Nemocnice Blansko se dohodla s VZP ČR na financování programu Jednodenní péče

17. ledna 2012, tiskové zprávy, přečteno: 3618×

Jednodenní péče, současný trend v organizaci léčby v chirurgických oborech, přináší významné benefity pacientům a současně výrazné finanční úspory v nákladech na léčení. Kvalita programu Jednodenní péče v Nemocnici Blansko byla potvrzena dohodou s klíčovou zdravotní pojišťovnou VZP ČR.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Po četných jednáních provázejících celý rok 2011 proběhla ve čtvrtek 05.01.2012 v Praze zásadní schůzka, při níž došlo k dohodě smluvního vztahu mezi největší zdravotní pojišťovnou ČR – všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP ČR) a Nemocnicí Blansko na poskytování a financování zdravotnických výkonů pacientům v programu Jednodenní péče.

Dohoda o smlouvě pro rok 2012 byla uzavřena za účasti MUDr. Vladimíry Danihelkové, ředitelky Nemocnice Blansko a vedení VZP ČR s výhledem na její další rozšíření. Pojišťovna tímto krokem vyjádřila jednoznačnou podporu tomuto novému způsobu léčby – Jednodenní péči.

Nemocnice Blansko

„Jedná se o moderní formu organizace léčebné péče v chirurgických oborech, která má minimalizovat délku pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení. Takto poskytovaná péče je pro pacienta výrazně efektivnější a samozřejmě i zajímavá pro pojišťovny.

Velkým přínosem pro pacienta je minimalizace pobytu v nemocnici a možnost doléčení v domácím prostředí, což má mnohdy dost zásadní vliv na psychiku, a urychluje to celý proces rekonvalescence.

Pacienti také zbytečně dlouho netráví čas ve zdravotnických zařízeních, čímž se výrazně snižuje riziko tzv. nemocničních (nozokomiálních) nákaz. Pro zdravotnický systém pak tato péče znamená významné celkové finanční úspory,“ dodala MUDr. Vladimíra Danihelková, ředitelka Nemocnice Blansko

Dne 13.12.2011 se v Nemocnici Blansko uskutečnil pravidelný dozorový audit systému kvality dle normy ČSN EN ISO 9001, v jehož rámci bylo certifikováno oddělení jednodenní péče.

Certifikace dle normy ČSN ISO 9001 stanovuje požadavky na systém kvality. V rámci certifikace dochází zejména k ověření funkčnosti vybudovaného systému řízení a nastavení jasných pravidel činnosti celého provozu nemocnice. Samotným cílem certifikace je spokojenost širokého spektra pacientů a s tím spojeného dosažení vysokého standardu poskytovaných služeb.

„Pavilon jednodenní péče je v Nemocnici Blansko novým moderním pracovištěm, které je v provozu od 01.02.2011. V současné době je nově i pracovištěm certifikovaným a k dnešnímu dni zde bylo odoperováno celkem 640 pacientů,“ doplnila MUDr. Danihelková.

Nemocnice Blansko získala certifikát kvality již v roce 2007. Na konci roku 2009 úspěšně obhájila recertifikaci a na konci roku 2011 nemocnice jako jedna z mála v Jihomoravském kraji získala akreditaci dle SAK ČR, která zvyšuje kvalitu léčby a bezpečí pacientů.

Nyní je Nemocnice Blansko kompletně certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001 a akreditována SAK ČR.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko