Nemocnice Blansko představuje novinku – klinického farmaceuta

16. října 2012, tiskové zprávy, přečteno: 3199×

V rámci zvyšování bezpečnostních standardů zdravotní péče zřídila od 01.10.2012 Nemocnice Blansko novou funkci – KLINICKÝ FARMACUET.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Hlavní úlohou je zajištění bezpečnosti farmakoterapie. Tato bezpečnost je v nemocnici jištěna na několika úrovních (lékař, zdravotní sestra, nemocniční lékárna) a právě klinický farmaceut se stane dalším článkem k bezpečné medikaci.

Kdo je klinický farmaceut?

V prvé řadě erudovaný odborník.Je specializován k práci, která ulehčí a ušetří spoustu práce, svojí specializací a znalostmi farmakoterapie zlepšuje bezpečné používání farmakoterapie, přináší poznatky pro lékaře v podmínkách přílivu velkého množství informací a v neposlední řadě přináší i ekonomicky pozitivní efekt.

Klinický farmaceut posuzuje pacienta a jeho medikaci z několika hledisek ( indikace, kontraindikace a zvolená dávka léčiva, rizika lékových a potravinových interakcí a posouzení jejich významnosti na stav pacienta, vhodnost podávaného léčiva s ohledem na ostatní onemocnění pacienta aj.), posuzuje příčinné souvislosti mezi změnami v průběhu onemocnění a současnou medikací, sleduje a monitoruje nežádoucí účinky léčiv, navrhuje úpravy dávkování léků aj.

Klinický farmaceut denně úzce spolupracuje s lékaři a sestrami, ošetřujícími hospitalizované pacienty, u pacienta za hospitalizace provádí optimalizaci individuálních lékových režimů, a to zejména z hlediska lékových interakcí, nežádoucích účinků léčiv, úpravy dávek při snížené funkci vylučovacích orgánů, apod.

Bezpečná a účelná farmakoterapie patří mezi priority českého zdravotnictví. Dle zahraničních zkušeností se na zvýšení bezpečnosti a racionality farmakoterapie na lůžkových odděleních podílí právě klinický farmaceut, což potvrzují i požadavky mezinárodních a národních akreditačních komisí. K neustálému zvyšování kvality a tím související bezpečnosti poskytované péče se Nemocnice Blansko zavázala v rámci získání akreditace dle Spojené akreditační komise ČR a v tomto duchu směřuje svoje kroky. Věříme, že role klinického farmaceuta bude velkým přínosem jak pro naše pacienty, tak i pro nemocnici.

Kateřina Ostrá
tisková mluvčí Nemocnice Blansko