Úřednická zvůle nebo rozumné řešení?

24. června 2012, ostatní, přečteno: 2786×

Přibližně takto lze ve zkratce popsat postoje obou názorových táborů ve sporu o jednosměrku na ulici Rodkovského.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 Zatímco město a nemalá skupina rodičů, kteří do mateřské a základní školy v ulici vozí své ratolesti, jednosměrku uvítala coby způsob, jak zpřehlednit provoz a zvýšit bezpečnost dětí, stálí obyvatelé nešetřili kritikou, jejímž jádrem byla nedostatečná informovanost občanů a pochybení v procesním postupu. Se svými výhradami se obrátili na krajský úřad, kde nakonec uspěli.

„Jednu z podaných námitek jsme chybně vyhodnotili jako připomínku, neboť pocházela od občana bydlícího v místě, kde ke změně dopravy nedošlo, rozhodnutí kraje, respektive přezkumného orgánu, kterým je ministerstvo dopravy, ovšem musíme respektovat,“ říká vedoucí stavebního úřadu Ing. Petr Rizner.

Město je však o správnosti řešení přesvědčeno. Co víc, námitky vyslovené v diskuzi vyvolané celým případem si vzalo k srdci a za asistence dopravného specialisty znova posoudilo situaci nejen na ulici Rodkovského, ale i v ostatních přilehlých ulicích.

„Doprava do škol není jediným problémem v dané lokalitě. Je zapotřebí vyřešit také parkování pro nemocnici. Jiné prostory kolem nejsou, zařízení je spádové, dojíždí sem lidé z okolních obcí, kteří nemají jinou možnost dopravy. Zvažujeme proto zjednosměrnění ulice B. Němcové už od nemocnice, zřízení podélného parkování a zřízení šikmého stání na ulici Sladkovského tak, aby nebyla dotčena práva majitelů rodinných domků. Těm už dnes pacienti občas parkují před vjezdem,“ vysvětluje Ing. Marek Štefan z odboru investičního a územního rozvoje.

Město Blansko tak do konce měsíce června podá stavebnímu úřadu návrh, jehož předmětem budou výše uvedené změny.

„Návrh bude v souladu se správním řádem vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní a poté poběží třicetidenní lhůta, během níž mohou občané podávat své námitky a připomínky, další postup a termíny budou záviset také na nich,“ uzavírá Ing. Rizner.