Archiv jako křižovatka minulosti a budoucnosti

25. června 2012, ostatní, přečteno: 3262×

Mezinárodní den archivů připadá na 9. 6. Je to den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou zájemce k návštěvě, aby je seznámily s archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a představily široké možnosti využívání archiválií.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 Letošní ročník v České republice se se nesl v duchu motta „Archiv – křižovatka mezi minulostí a budoucností“ a pro Blansko byl obzvlášť výjimečný, neboť letos poprvé otevřel Státní okresní archiv Blansko, místní pobočka Moravského zemského archivu, dveře nejširší veřejnosti.

„Zatím nemáme s těmito akcemi velké zkušenosti, proto jsme se se zapojili pouze dvěma dny otevřených dveří. Vzhledem k tomu, že ohlas je velice pozitivní, budeme určitě do příštího roku zvažovat o větších akcích,“ říká PhDr. Božena Kovářová, ředitelka blanenského okresního archivu. Přestože propagace nebyla nijak agresivní, během dvou dní, kdy byl archiv otevřen, jím prošlo přes 50 návštěvníků. A připraveno pro ně bylo to nejatraktivnější, co blanenský archiv uchovává.

„Exponáty jsem vybírali s ohledem na širokou veřejnost, aby byly i zajímavé na pohled. Vystavili jsme například nejstarší archiválii ve zdejším archivu, latinsky psanou listinu krále Jiřího z Poděbrad určenou pro městečko Boskovice,“ říká ředitelka archivu. K nahlédnutí byla také listina podepsaná Marií Terezií i kronika sboru Rastislav s podpisem Josefa Mánese.

Ohlas byl velmi pozitivní. „Do příštího roku budeme určitě uvažovat o větší akci. Rýsuje se možnost zapojení do přednášek pořádaných místní knihovnou. Třeba k výročí založení místní Sokolovny máme množství archiválií,“ pokračuje ředitelka. Tak by to ostatně mělo být: archiv uchovává paměť národa, a zároveň ji udržuje živou.

„Den otevřených dveří je pro nás především příležitostí ke komunikaci. Přicházejí návštěvníci, exponáty se jim líbí, vzbuzují v nich vzpomínky. Uvědomí si, že podobné písemnosti už u někoho viděli, nebo že je dokonce mají doma, což je pro nás ideální chvíle k navázání spolupráce. Spousty archiválií, které by nám doplnily zdejší fondy a mohly by být využívány širokou veřejností, jsou stále mezi lidmi, ukryté ve skříňkách a šuplících. Jakmile majitel zemře, často končí na skládce. Přitom může jít o doklady činnosti různých spolků, ze kterých my tady máme naprostá torza. Chceme, aby lidé věděli, že my máme co nabídnout, ale také aby si uvědomili, že pokud jde o archiválie, mohou se na nás s důvěrou obrátit,“ uzavírá doktorka Kovářová.

Letošní den otevřených dveří blanenského archivu tak zřejmě nezůstane posledním. Jeho poslání však je více než zřejmé: zájemců o historii je archiv otevřen neustále.