Dobrovolní hasiči okrsku Blansko hodnotili uplynulý rok

3. března 2012, historie, přečteno: 2793×

V neděli 5. února se sjeli do Těchova zástupci šesti sborů ze sedmi registrovaných na území města Blanska a zástupci sboru Spešov, který zůstal součástí okrsku blanenských hasičů z dob, kdy byl ještě městskou částí Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Valnou hromadu zahájil a hosty přivítal starosta dobrovolných hasičů okrsku Blansko bratr Milan Křivánek z Olešné. Jednání se zúčastnil starosta města Blanska ing. Lubomír Toufar a zástupce občanské aktivity Těchov pan Bohumil Horský a dále bylo přítomno 22 delegátů z jednotlivých sborů.

Ve svém referátu starosta okrsku připomněl nezapomenutelné zásluhy v hasičském hnutí bratra Miroslava Řepiského, který se mimo jiné zasloužil o založení hasičského muzea v Přibyslavi a bratra Rudolfa Maňouška ze Žďáru, který byl dlouholetý starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.Oba bohužel opustili v loňském roce naše řady.

valné hromady se zúčastnil i starosta města Blanska Lubomír Toufar

Dále se ve svém referátu zabýval hodnocením výsledků okrsku. Zlepšila se práce výboru, informovanost jednotlivých sborů, ale přetrvávají značné rozdíly v přístupu sborů k plnění společných úkolů. Kritika padla na neprovedené námětové cvičení, na jen poloviční účast sborů při celookresním setkání jejich zástupců v Drnovicích, dva sbory se nezúčastnily okrskové soutěže v požárním sportu.

Na druhé straně pochválil sbory za velké množství práce pro spoluobčany při pořádání různých akcí jako jsou sběry kovového odpadu, pořádání hasičských plesů, ostatkových průvodů, pálení čarodějnic, dětských dnů, závěrů prázdnin, ukázek techniky, požárních dozorů a hasičských soutěží. Také ocenil sbory, které pracují s mládeží a u kterých díky této práci nejsou problémy s generační výměnou.

V požárním sportu nás opět dobře reprezentoval SDH Těchov, jmenujme 3. místo mladších žáků v celookresní hře Plamen v Doubravici nad Svitavou, 2. místo dorostenek v krajském kole hry Plamen v Přísnoticích a 3. místo žen v okresním kole soutěže v požárním sportu na stadionu ASK Blansko. Mládeži se věnují také v Olešné a jsou náznaky příprav na práci s mládeží i u dalších sborů.

Dále ocenil sbor SDH Dolní Lhota a SDH Klepačov za přípravy a průběh oslav 100. výročí jejich založení. Oba sbory obdržely při této příležitosti medaili „Za příkladnou práci“. 110. výročí vzniku si připomněl sbor v Lažánkách, za dlouholetou práci obdržel „Čestné uznání“ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Blansku. V letošním roce si připomene 100 let od založení sboru i SDH Těchov.

Poprosil zástupce, aby si ve sborech vážili práce dříve narozených a zasloužilých hasičů a při vhodné příležitosti je oceňovali.

Ve vybavenosti jednotek byl v posledních létech, také díky dotacím z Jihomoravského kraje, vykonán velký kus práce. Jednotky se značně zmodernizovaly, ale díky velkému finančnímu deficitu z dob minulých a postupující technice, je třeba v modernizaci i nadále pokračovat.

Závěrem starosta okrsku poděkoval všem za práci a popřál mnoho úspěchů.

Po zprávě o hospodaření a zprávě revizní se ujali slova zástupci jednotlivých sborů a seznámili přítomné se svojí činností a se svými problémy. Některá vystoupení byla doplněna fotografiemi.

Starosta místního SDH Těchov Pavel Bezděk ještě jednou přivítal přítomné v této městské části. Sbor má 131 členů, daří se práce s mládeží a s družstvem žen. Uspořádali mnoho akcí pro veřejnost a děti, zasahovali při zahoření sazí v komíně. Byl vybudován nový sušák na hadice, problémem se jeví rozpadávající hráze požární nádrže, která bezprostředně sousedí s okolními nemovitostmi. Závěrem pozval přítomné na oslavy 100. výročí založení sboru v tomto roce.

Zástupce SDH Spešov bratr Chlup seznámil přítomné s akcemi, které sbor zorganizoval, jmenujme dětský den, každoročně pořádají tábor pro 40 dětí, soutěž v zásahu z aut a vozíků. Modernizovali hasičskou klubovnu, pokládali zámkovou dlažbu, pomáhali při realizaci obecního domu. Zasahovali při požáru trávy podél trati.

Jaroslav Wutka z Obůrky hodnotil činnost sboru jako velmi dobrou, mají 34 členů, podařilo se jim aktivovat družstvo mužů a opět celá řada akcí pro spoluobčany, ostatkový průvod, pálení čarodějnic, dětský den, Martinské hody, rozsvěcení Vánočního stromu, stezka odvahy a další.

Starosta Jiří Schupkegel z Dolní Lhoty uvedl, že sbor má 120 členů, sbírali železný šrot, pálili čarodějnice, uspořádali okrskovou soutěž v požárním sportu, partyzánskou stezku a oslavy 100. výročí založení sboru. Velkou radost mají z obnoveného družstva žen. Zasahovali při požáru auta a požáru trávy u trati.

Starosta SDH Klepačov Miroslav Vičar ve svém vystoupení uvedl, že mají 35 členů. Uspořádali hasičský ples, sbírali železný šrot, prováděli požární dozory při akcích pořádaných kulturním střediskem města Blanska, spolupracovali s klubem hasičské historie, asistovali při přemísťování Ježkova železničního mostu, uspořádali oslavy 100. výročí založení sboru. Vymalovali požární zbrojnici, instalovali krbová kamna a letos by potřebovali vyměnit okno a vjezdová vrata. Moc jim schází v požární zbrojnici vodovodní přípojka a sociální zařízení.

Slovo si opět vzal starosta okrsku a současně sboru SDH Olešná Milan Křivánek a seznámil nás s činností tohoto sboru. Mají 49 členů, pořádají Hasičský ples, karneval, sbírají železný šrot, uspořádali závěr prázdnin. Spolupracují se skupinou ČČK a zůčastňují se závodů mladých zdravotníků. Pracují s družstvem žáků, které přihlásili do celostátní hry Plamen. Vyměňovali krytinu na obecním domě, kde odpracovali 630 hodin. 7 členů zásahové jednotky má oprávnění na práci s motorovou pilou a 6 vlastní oprávnění na nositele dýchací techniky. Zasahovali při vyprošťování koně uvízlého v nádrži a podobně jako klepačovské je trápí chybějící vodovodní přípojka, sociální zařízení v požární zbrojnici a netěsná a nebezpečná vrata.

V diskuzi starosta města Blanska ing. Lubomír Toufar ocenil práci dobrovolných hasičů a poděkoval nám za práci pro občany městských částí kde působíme. Vzpomenul naši pomoc při pořádání Půlmaratonu Moravským krasem, nad kterým mělo město záštitu. Slíbil nám, že i přes nepříznivou finanční situaci se bude snažit akceptovat naše požadavky. Vedení města si je vědomo, že každý rok nemusí být tak klidný, co se týká přírodních událostí, jak ten loňský a je třeba, abychom byli na nepříznivé situace připraveni. Závěrem svého vystoupení nám popřál minimum mimořádných událostí a hodně úspěchů v naší dobrovolné práci.

Po přijetí usnesení a plánu práce na rok 2012 byla Valná hromada ukončena.

PB

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter