Spalování rostlinných odpadů

3. října 2011, tiskové zprávy, přečteno: 3477×

Opět se blíží podzim, který bývá spojován se všeobecným úklidem a přípravou na zimu. Na zazimování svých pozemků se připravují i uživatelé zahrad, kteří hrabou spadané listí, prořezávají stromy i keře a provádějí další práce, při nichž vzniká rostlinný odpad. A nastává nerudovský problém: kam s ním?

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Řada občanů z rozličných důvodů volí k likvidaci větví a dalších nepotřebných zbytků rostlinného původu oheň. Spalování uvedených materiálů na otevřených ohništích se řídí zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Na otevřených ohništích lze spalovat pouze suché rostlinné materiály, které nesmějí být kontaminovány chemickými látkami a tyto látky nesmějí být ani ke spalovanému materiálu, např. z důvodu lepšího hoření anebo zbavení se dalších odpadů nerostlinného původu, přidávány. Obecně by spalování rostlinných materiálů mělo být prováděno za dobrých rozptylových podmínek. K popsanému spalování není třeba povolení, pouze při něm musí být dodržovány základní protipožární a bezpečnostní zásady. Místní obecní úřad může nařízením obce stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za porušení některé z vyjmenovaných povinností zákona o ochraně ovzduší uloží obecní úřad pokutu ve výši od 500 do 150.000 Kč.

Většinu organických zbytků však lze využít ke kompostování. Ve městě Blansku začal od srpna pravidelný svoz kompostovatelného odpadu, např. trávy, listí, květin, zbytků ovoce, zeleniny apod. od občanů na novou kompostárnu. Občané Blanska mohou kompostovatelné odpady odvézt do kompostárny ve vymezené době i sami. Nevyužitelné zbytky se dají, dle místních podmínek, předat do sběrného odpadového dvora anebo do velkoobjemových kontejnerů k dalšímu zpracování. Kdo hodlá využít této formy likvidace zahradních bioodpadů, musí se v každém případě řídit pokyny místního obecního úřadu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter