Zpoplatnění malých zdrojů znečišťování ovzduší

15. září 2011, tiskové zprávy, přečteno: 4401×

Každoročně v termínu do 31. března mají dle zákona o ochraně ovzduší provozovatelé vyjmenovaných malých zdrojů znečišťování ovzduší povinnost předat na příslušný správní orgán podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko letos na území města Blansko zpoplatnil celkem 14 provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší, kterým za rok 2011 vyměřil poplatky v souhrnné výši 10.000 Kč. U těchto malých zdrojů, které slouží výhradně k podnikatelské činnosti, se zpoplatňují pouze emise těkavých organických látek a tuhých znečišťujících látek v zákonem určeném rozmezí sazeb.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter