Cílem úřadu je efektivita, kvalita a spokojenost veřejnosti

8. září 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4852×

Rada města Blansko schválila na své 15. schůzi konané dne 23.08.2011 Vizi Městského úřadu Blansko. Jde o stručný, ale významný dokument definující z dlouhodobého hlediska poslání úřadu, komu a k čemu slouží a o co usiluje. Trvale bude zveřejněn na www.blansko.cz.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dokumenty obdobného zaměření se při své činnosti řídí stále více úřadů. Lze je nalézt kupříkladu na internetových stránkách krajských úřadů, Nejvyššího kontrolního úřadu, ale i s Blanskem srovnatelných měst jako jsou Žďár nad Sázavou nebo Písek.

Vize Městského úřadu Blansko

Vizi lze obecně definovat jako určitou představu nebo pohled do budoucnosti. V rámci činnosti takové organizace jakou je orgán veřejné správy, slouží vize ke stanovení dlouhodobých cílů úřadu a k tomu, aby i dílčí vykonávané kroky byly s touto vizí v souladu.

MěÚ Blansko by mělbýt podle této vize především profesionálním a transparentně (tj. otevřeně a „průhledně“) fungujícím úřadem, který zajišťuje pro občany a další subjekty na vysoké úrovni úkoly veřejné správy a to jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. Obsah této vize musí být napříště zohledňován v rámci tvorby dalších strategických dokumentů, zejména nové verze Strategického plánu rozvoje města. S vizí úřadu se budou setkávat každodenně jak zaměstnanci úřadu, kteří budou za její naplňování spoluodpovědní, tak zákazníci úřadu, tj. především občané, kteří budou moci míru a úspěšnost jejího naplňování v praxi neustále hodnotit.

Odbor kancelář tajemníka

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter