Uzavírka chodníku v Sloupečníku

12. června 2012, ostatní, přečteno: 3021×

Z důvodu provádění výkopových prací pro uložení přeložky zemního kabelového vedení NN + VO je úplně uzavřen spojovací chodník ze Sloupečníku ke Zborovcím.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Povolení úplné uzavírky pěšího provozu na místní komunikaci a náhradní trasu schválilo Město Blansko, odbor KOM, nám. Svobody 3, 67824 Blansko ze dne 07.06.2012. Především z důvodu vlastní bezpečnosti respektujte, prosím, tuto úplnou uzavírku.

Obchůzná trasa je vyznačena níže. Hlavně apelujeme na rodiče, aby poučily svoje děti o zákazu vstupu na staveniště. Uzavírka ze strany dodavatele montážních prací elektro končí dne 22.06.2012.

Uzavřená komunikace:

místní komunikace – chodník v Blansku, lokalita Sloupečník na pozemcích parc. č. 862/311 a 862/24 v katastrálním území Blansko

začátek: od začátku chodníku ul. Sloupečník , podél RD č.p. 2028 v Blansku, Sloupečník 6, dále podél areálu AGRO-ND a vodní plochy

konec: po lávku přes potok navazující na vozidlovou komunikaci na ul. Sloupečník (naproti řadovým garážím + pěstitelské pálenici)

uzavírka Sloupečník