Ulicí Masarykovou se opět jezdí

25. října 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 2871×

O týden později oproti plánovanému datu byla dána do provozu opravená komunikace na ulici Masarykově.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

I když byla již komunikace pro automobily otevřena, stavba stále probíhá. K prodloužení termínu uzavření komunikace došlo vlivem dodatečné opravy – kompletní výměny kanalizačního řadu vedoucího pod opravovanou komunikací. Další práce nad původní rámec přinese úprava parkoviště před firmou BUSE. Cena za provedení díla je stanovena ve výši 3 232 055 Kč.Tato částka je kompletně hrazena z rozpočtu města.

„Nejedná se pouze o opravu vozovky s položením nového koberce. Rozsáhlé práce se také provádí při opravě chodníků a ostatních zpevněných ploch s napojením na vozovku. Zvětšuje se počet uličních vpustí. V některých případech dochází k částečné nebo i úplné rekonstrukci jejich šachet. Součástí budou i terénní úpravy s tím, že osetí trávy bude provedeno v jarním období příštího roku,“ vyjmenoval provedené opravy místostarosta Jiří Crha.

Ulice Masarykova potřebuje opravu celá a končí až napojením na výpadovku z Blanska. Další úseky jsou proto v návrhu rozpočtu města na rok 2012. Jedná se o úseky Bartošova–Těchovská a Těchovská–Nerudova. V současné době byly zahájeny projektové práce.

Uzavření komunikace u pošty společně s ulicí Masarykovou působilo problémy s parkováním v této části města. To se po otevření Masarykovy ulice o něco zlepší, nicméně na otevření silnice kolem pošty si občané počkají až do konce ledna 2012. Do té doby zde má být opraven vodovodní řad, kanalizace a provedeny rozvody elektřiny v zemi. Dojde také k rozšíření vozovky a vyznačení šikmých parkovacích stání.

Které další silnice plánuje město prioritně opravit, nechtěl zatím místostarosta sdělit. „Do návrhu rozpočtu na příští rok byla zařazena řada komunikací, které vyžadují opravu. Které budou vybrány a v jakém rozsahu, je předmětem připravovaného rozpočtu.“

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter