Smuteční oznámení i na webových stránkách

22. května 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 33041×

Od poloviny května najdete smuteční oznámení nejen na úřední desce před radnicí, ale rovněž na internetových stránkách.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Založení sekce pro zveřejňování smutečních oznámení vychází ze zájmu samotných seniorů, kteří se na tuto alternativu dotazovali na odboru tajemníka městského úřadu. Pryč jsou doby, kdy se starší generace, která především smuteční oznámení před radnicí sleduje, počítačů bála.

Dnes senioři práci s počítačem a potažmo s internetem zvládají, což potvrdil také galerista a školitel Pavel Svoboda: „Hodně jich má doma počítač, aby mohli přes internet komunikovat se svými dětmi nebo vnoučaty. Ovládají už bez problému volání přes Skype, posílání e-mailů a nedělá jim vůbec problém prohlížení stránek ani otvírání příloh.“

Na www.blansko.cz jsou parte zveřejňována v rámci úřední desky, kde tvoří samostatnou skupinu a neobjevují se v přehledu všech dokumentů zveřejněných na úřední desce.

Zveřejnění smutečního oznámení jak na úřední desce před radnicí, tak i na internetových stránkách, je podmíněno souhlasem pozůstalých. Pro obě místa platí, že zveřejňována jsou jen parte osob pohřbívaných v Blansku či občanů z města Blanska.