V knihovně vás zbaví strachu z počítače

6. března 2012, historie, přečteno: 2012×

Již několik let se v Městské knihovně Blansko realizuje projekt „NEBOJTE SE PC“. Vznikl v době, kdy mezi námi bylo více těch, kteří osobní počítač ovládat neuměli, a menšina takových, kteří se PC „nebáli“. Někteří z těchto poučenějších se stávali rádci a pomocníky pro jedince v oblasti výpočetní techniky naprosto neznalé.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rozvoj moderních technologií (počítače, tablety, chytré telefony…) patří v současné době k nejdynamičtějším odvětvím. Tento nezadržitelný trend se snaží přirozeně reflektovat, zejména během posledního roku, i blanenská knihovna. Do svého lektorského týmu získala zkušeného a odborně erudovaného lektora Bc. Michala Bronce, který v uplynulém roce úspěšně provedl úskalími základů obsluhy osobního počítače několik skupin zájemců nejen seniorského věku.

Jeho velkou devízou je zejména to, že není pouhým více prakticky poučeným uživatelem, ale skutečným IT specialistou, jež dnes a denně řeší řadu problémů spojených s výpočetní technikou. Jeho tento obor totiž živí. A má ještě jednu významnou „přidanou hodnotu“ – schopnost citlivě přivést k základům moderních technologií i opravdové „bázlivce“, jak dokazují relevantní informace od absolventů jeho kurzů.

Máte ještě pořád ze stolního počítače nebo notebooku strach? Přesto se chcete podívat na internet, založit si elektronickou poštovní adresu, psát si nebo si promluvit (a vidět se) s příbuznými či známými v rámci celého světa?

Pak přijďte do Městské knihovny Blansko a přihlaste se do projektu „NEBOJTE SE PC“!

Čekají vás 3 vyučovací bloky po třech hodinách (vždy ve středu od 8,00 do 11,00 hodin), celkem tedy 9 vyučovacích hodin během tří po sobě následujících týdnů, v kulturním prostředí moderně vybavené studovny a čítárny Městské knihovny Blansko. Cena celého kurzu je 300,- Kč. Pracuje se ve skupině, která má maximálně 7 členů, což umožňuje individuální přístup ke každému.

Věříme, že k příjemné atmosféře nenásilné formy vzdělávání se přispěje i občerstvení (káva, čaj, minerálka).

Nejbližší kurz proběhne během dubna 2012. Přihlášky (formulář k dispozici na www.knihovnablansko.cz v sekci PROJEKTY nebo přímo ve studovně a čítárně MK Blansko) přijímá od 22. 3. 2012 oddělení studovna a čítárna Městské knihovny Blansko (Mgr. Jana Trubáková, Eva Šebková).

Těšíme se na vás! A nebojte se…

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter