Podzim v Blansku oživí barvy kampaně na třídění odpadu

30. listopadu 2011, ostatní, přečteno: 3478×

Pilotní projekt zaměřený na podporu a popularizaci třídění odpadů proběhne v následujících dnech v Blansku. Více než pět set domácností obdrží zdarma speciální sadu obsahující žlutou, modrou a zelenou tašku určenou na tříděný odpad. Cílem této aktivity je zejména zvýšení množství, kvality a čistoty vytříděných odpadů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 V soutěži „My třídíme nejlépe 2011“ obsadilo Blansko 6. místo

Pravda je, že Blansko v třídění odpadu není žádným nováčkem – v soutěži „My třídíme nejlépe“ v kategorii obcí nad 10 000 obyvatel obsadilo šestou příčku a předstihlo tak Boskovice, Brno či Kuřim. Prostor pro zlepšení zde stále však je, jak ukazuje příklad Znojma či Vyškova, jež s Blanskem soupeří ve stejné kategorii, ale také třeba městyse Sloupu, kde vytřídili celých 70 kg odpadu na obyvatele. Připravovaná propagační kampaň by tak měla posílit motivaci občanů a znova jim připomenout, že třídění odpadu má smysl.

Cílem kampaně jsou lokality s potenciálem růstu

Akce propagující odpovědné nakládání s odpady v domácnostech již úspěšně proběhla v dalších čtyřech moravských a českých městech – v Kroměříži, Přerově, Prostějově a v Pelhřimově. Volba měst však nebyla náhodná – cíleně byly vybrány lokality s vysokým potenciálem růstu v rámci příslušných regionů.

„Věřím, že naše barevné tašky budou občany motivovat k aktivnějšímu přístupu ke třídění odpadů. Často jsme se setkávali s názorem, že lidem doma chybí nádoby na třídění jednotlivých druhů odpadů, i to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli takovouto aktivitu realizovat,“ uvedl Milan Hroudný, regionální manažer z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která podporu třídění odpadů financuje.

Tašky získají obyvatelé sídliště i rodinné zástavby

V Blansku budou dvojice vyškolených pracovníků specializované agentury roznášet sady barevných tašek přímo do domácností ve čtvrtek 1. prosince 2011 od 15.30 do 19 hodin, případně ještě v pátek 2. prosince ve stejném časovém intervalu. Konkrétně půjde o ulice Podlesí, Nad Žlíbkem, Purkyňova, Lesní, Větrná, Východní, Palackého, Čelakovského a Křížkovského.

Přínos akce vyhodnotí dotazníkový průzkum

Obyvatelé příslušné lokality budou o akci předem informováni prostřednictvím letáků v poštovních schránkách, na vývěskách v domech a také díky regionálním médiím. Lidé pracovníky poznají podle jednotných triček s tematikou třídění odpadů. „Společně s taškami budeme rozdávat také propagační předměty z recyklovaných materiálů, zájemcům můžeme také odpovědět na dotazy týkající se třídění odpadů a jejich následného zpracování,“ popsal koordinátor projektu Miroslav Grass. Ve stejných lokalitách měst proběhne v příštím roce dotazníkové šetření, na jehož základě bude vyhodnocen přínos akce. Sledovat se budou také výsledky třídění. Pokud tato aktivita v rámci projektu kraje a společnosti EKO-KOM splní očekávání, plánuje se její rozšíření i do dalších domácností.

Podrobnější informace o kampani na podporu třídění v Jihomoravském kraji naleznete na internetových stránkách www.tridime-jihomoravsky.cz.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter