celkem 11.400,-- Kč. Samostatnou kapitolou jsou přestupky proti veřejnému pořádku, hlavně porušení nočního klidu a vzbuzení veřejného pohoršení. Významnou skupinou pachatelů jsou bezdomovci, svůj vliv má i teplé počasí lákající k různým radovánkám, často spojených s konzumací alkoholu. Přestupků proti veřejného pořádku strážníci řešili celkem 92, z toho 26 uložení pokuty v celkové výši 12.000,-- Kč. Strážníci za uvedené období uložili za přestupky 301 pokut v blokovém řízení za 110.600,-- Kč, druhou nejčastější sankcí byla domluva (279) a 36 případů bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

 Mgr. Stanislav Sotolář

zástupce ředitele MP

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter