Pohledávky města Blanska a způsoby jejich řešení

30. května 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 3141×

Město Blansko má v současnosti pohledávky po splatnosti v celkové hodnotě bezmála 21 milionů Kč. Jejich vymáhání řeší dohodou s dlužníky, případně exekucí nebo soudní cestou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pohledávky jsou za následující tituly:

 početčástka Kč (v tis. Kč)
Poplatky z komunálního odpadu 1 169 2 201
Poplatky ze psů 59 61
Poplatky ostatní 6 45
Pokuty dopravy 604 4 777
Pokuty ostatní 899 2 901
Vratky sociálních dávek 14 308
Nájem bytů 197 8 100
Nájem nebytů 20 884
Nájem pozemků 7 599
Obchodní činnost 13 585
Ostatní 1 44
Celkem 2 989 20 509

Splátkový kalendář

Dlužník má v podstatě jedinou možnost, jak situaci vyřešit. Může přijít a sjednat si splátkový kalendář svého dluhu. Dojednaný splátkový kalendář musí dodržovat, protože při nedodržení dohody ztrácí ze zákona nárok vyřešit dluh ve splátkách a musí jej zaplatit celý ihned.

Ztráta výhod

Dluží-li někdo městu peníze např. za poplatky za svoz odpadu, ztrácí nárok na jakékoli výhody, které město poskytuje. V tu chvíli nedostane od města půjčku na opravu bytu nebo domu, je vyřazen z pořadníku na byt apod.

Vymáhání pohledávek dle daňového řádu

V případě, že není poplatek uhrazen do doby splatnosti, je na něj vystaven platební výměr včetně navýšení. Toto navýšení může být až o 200 %, tedy max. trojnásobek původní částky. Město v minulosti navyšovalo dlužné poplatky o 70 %, v roce 2011 jen o 50 %.

Další vymáhání je již společné pro nezaplacené poplatky i nezaplacené pokuty. V případě, že ani na základě platebního výměru nebo rozhodnutí o udělení pokuty není dluh uhrazen, oslovuje město bankovní ústavy se žádostí o sdělení, zda u nich dlužník má účet, výši zůstatku na účtu a informaci o platbách přijatých na tento účet v průběhu posledního čtvrtletí.

Současně město oslovuje správu sociálního zabezpečení, zda dlužníkovi nejsou vypláceny dávky (např. z nemocenského nebo důchodového pojištění), také oslovuje zdravotní pojišťovny, aby nahlásily, kde je dlužník zaměstnán. Na základě zjištěných informací provádí město finanční exekuci na peníze na bankovních účtech, případně exekuci na důchod nebo na mzdu či jiné příjmy. Před exekucí zasílá dlužníkovi ještě jednu upomínku, i když to žádný zákon neukládá.

Vymáhání pohledávky občanskoprávní cestou

V případě neuhrazených nájmů, pohledávek z obchodní činnosti apod. se při vymáhání postupuje soudní cestou, kdy je pohledávka žalována u soudu a následně o případné úhradě pohledávky, penále a dalších sankcích rozhoduje soud. I toto vymáhání může nakonec končit exekucí u soukromého exekutora.

Exekuce dále navyšuje dluh

Při exekuci se vymáhaná částka navyšuje o exekuční náklady. Např. pokud občan nezaplatil poplatek za komunální odpad za rok 2011 ve výši 492 Kč, následně mu byl navýšen o 50 % na 738 Kč a k tomu exekuční náklady ve výši 500 Kč. Takže občan místo původního poplatku, který činí 492 Kč, musí zaplatit nedobrovolně částku 1.238 Kč, což je skoro trojnásobek.

Zde je také nutné upozornit, že město může provést exekuci i na stavební spoření, a to nejen dospělých, ale pokud dluží i děti do 18 let (např. za komunální odpad), může město provést exekuci i na spoření těchto dětí. V případě, že město provede exekuci na stavební spoření, přijde střadatel o státní podporu za celou dobu spoření, tzn. že např. při exekuci 1–2 tis. Kč může střadatel ztratit až 20 tis. Kč na tomto stavebním spoření.

V případě, že nejsou zjištěny žádné skutečnosti o finančních příjmech dlužníků, dostane tento dluh cca po půl roce exekutor, který dále může provést exekuci na movitý majetek dlužníka a v případě velkých dluhů i na nemovitý majetek dlužníka.

Nemajetní občané

Existuje však vždy určitá skupina lidí, která majetek nemá a pohledávky jsou u ní nedobytné. V současné době město eviduje cca 65 pokut většinou za porušování veřejného pořádku u osob sociálně nepřizpůsobivých v částce cca 350 tis. Kč.  Město eviduje v této skupině dlužníka, který za opakovaně spáchané přestupky dluží již více než 50 tis. Kč.

Velkým problémem jsou také nezaplacené pokuty za řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, které činí 3.246 tis. Kč. I v této skupině dlužníků se jedná v převážné většině o občany bez zaměstnání, a tím bez stálých příjmů, takže se tyto pokuty také stávají nedobytnými.

Vždy je dobré mít veškeré své dluhy uhrazené, protože každé zanedbání se později projeví tím, že z malého, třeba jen několikasetkorunového dluhu, může vzniknout dluh ve výši několika jednotek nebo i desítek tisíc korun.

Ing. Jan Šustáček