Neházejte zářivky do popelnic

13. listopadu 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 2724×

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem ani do separace, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) jsou sběrná střediska odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Luční (dále jen SSO), která slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností.

Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem SSO jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad.

Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek, prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem.

Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových.

Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším SSO.

Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci.

Město Blansko má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšovalo. Proto uzavřelo smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy – žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru.

V žádném případě nepatří ani do separačních nádob na sběr skla. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter