Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Archiv všech článků za rok 2013


Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2013

zveřejněno: 31.12.2013, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1904×

Oznamujeme občanům, že v měsíci lednu 2014 bude provedena kontrola nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Stáž nebo praxe ve firmách: jedno z možných řešení pro dlouhodobě nezaměstnané

zveřejněno: 30.12.2013, ostatní, přečteno: 2505×

Lidé, kteří si dlouhodobě nemohou najít zaměstnání nebo praxi, mohou využít možnosti účasti na inovativním vzdělávacím projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešením podobné situace pro absolventy nebo mladé uchazeče o zaměstnání může být projekt Praxe pro mladé do 30 let.

Problémy při projednání Změn Územního plánu Blansko

zveřejněno: 29.12.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1755×

V červnu 2013 byla přijata usnesení Zastupitelstva města Blanska o pořízení skupiny Změn Územního plánu Blansko mimo režim pravidelné aktualizace, která se předpokládala až po uplynutí čtyř let od vydání Územního plánu Blansko v prosinci 2011.

Tříkrálová sbírka 2014

zveřejněno: 28.12.2013, ostatní, přečteno: 1730×

Mezi 1. a 14. lednem 2014 vyjdou do ulic opět tři králové. Ve smyslu motta: „Se třemi králi jděme, potřebným pomáhejme“ budou žádat o příspěvek na charitní dílo. Na co výtěžek z nadcházející sbírky poputuje, je již určeno.

Kdy žádat o příspěvky z rozpočtu města

zveřejněno: 27.12.2013, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1662×

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2014 je stanoven do 31.01.2014.

Úspěch je pět procent talentu a devětadevadesát procent dřiny

zveřejněno: 27.12.2013, ostatní, přečteno: 1864×

Slova v titulku patří Evě Kupové, další z řady jubilantů kvalitního ročníku 1933.

Podmínky vydání rybářského lístku

zveřejněno: 26.12.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 3240×

Každoročně na přelomu letopočtů v průběhu měsíců prosince a ledna přicházejí na Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře.

Zubní pohotovost v I. pololetí roku 2014

zveřejněno: 26.12.2013, ostatní, přečteno: 5908×

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Výstavní program Galerie města Blanska na rok 2014

zveřejněno: 25.12.2013, kultura, přečteno: 1569×

Kromě plánovaných výstav nabízí Galerie města Blanska během roku také bohatý doprovodný program v podobě besed, komentovaných prohlídek výstav s umělci, tvořivých a výtvarných dílen pro jednotlivce i kolektivy.

Betlém v kostele sv. Martina sklidil u dětí úspěch

zveřejněno: 24.12.2013, kultura, přečteno: 2026×

Rodiče, prarodiče s dětmi nebo i děti z blanenských mateřských škol si mohli prohlédnout ve dnech 17.-20.12.2013 tradiční betlém připravený v kostele sv. Martina na Vánoce. Ačkoli v tu dobu v něm ještě chyběl Ježíšek, již se „narodí“ až o půlnoční a Tři králové, kteří za ním doputují 6. ledna, přilákal mnoho navštěvníků, malých i vekých bez rozdílu.

Zveřejnění návrhu koncepce „Operačný program Integrovaná infrastruktura 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

zveřejněno: 23.12.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1675×

Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky – zveřejnění návrhu koncepce.

Památková péče na MěÚ Blansko

zveřejněno: 22.12.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2352×

V prosinci 2013 došlo k organizační změně na oddělení územního plánování a stavebního řádu odboru Stavební úřad MěÚ Blansko. Chod příslušných agend bude nově vykonávat Ing. Bohdana Šlanhofová, na kterou je možno se obracet s podněty, požadavky a žádostmi v nezměněném rozsahu. Tel.: 516 775 715, e-mail: slanhofova@blansko.cz.

Očekávání od územního plánu byla naplněna

zveřejněno: 22.12.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1746×

Rádi bychom připomenuli druhé výročí od vydání nového Územního plánu Blansko, který reagoval nejen na změny ve stavebním zákoně a souvisejících předpisech, ale i na problémy předchozí územně plánovací dokumentace, tehdy platné téměř 13 let.

Radnice se konečně dočkala nového vestibulu

zveřejněno: 21.12.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 2266×

Dne 20.12.2013 byl za účasti představitelů města, novinářů a tvůrců tohoto počinu slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný vestibul radnice na nám. Svobody 3. Jeho původní stav byl více než neutěšený, konečně tak získal důstojnou podobu.

Přemostění na Staré Blansko

zveřejněno: 21.12.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 3602×

Tento projekt řeší propojení krajských vozovek II/374 s III/37937 od křižovatky Svitavská x Fügnerova po ulici Brněnská.

Vánoční baseballový turnaj opět v plném lesku

zveřejněno: 20.12.2013, sport, přečteno: 1594×

Baseballový a softbalový oddíl Olympia Blansko pořádal ve dnech 13.-15.12.2013 již 23. ročník svého Vánočního turnaje v baseballu SNOW CUP s drobnými úpravami pravidel tak, aby jej bylo možno aplikovat do tělocvičny.

Povánoční svoz vánočních stromků

zveřejněno: 20.12.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1928×

Žádáme občany města Blanska i městských částí, aby opětovně odkládali v měsíci lednu 2014 vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou, a to každé pondělí.

Nájem bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů v Blansku

zveřejněno: 19.12.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2167×

Město Blansko je vlastníkem třinácti bytů zvláštního určení, které jsou upravené pro bydlení zdravotně postižených osob. Tyto bezbariérové byty se pronajímají přednostně žadatelům s trvalým pobytem v Blansku, ale o nájem může požádat i občan žijící mimo území města.

Probíhající změny na úseku TAXISLUŽBY

zveřejněno: 18.12.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1875×

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend, jako příslušný dopravní úřad eviduje v současné době celkem 22 dopravců s předmětem podnikání – taxislužba, 45 vozidel zařazených do evidence vozidel taxislužby a 119 řidičů taxislužby, z toho 82 stávajících držitelů průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby a 37 nově vydaných průkazů řidiče taxislužby.

Farář Martin Kopecký: Jaké budou letošní Vánoce?

zveřejněno: 17.12.2013, kultura, přečteno: 2948×

Touto otázkou bych vás rád pozval k malému zamyšlení. Můžete se k němu vrátit třeba i před štědrou večeří nebo kdykoliv o Vánocích. Lidé si budou za pár dnů přát šťastné a veselé, bohatého Ježíška a různá další přání. Jaké budou letošní svátky u vás doma, u sousedů, v našem národě či jiných zemích?

Cena vodného stočného v roce 2014

zveřejněno: 16.12.2013, ostatní, přečteno: 3624×

Jedinou výjimkou od roku 2005, kdy se cena za vodu nenavyšovala, byl rok 2011. Rok 2014 ale nevybočuje z řady a cena za vodné a stočné naroste o 4,4 %.

Blanenský uličník – Leoše Janáčka

zveřejněno: 15.12.2013, historie, přečteno: 1883×

Ulice L. Janáčka v Blansku spojuje ulici Sadovou s ulicí 9. května.

Město nabízí k prodeji několik volných bytů

zveřejněno: 14.12.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2134×

Město Blansko stále prodává uvolněné byty v domech, kde vzniklo společenství vlastníků bytů.

Město Blansko (právní subjekt) bude mít od Nového roku nové PSČ

zveřejněno: 14.12.2013, odbor hospodářské správy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2439×

Místo původně používaného 678 24 bude mít Město Blansko od 1.1.2014 klasické blanenské PSČ, tedy 678 01. Takto je také tento právní subjekt zaregistrován ve všech registrech. Původní PSČ bylo Městu Blansku přiděleno jakožto historicky větší instituci z důvodu rychlejšího třídění pošty, a to bez ohledu na oficiální číselník PSČ. Od toho se nyní, dle vyjádření České pošty, upouští.

Most na sportovní ostrov se dočká opravy

zveřejněno: 13.12.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1792×

Do rozpočtu na rok 2014 je jako jedna z investičních akcí zařazena také oprava mostu na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Jde o vynucenou akci z důvodu připravovaného průtahu městem Blanskem, tedy ulic Svitavské a Poříčí.

Úřední hodiny a otvírací doby o vánočních svátcích

zveřejněno: 12.12.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2268×

Přehled otvíracích hodin pro veřejnost v období vánočních svátků a konce roku. Otvírací hodiny městského úřadu, informační kanceláře, městské knihovny a galerie.

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Blanska

zveřejněno: 11.12.2013, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1486×

15. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 17.12.2013 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu zasedání...

Svoz komunálních odpadů ve svátky

zveřejněno: 10.12.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2030×

Upozorňujeme občany města Blanska, že svoz komunálních odpadů proběhne ve svátky 24. a 25.12.2013 a 1.1.2014.

Ivo Polák krůček od postu starosty města Blanska

zveřejněno: 09.12.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3332×

Dne 17.12.2013 dojde v rámci 15. zasedání Zastupitelstva města Blanska k volbě nového starosty v souvislosti s odchodem Ing. Lubomíra Toufara do PS Parlamentu ČR. Členové místní organizace ČSSD se jednohlasně shodli na kandidatuře Mgr. Ivo Poláka, který není v místní komunální sféře žádným nováčkem.

Marek Audy představil v Blansku první český 3D dokumentární film

zveřejněno: 08.12.2013, ostatní, přečteno: 2263×

Premiéra prvního českého filmového dokumentu natočeného ve 3D se uskutečnila v blanenském kině v pátek 15. listopadu 2013. Role kmotrů se ujali známí filmoví tvůrci Miroslav Náplava a Petr Horký. Osmnáctiminutový snímek zachycuje dřinu spojenou s výzkumem a dokumentací nejodlehlejších částí jeskynního systému Brewer.

Cesta v prostoru a čase v podání blanenských gymnazistů

zveřejněno: 07.12.2013, ostatní, přečteno: 1675×

28. listopadu 2013 proběhla v Kině Blansko prezentace projektu studentů Gymnázia Blansko Sur les traces des légionnaires tchéques aneb Cesta v prostoru a čase; díky kterému se vydali po stopách blanenských vojáků československých legií ve Francii v době 1. světové války; společně s vernisáží fotografií a výtvarných prací vztahujících se k tématu. 

Rozpočet na rok 2014 je ve znamení velkých akcí

zveřejněno: 06.12.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2179×

Hned několik významných investičních akcí je připravováno na rok 2014. O tom, jak by měl rozpočet na následující rok vypadat, si povídám se starostou města Lubomírem Toufarem.

Páteční trhy se vrátí na nám. Republiky

zveřejněno: 05.12.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2811×

Rada města Blanska vzala na vědomí „Petici proti konání pátečních trhů na ulici Hybešově v Blansku“ s tím, že s návrhem na přestěhování trhů dle petice souhlasí, bude dále iniciovat vlastní přestěhování na náměstí Republiky a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem tohoto veřejného prostranství pro Služby Blansko, s. r. o. za účelem konání jednodenních prodejních pátečních trhů.

Knihovna odprodává přebytečný majetek

zveřejněno: 04.12.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2124×

Městská knihovna Blansko nabízí k odprodeji přebytečný majetek, který je uveden v přiloženém seznamu.

Skupina Anonymních Alkoholiků PROMĚNA slaví už druhé výročí své existence v Blansku

zveřejněno: 04.12.2013, ostatní, přečteno: 2147×

Společenství (nebo sdružení) Anonymních Alkoholiků vzniklo už před 2. světovou válkou v USA. Dnes je rozšířené prakticky po celém světě. V ČR působí od roku 1990, nejprve v Praze, pak i v Ostravě a Brně no a dnes je v ČR skoro 50 skupin AA. V Blansku pomáhá zatím jen krátce.

Nová svodidla mezi Blanskem a Šebrovem ochrání motorkáře

zveřejněno: 03.12.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1750×

Na Blanensku byla v polovině měsíce listopadu nainstalována nová „motorkářská“ svodidla se spodní pásnicí, která mají motorkáře lépe ochránit v případě dopravní nehody. Svodidla mají totiž zabránit podjetí těla motocyklisty pod svodidly a tak jeho poranění se o sloupky.

Rozsvícení vánočního stromu – fotoreportáž

zveřejněno: 02.12.2013, kultura, přečteno: 3082×

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky v Blansku se uskutečnilo v pátek 29. listopadu.

Kalendář Blansko 2014 je v prodeji. Nese název PROMĚNY.

zveřejněno: 02.12.2013, odbor kancelář tajemníka, cestovní ruch, přečteno: 1748×

Kalendář Města Blanska byl veřejnosti poprvé představen na akci Vítání sv. Martina. Nyní si ho můžete zakoupit v Informační kanceláři Blanka.

Oprava podlahy na pracovišti registru vozidel

zveřejněno: 02.12.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 4284×

Odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend informuje, že počínaje pondělkem 02.12.2013 až do konce roku budou probíhat stavební práce (oprava havarijního stavu podlahy) v prostorách pracoviště registru vozidel.Omlouváme se za ztížené podmínky pro veřejnost. Úřední hodiny pro veřejnost zůstávají zachovány, tj. PO a ST 08:00–17:00 hodin a PÁ 08:00–12:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Nabídka podnájmu nebytových prostor v Kině Blansko

zveřejněno: 01.12.2013, ostatní, přečteno: 2072×

Kulturní středisko města Blanska nabízí k podnájmu samostatné nebytové prostory v 1. patře Kina Blansko o celkové ploše 72 m2. Samostatné topení, vlastní sociální zázemí. Propozice dvoupokojového bytu. Zájemci o prohlídku mohou kontaktovat vedoucího Kina Blansko Pavla Langra, tel. 516 412 437 nebo na e-mail: kino@blansko.cz.

25 milionů čar v Galerii města Blanska

zveřejněno: 01.12.2013, kultura, přečteno: 1897×

V sobotu 23. listopadu 2013 proběhla v Galerii města Blanska vernisáž výstavy brněnského umělce Václava Stratila a jeho hostů Petra Strouhala a Martina Vongreje. Kurátorem této nevšední výstavy, nesoucí název 25 milionů čar, je Jiří Ptáček a můžete ji zhlédnout do 20. prosince 2013.

Právní poradenství pro seniory v Blansku nově on-line

zveřejněno: 30.11.2013, ostatní, přečteno: 2401×

Stejně jako v ostatních městech Jihomoravského kraje, kde funguje Senior Point, mají i senioři v Blansku možnost využít bezplatné právní poradny.

Vyberte nejlepší sportovce města Blanska

zveřejněno: 29.11.2013, sport, přečteno: 1707×

Sportovní komise při MěÚ Blansko připravuje tradiční  anketu Nejlepší sportovec města Blanska. Vyhlašuje se 10 nejlepších jednotlivců, 3 sportovní kolektivy, 3 trenérské osobnosti a jedna osobnost, která v uplynulém roce nejvíce zviditelnila město Blansko.

Skupina pro sport zpracuje koncepci rozvoje sportu ve městě

zveřejněno: 29.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1699×

Rada města Blanska schválila složení pracovní skupiny pro zpracování Koncepce sportu ve městě Blansko na léta 2014–2024. Do konce roku má radě předložit přepracovanou koncepci ke schválení.

Vánoční prodejní výstava s ukázkami lidových řemesel

zveřejněno: 28.11.2013, kultura, přečteno: 1776×

Kulturní středisko města Blanska pro vás připravilo tradiční Vánoční prodejní výstavu. Nebudou chybět ukázky lidových řemesel a vystavené výrobky budu doplněné o výstavku betlémů. Výstava se koná v Dělnickém domě v malém sále denně od 3. do 10. prosince.

Úvěry na opravy bytových domů

zveřejněno: 28.11.2013, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1879×

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročené úvěry na opravy bytových domů pro majitelé domů (SVJ, družstva apod.). Podmínky pro čerpání těchto úvěrů je možno najít na internetu. Základní informace včetně odkazů na podrobnosti jsou v následujícím článku.

Ulice Masarykova je víc jak z poloviny opravena

zveřejněno: 27.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2176×

Oprava další části ulice Masarykovy se v době psaní tohoto článku již chýlí ke konci. Vše probíhá podle harmonogramu, a tak možná v době, kdy ho čtete, se po novém povrchu již opět jezdí.

Plán zimní údržby silnic na Blanensku

zveřejněno: 27.11.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1804×

Odbor INV při MěÚ Blansko přináší informace o zimní údržbě silnic prováděné Správou a údržbou silnic Jmk, oblast Blansko (v působnosti Městského úřadu Blansko jako obce s rozšířenou působností).

Teploty klesají, adrenalin stoupá. Běžecká liga vrcholí

zveřejněno: 27.11.2013, sport, přečteno: 1757×

Přituhuje a na běžcích přibývají vrstvy oblečení. Okresní běžecká liga má před sebou poslední dva zimní závody. Nejde o nějaký slabý dozvuk sezony, v těchto závodech se rozhodne o konečném pořadí v mnoha kategoriích, dají se čekat nelítostné souboje na ostří běžeckých bot.

Mimořádné uzavření registru vozidel

zveřejněno: 26.11.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2424×

Obor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend oznamuje, že z důvodu opravy podlahy bude agenda registru vozidel v pátek dne 29.11.2013 uzavřena.

XIV. roční adventních koncertů a pořadů v dřevěném kostelíku

zveřejněno: 26.11.2013, kultura, přečteno: 1560×

Církev československá husitská Vás zve k prožití krásné chvíle zastavení a zklidnění v předvánočním shonu.

Akce Farnosti svatého Martina v prosinci 2013 a lednu 2014

zveřejněno: 26.11.2013, kultura, přečteno: 1883×

Sváteční pozvánky do kostela sv. Martina, ale i do Katolického domu či okolních obcí.

Změna ve vedení komunálního odboru

zveřejněno: 25.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1611×

Současný vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko Ing. Miroslav Pokorný odchází do důchodu. Na jeho místo byl s účinností od 01.01.2014 jmenován Ing. Petr Rizner, dosavadní vedoucí Odboru stavební úřad MěÚ Blansko.

Město plánuje obměnu veřejného osvětlení

zveřejněno: 25.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1696×

Zacíleno je na stará a poruchová svítidla s velkou spotřebou, která mají největší podíl na výši plateb za spotřebovanou elektřinu. Během příštího roku by mělo proto dojít k výměně více jak poloviny světelných zdrojů.

Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější: Nepodceňujme prevenci!

zveřejněno: 24.11.2013, ostatní, přečteno: 2601×

Každá osmá žena v průběhu svého života onemocní rakovinou prsu. V ČR nyní žije 50 tisíc žen s touto diagnózou a ročně přibude asi dalších 6 tisíc žen, které si tuto diagnózu vyslechnou. Rakovina prsu je v dnešní době poměrně snadno léčitelná, pokud je však nádor odhalen včas. Prevence by měla být pro každou z nás samozřejmostí, což dokazují slova MUDr. Dany Kolmačkové, primářky radiodiagnostického oddělení Nemocnice Blansko.

Senioři jako účastníci silničního provozu

zveřejněno: 24.11.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1770×

Po roce se Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko rozhodl zopakovat besedu s našimi seniory, týkající se jejich bezpečnosti v rámci provozu na pozemních komunikacích. Akce byla určena pro seniory v rámci podzimní preventivní kampaně BESIP, která má za úkol propagaci používání reflexních prvků při pohybu po pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.

Nakupujete dárky na internetu? Přinášíme rady, na co si dát pozor.

zveřejněno: 23.11.2013, ostatní, přečteno: 1522×

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska připravilo pro spotřebitele pár rad a informací, na co si dát pozor, ještě než nakoupí. Nákup přes internet je rychlejší, pohodlnější a mnohdy je zboží na internetu i levnější než v kamenných obchodech. Mívá ovšem i svá úskalí.

Projekt „Euroklíč“ – Nejvýznamnější počin roku 2007

zveřejněno: 23.11.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1604×

Díky finanční podpoře ze strany Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením projekt „Euroklíč“.

Došlo ke změně zákona o finančním arbitrovi

zveřejněno: 22.11.2013, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1528×

Dne 01.11.2013 nabyl účinnosti zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti. Výše uvedený zákon mění kromě jiného i zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

Cyklostezka na Ráječko hotová již od půlky listopadu

zveřejněno: 22.11.2013, ostatní, přečteno: 2587×

Předmětem tohoto díla bylo vybudování propustku přes hornolhotský potok, položení nového asfaltového povrchu na obslužnou komunikaci směrem do Blanska a vybudování nového tělesa cyklostezky s dlážděným povrchem od konce obslužné komunikace směrem k Blansku po křižovatku na Horní Lhotu.

Výměna řidičských průkazů probíhá plynule

zveřejněno: 21.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2012×

I když do konce roku zbývá vyměnit ještě asi 1 700 řidičských průkazů, na odboru vnitřních věcí žádné mimořádné opatření neplánují.

V Blansku představili projekt Walkodile

zveřejněno: 21.11.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2128×

Dne 15.10.2013 proběhlo v součinnosti s městem Blansko setkání s firmou Business Affairs s. r. o., která představila projekt Walkodile. Toto setkání se uskutečnilo na MŠ Rodkovského, Blansko za účasti ředitelek blanenských mateřských škol a zástupců odboru ŠKOL. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasivní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu.

Alejí roku 2013 se stala Jedovnická alej z CHKO Moravský kras

zveřejněno: 20.11.2013, okolní obce, přečteno: 1730×

Rekordních 7 086 lidí rozhodlo, v internetovém hlasování plném dramatických zvratů a překvapení, o letošním pořadí přihlášených stromořadí, v anketě „ALEJ ROKU 2013“.

Podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les

zveřejněno: 20.11.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2130×

V těchto dnech začínají na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.

Omezení výstavbou dopravní a technické infrastruktury v zahrádkářské lokalitě Zborovec

zveřejněno: 19.11.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1833×

Město Blansko ve spolupráci se společností AO REAL a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí zajišťuje výstavbu I. etapy výstavby dopravní a technické infrastruktury RD Zborovec (dále jen DaTI). DaTI bude realizováno (předpokládáme úplnou uzavírkou) na jaře roku 2014.

Vítání sv. Martina 2013 – fotoreportáž

zveřejněno: 19.11.2013, kultura, přečteno: 2287×

Fotky z akcí pořádaných v rámci Vítání svatého Martina v Blansku.

Soutěžte o ceny s ROP Jihovýchod

zveřejněno: 19.11.2013, ostatní, přečteno: 1573×

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spustil soutěž ve znalostech realizovaných projektů.

Vánoční výzdoba v centru města se dočká obnovy

zveřejněno: 19.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1753×

Město Blansko zakoupilo nové osvětlení pro Wanklovo náměstí, náměstí Republiky a vánoční strom.

Výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru stavební úřad MěÚ Blansko

zveřejněno: 18.11.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2558×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Blansko

Festival Rajbas 2013 láká do Blanska na pestrý program

zveřejněno: 18.11.2013, ostatní, přečteno: 2240×

O víkendu 22.–24.11.2013 proběhne v Blansku 15. ročník festivalu filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS 2013. Akce nabízí pestrý program, který nezůstává pouze za dveřmi sálů, ale odehrává se i venku v přírodě.

Strom splněných přání

zveřejněno: 18.11.2013, ostatní, přečteno: 1570×

V těchto dnech opět stojí v restauraci Punkva na ulici Rožmitálově vánoční strom plný přání dětí ze Základní školy speciální v Blansku.

Canisterapie: Jak psi pomáhají postiženým

zveřejněno: 17.11.2013, ostatní, přečteno: 3099×

V Základní škole speciální se canisterapiíí zabývají již mnoho let. Psy zařadili do výuky, pomáhají i při rehabilitaci.

Pochod podzimním lesem letos po třiatřicáté

zveřejněno: 17.11.2013, ostatní, přečteno: 3425×

V sobotu 9. listopadu proběhl již 33. ročník tradičního Pochodu podzimním lesem. Novinkou byl letos cíl pochodu, který se přesunul z rekreační oblasti Palava v Blansku do pohostinství U Kaštánka v Horní Lhotě.

Dobrodružství 2013

zveřejněno: 17.11.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1582×

Projekt prevence kriminality s názvem DOBRODRUŽSTVÍ, realizovaný pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Blansko ve spolupráci s instruktory občanského sdružení Horizont, pokračuje i v průběhu roku 2013.

Diskuze nad revitalizací okolí Čertovky na Písečné

zveřejněno: 16.11.2013, ostatní, přečteno: 2096×

Pokud máte zájem o způsob revitalizace území kolem bývalého baseballového hřiště, přijďte ve čtvrtek 21.11.2013 v 17:00 hodin do sálu Domu s pečovatelskou službou, Pod Javory 32 na diskuzi ohledně návrhu projektu, který dle Vašich podnětů zpracuji pro město Blansko v mé bakalářské práci. Zájemci se mohou přihlásit na tel. 723 085 407 nebo na e-mail ivana.souckova@gmail.com. Občerstvení zajištěno.

Pořizování a aplikace územně analytických podkladů je v Blansku na vysoké úrovni

zveřejněno: 16.11.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1514×

Činnost Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru SÚ MěÚ Blansko ocenil Krajský úřad Jihomoravského kraje, a to v oblasti pořizování a aplikace dat územně analytických podkladů.

Sv. Martina uvítají i naši zahraniční přátelé

zveřejněno: 15.11.2013, kultura, přečteno: 1937×

Pravidelnými účastníky Vítání sv. Martina bývají také zástupci našich partnerských měst. Pozvánky na tuto nejdůležitější městskou kulturně-společenskou a historickou akci do partnerských měst odešly také letos.

FestKaťák – kultura v Katolickém domě

zveřejněno: 14.11.2013, kultura, přečteno: 1871×

Jazz, rock, rap a folk nabídl Fest Kaťák o víkendu před svatým Martinem. Za dobrovolné vstupné si každý mohl vybrat podle svého gusta. Na otázky odpovídal Aleš Šnek Bláha.

Vybíráme z programu Vítání sv. Martina

zveřejněno: 14.11.2013, kultura, přečteno: 2786×

Pozvánky na koncert skupiny Karmína a Tempus.

V Blansku si připomněli Den válečných veteránů

zveřejněno: 13.11.2013, ostatní, přečteno: 1512×

11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.

Vítání sv. Martina: Rozšířený program v kostele a na zámku

zveřejněno: 13.11.2013, kultura, přečteno: 1877×

Program letošního Vítání sv. Martina je opravdu bohatý a je rozložen do několika míst v Blansku. I když hlavní akce probíhá v neděli v ulicích města a v zámeckém parku, po celé tři dny je pro vás připraven program také přímo v prostorách blanenského zámku a v zejména v kostele sv. Martina.

Registr řidičů v nových prostorách!

zveřejněno: 12.11.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 7472×

Odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend oznamuje, že z důvodů stěhování agendy registru řidičů do nových prostor, bude v pátek dne 15.11.2013 zrušen úřední den pro tuto agendu.

Meziobecní spolupráce

zveřejněno: 12.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2328×

Rada města Blanska schválila zapojení Blanska do projektu s názvem Systémová podpora meziobecní spolupráce. Malé týmy v obcích s rozšířenou působností mají pomoci zmapovat a efektivně řešit spolupráci v oblasti školství, sociálních služeb, dopravní obslužnosti apod.

Vítání sv. Martina: Kde získáte informace?

zveřejněno: 12.11.2013, odbor kancelář tajemníka, kultura, přečteno: 1870×

Informační kancelář Blanka je pro všechny zájemce o akci Vítání sv. Martina spolehlivým zdrojem informací před akcí i v průběhu akce samotné. Získáte u nás informace o programu, vstupném nebo svátečním menu v blanenských restauracích.

Vítání sv. Martina: Průvodce ukáže zájemcům Blansko

zveřejněno: 11.11.2013, odbor kancelář tajemníka, kultura, přečteno: 1728×

V roce 2012 poprvé zorganizovala Blanenská informační kancelář Blanka ve spolupráci s Galerií Jonáš v rámci akce Vítání sv. Martina mimořádné prohlídky města s průvodcem. Vzhledem k tomu, že se tento nevšední výlet do historie města setkal s velkým a pozitivním ohlasem veřejnosti, rozhodli jsme se jej i v tomto roce zopakovat.

Košt vína na zámku

zveřejněno: 10.11.2013, kultura, přečteno: 1912×

V rámci svatomartinských slavností se v blanenském zámku uskuteční v neděli 17.11.2013 košt vína.

Blanenský uličník – Dvořákova

zveřejněno: 09.11.2013, historie, přečteno: 1957×

Ulice Ant. Dvořáka v Blansku je souběžná s ulicí Svitavskou, začíná od ulice Tovární a končí ulicí Nádražní.

Nemocnice Blansko získala akreditaci v oboru klinická logopedie

zveřejněno: 09.11.2013, tiskové zprávy, přečteno: 2476×

Ambulance klinické logopedie v Nemocnici Blansko získaly akreditaci ve svém oboru jako specializované školící pracoviště a staly se tak jedním ze tří pracovišť v České republice, které splnilo přísná kritéria Ministerstva zdravotnictví a kterým byl tento status přiznán. K dnešnímu dni jsou na území ČR akreditovaná školící pracoviště v Brně, Ostravě a nyní i v Nemocnici Blansko.

Sídliště Sever vstoupilo do III. etapy regenerace

zveřejněno: 08.11.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 2099×

21.10.2013 proběhlo předání staveniště stavby s názvem „RPS Blansko, Regenerace sídliště Sever III. etapa“.

Knihovna bude rozdávat básničky

zveřejněno: 08.11.2013, kultura, přečteno: 1496×

„Trocha poezie nikoho nezabije aneb Báseň pro Tebe“ – tak nazvala Městská knihovna projekt, v němž ve dnech 10.11.–25.11.2013 obdrží každý návštěvník knihovny básničku převázanou ozdobnou stužkou jako připomenutí festivalu Den poezie 2013, který připomíná výročí narození českého básníka Karla Hynka Máchy. Blanenská knihovna se festivalu účastní již několik let.

Kam zajít na svatomartinskou husu?

zveřejněno: 07.11.2013, kultura, přečteno: 2870×

Již od prvního ročníku Vítání sv. Martina se blanenské restaurace připojily k městským oslavám a nabízely svým zákazníkům speciální svatomartinské menu.

MAS Moravský kras zve na seminář o úsporách energie

zveřejněno: 06.11.2013, ostatní, přečteno: 1566×

Máte zájem o úspory energie, chcete využít obnovitelné zdroje, ale nevíte jak na to? Navštivte tradiční podzimní seminář pořádaný MAS Moravský kras o. s.

Pozvánka na pochod světýlek ke sv. Martinovi a dílny pro děti

zveřejněno: 06.11.2013, kultura, přečteno: 2092×

Pochod světýlek se blíží a opět jsou pro děti připraveny dílny, kde si mohou vyrobit mj. lampičku či světýlko na cestu ke sv. Martinovi.

Starosta Lubomír Toufar míří do Parlamentu

zveřejněno: 05.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2294×

Na kandidátce ČSSD byl Lubomír Toufar uveden na šestém místě a to také byla poslední pozice, která ještě zajišťovala vstup do Parlamentu. K tomu úspěchu mu dopomohly mj. také přednostní hlasy, které obdržel nejen od blanenských občanů.

Vítání sv. Martina: Program 7. ročníku

zveřejněno: 05.11.2013, kultura, přečteno: 5914×

Přinášíme vám program 7. ročníku Vítání sv. Martina.

Jedete od Horní Lhoty? Dejte přednost v jízdě

zveřejněno: 04.11.2013, ostatní, přečteno: 2850×

První křižovatka v Blansku ve směru od Horní Lhoty je ta na zlomu nad průmyslovou zónou. Nedávno se zde změnila přednost v jízdě.

Vítání sv. Martina: Vstupenky na Vítání sv. Martina

zveřejněno: 04.11.2013, odbor kancelář tajemníka, kultura, přečteno: 2123×

Také v letošním roce bude vstup na hlavní část programu v zámeckém parku zpoplatněn. Cena vstupného zůstává oproti minulým rokům nezměněna.

Uměli bychom poskytnout první pomoc při dopravní nehodě?

zveřejněno: 03.11.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2245×

Dne 15.10.2013 uspořádal Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko dopravně bezpečnostní akci pod názvem „První pomoc při dopravních nehodách“. Jak již z názvu vyplývá, byla tato dopravně bezpečnostní akce zaměřena na znalosti, dovednosti a schopnosti řidičů motorových vozidel poskytnout v případě dopravní nehody první pomoc zraněným osobám.

Kdo je vidět, vyhrává!

zveřejněno: 03.11.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1717×

V pátek 8. listopadu 2013 od 17 hodin proběhne Den otevřených dveří na Dopravním inspektorátu na Bezručově ulici v Blansku.

Pozvánka do galerie: Epicentrum

zveřejněno: 02.11.2013, kultura, přečteno: 1489×

Jiří Franta a David Böhm (finalisté ceny Jindřicha Chalupeckého v letech 2009, 2010 a 2012) tvoří autorskou dvojici, která společně vystavuje už několik let. Jejich díla můžete vidět v Blansku, kde představují novou výstavu s názvem Epicentrum.

Město odpouští poplatky z plesů

zveřejněno: 02.11.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1804×

17.9.2013 došlo na 14. zasedání Zastupitelstva města Blanska ke změně tří obecně závazných vyhlášek, z nichž Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 10/2010 se tímto mění ve věci odpuštění poplatků městu za produkci kulturních akcí, zejména pak plesů v rámci plesové sezony.

Na ZŠ Salmově připravují Interaktivní den otevřených dveří

zveřejněno: 02.11.2013, ostatní, přečteno: 1640×

Stalo se již tradicí, že škola pořádá o jednom listopadovém víkendu Den otevřených dveří. Díky pracovnímu volnu je návštěvnost vždy vysoká. Letos tato akce proběhne v sobotu 16. listopadu od 9 do 12 hodin.

Burza středních škol v Blansku

zveřejněno: 01.11.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2136×

Burza středních škol se uskuteční v pátek 8. listopadu 2013. Zahájení proběhne od 8:00 hod do 8:30 hod v Dělnickém domě Blansko. Pro všechny návštěvníky bude připraven přehled studijních a učebních oborů středních škol nejen okresu Blansko ale i okolních regionů. Zájemci z řad vycházejících žáků zde získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách.

You Dream We Run Blansko 2013 – předání snu Matýskovi

zveřejněno: 01.11.2013, ostatní, přečteno: 1914×

V červnu tohoto roku proběhla v Blansku charitativní společensko-sportovní akce You Dream We Run. Hlavní náplní akce byl 24hodinový štafetový běh, kterého se zúčastnilo 16 družstev s téměř čtyřmi stovkami běžců. Nejdůležitějším posláním akce bylo splnění snu potřebné osobě, o které rozhodovali samotní účastníci běhu.

Vodní díla v Blansku čeká zimní přestávka

zveřejněno: 31.10.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1664×

Ke dni 31. října 2013 bude v Blansku ukončen provoz fontán „Nová Punkva“ na náměstí Republiky, pítka na ulici Rožmitálově a také kašen na náměstí Svobody i v zámeckém parku. Po zimní přestávce bude jejich provoz opět obnoven v příštím roce koncem měsíce dubna.

S Japonskem nás seznámí Jana Broncová

zveřejněno: 31.10.2013, kultura, přečteno: 1903×

Jana Broncová zve všechny cestovatele a fanoušky japonské kultury na společné setkání. Seznámí nás se svými postřehy a zkušenostmi z opakovaných návštěv Japonska, které absolvovala mezi lety 2011 a 2013.

V Blansku se vařil slambuc a tunkolós

zveřejněno: 30.10.2013, kultura, přečteno: 1634×

Ve dnech 25.-26.10.2013 proběhl v Blansku I. ročník Festivalu Via Bohemica, mezinárodní akce pořádané v rámci společného projektu místních akčních skupin Moravský kras, Stará Čierna voda a Dudváh. Jejím hlavním cílem byla snaha představit českou i slovenskou kulturu a propagovat místní regionální značky.

Oznámkujte do 7. listopadu služby poskytované MěÚ Blansko

zveřejněno: 30.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1441×

Prosíme Vás, abyste si našli chvilku na vyplnění elektronického dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko. Zabere Vám to jen asi pět minut.

Chantal předala dětem v Nemocnici Blansko zmodernizované prostory

zveřejněno: 29.10.2013, tiskové zprávy, přečteno: 2337×

V blanenské nemocnici proběhlo slavnostní předání nově zrekonstruovaných společných prostor u ambulancí dětských lékařů. Přítomna byla paní Chantal Poullain-Polívková, prezidentka Nadace Archa Chantal, ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, generální sponzoři Nadace Archa Chantal, pediatři působící v blanenské nemocnici, vedení Nemocnice Blansko a vedení Města Blanska.

20 let působení VAS a Svazku na Blanensku

zveřejněno: 29.10.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1980×

Vodárenská akciová společnost, a. s. (dále VAS) a Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko letos slaví dvacáté výročí svého působení v regionu.

Město opravuje střechu nad podzemními garážemi

zveřejněno: 28.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1751×

V současné době probíhá oprava střechy nad podzemními garážemi mezi ulicemi Žalkovského a Bezručova.

Turistická sezona 2013 z pohledu informační kanceláře

zveřejněno: 27.10.2013, odbor kancelář tajemníka, cestovní ruch, přečteno: 1600×

S padajícím podzimním listím nastává čas pro každoroční zhodnocení turisitcké sezony. Díky spolupráci s provozovateli blanenských památek a také díky systému monitoringu návštěvnosti vám můžeme nabídnout čísla, která reflektují turistickou aktivitu v Blansku.

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé

zveřejněno: 27.10.2013, kultura, přečteno: 2127×

V těchto kurzech můžete pokračovat v rozšiřování svého tanečního umění. Určený je pro ty, kteří základy již dobře ovládají a chtějí se pobavit, ale i pro ty, kteří kurzy již absolvovali a rádi by si taneční kroky připomněli.

Volby do PS PČR 2013. Jak jsme volili v Blansku?

zveřejněno: 26.10.2013, ostatní, přečteno: 3872×

Jak volili blanenští občané?

Ušijte nebo vypůjčte si kostým a vyrazte do průvodu se sv. Martinem

zveřejněno: 26.10.2013, odbor kancelář tajemníka, kultura, přečteno: 2295×

V průvodu rádi uvítáme každého, kdo přijde ve vlastním historickém kostýmu, ať už vlastnoručně ušitém nebo půjčeném z divadelní půjčovny. Kostýmy by měly být nejlépe z období gotiky.

Blanenská delegace na oslavách v Legnici

zveřejněno: 26.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1814×

Na oslavy 20. výročí partnerství mezi německým Wuppertalem a polskou Legnicí byli pozváni hosté ze všech legnických partnerských měst. Z Blanska do Legnice vyrazila tříčlenná delegace.

Pětihvězdičkové ocenění putuje do Blanska

zveřejněno: 25.10.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1689×

Kvalitní a profesionální sociální služby jsou důležitým ukazatelem toho, jak se dokáže společnost postarat o své sociálně slabší či jinak znevýhodněné členy. Jako měřítko kvalitní a profesionální služby se používá více metodik a nástrojů. Jedním z transparentních ukazatelů kvality, jehož devizou je i srozumitelnost pro laickou veřejnost a potenciální zájemce, je certifikát Značka kvality v sociálních službách.

Kinematograf bratří Čadíků ocenil spolupráci s Blanskem

zveřejněno: 25.10.2013, ostatní, přečteno: 1808×

Starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar obdržel od PaedDr. Josefa Čadíka děkovný list za pomoc a podporu při realizaci projektu Filmové léto 2013.

Došlo k novele zákona o odpadech

zveřejněno: 24.10.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2059×

Od 1. října tohoto roku platí novela zákona o odpadech, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 169/2013 Sb. Má za cíl odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají ve vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.

Nový vysílač Blansko-Veselice zahájil vysílání

zveřejněno: 23.10.2013, tiskové zprávy, přečteno: 3932×

Lidé na Blanensku mohou nově naladit televizní stanice Smíchov, Fanda, Telka a další.

Festival Via Bohemica již tento pátek v Blansku!

zveřejněno: 23.10.2013, kultura, přečteno: 2171×

Ukázka staromaďarských bojových umění. Tvořivé dílny pro děti. Slovenské dolnozemské jídla. Vaření v hunském kotli. Zpěvy a tance středověké Evropy v podání skupiny Gnomus. To je malá ochutnávka z programu, který nabídne festival Via Bohemica. Přijeďte zažít chuť starých časů na zámek do Blanska v pátek a v sobotu 25. a 26. října!

Pozvánka na vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu

zveřejněno: 23.10.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1626×

V pondělí 28. října 2013 proběhne na náměstí Svobody vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu.

Pozvánka na pietní vzpomínku

zveřejněno: 22.10.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1663×

Komise pro občanské záležitosti, církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany, která se uskuteční v neděli 3. listopadu 2013 ve 14:30 hodin v areálu městského hřbitova v Blansku.

Výzva pro pořadatele kulturních akcí

zveřejněno: 22.10.2013, odbor kancelář tajemníka, kultura, přečteno: 1385×

Informační kancelář Blanka připravuje i pro rok 2014 Kalendář akcí regionu Moravský kras a okolí. Rádi bychom do něj zařadili co největší množství akcí, které se budou na Blanensku konat.

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Blansku nabídla svým studentům lekci americké angličtiny

zveřejněno: 21.10.2013, ostatní, přečteno: 2218×

Ve čtvrtek 26. září 2013 navštívila naši školu tříčlenná rodina Huffových z amerického Pittsburghu. Návštěvu do hodin přátelsky uvedla a třídám představila ředitelka školy Ing. Svatava Dvořáková.

Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10.2013

zveřejněno: 21.10.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1678×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 28.10.2013. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.

Uzavření železničních přejezdů v Blansku a Dolní Lhotě

zveřejněno: 20.10.2013, ostatní, přečteno: 1518×

V sobotu 26.10. od 11:00 do 15:00 hodin dojde z důvodu opravných prací k uzavírce železničního přejezdu v Dolní Lhotě.
V noci z pondělí 28.10. na úterý 29.10. od 23:00 do 05:00 hodin bude uzavřen železniční přejezd Blansko-město.

Oslava Mezinárodního dne seniorů

zveřejněno: 20.10.2013, kultura, přečteno: 1845×

Městský klub důchodců v Blansku oslavil 1. října 2013 Mezinárodní den seniorů. Samospráva městského klubu důchodců připravila pro svoje členy 1. října slavnostní odpoledne v prostorách klubu.

ELEKTROWIN připravil odměnu pro zodpovědné občany

zveřejněno: 19.10.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1545×

Odměnu pro zodpovědné občany, kteří odevzdávají vysloužilé spotřebiče na sběrných dvorech měst a obcí, připravil kolektivní systém ELEKTROWIN ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Naše národní tance a písně na festivalu Via Bohemica

zveřejněno: 18.10.2013, kultura, přečteno: 1669×

Úsilí našich předků o vytvoření podmínek pro spokojený život připomínal seminář a festival Via Bohemica, který se konal v Trnavském kraji okresu Galanta v obci Tomášikovo.

Další veřejně přístupné hřiště bude k dispozici v Dolní Lhotě

zveřejněno: 17.10.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1851×

Město Blansko hodlá zahájit realizaci akce Veřejně přístupné hřiště v Blansku – Dolní Lhotě koncem měsíce října tohoto roku. Projekt řeší současně tři stavební objekty, a to víceúčelové hřiště, požární útok a hřiště pro malou kopanou.

Některé chodníky v Blansku čekají ještě do konce roku opravy

zveřejněno: 17.10.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1872×

Ještě do konce letošního roku budou provedeny na třech místech ve městě Blansku opravy chodníků, jež jsou ve špatném stavu a neumožňují bezpečný pohyb chodců.

Josef Lábus a Emil Viklický do Blanska nepřijedou

zveřejněno: 16.10.2013, kultura, přečteno: 1510×

Hudební pořad s názvem Proč si nezatančíte? Jiřího Lábuse a Emila Viklického, který měl proběhnout v pátek 18. 10. 2013 v Muzeu Blansko a zahájit tak 18. ročník tradičního cyklu Hudba na blanenském zámku, musel být bohužel z technických důvodu zrušen. Muzeum Blansko se tímto všem divákům omlouvá. Zakoupené vstupné lze vrátit na pokladně muzea (út-pá: 9-17 hodin).

Blanenští biatlonisté ukončili letní sezonu

zveřejněno: 16.10.2013, sport, přečteno: 2129×

Vysočina aréna hostila o víkendu ve dnech 21.-22.9.2013 Mistrovství České republiky v letním biatlonu. Ten je na rozdíl od zimy čistě amatérským sportem. Zpestřením závodu bylo hostování slovenské reprezentace v čele s Anastasií Kuzminovou.

Via Bohemica: Festival české a slovenské kultury v Blansku

zveřejněno: 15.10.2013, cestovní ruch, přečteno: 2812×

Festival Via Bohemica je mezinárodní akcí pořádanou v rámci společného projektu místních akčních skupin Moravský kras, Stará Čierna voda a Dudváh. Jejím cílem je představit českou i slovenskou kulturu a propagovat místní regionální značky. První ročník této akce se bude konat ve dnech 25.-26.10.2013 na blanenském zámku a v přilehlém parku.

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy IV. etapa: úseky G a H do konce tohoto roku

zveřejněno: 15.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2085×

Odbor investičního a územního rozvoje by rád uzavřel do konce tohoto roku dvě investiční akce, které byly z řad veřejnosti často připomínkovány. Jedná se především o úseky G a H v rámci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – IV. etapa a dále o komunikační propoj A-B mezi stávajícími cyklostezkami na Sportovním ostrově.

Blansko získalo Čestné uznání za vybudování dětských hřišť

zveřejněno: 14.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1619×

V prostorách zastupitelského sálu brněnského sídla krajského úřadu byly v úterý 17. září 2013 vyhlášeny výsledky takzvaného zeleného úřadování. Ocenění za významné počiny v environmentální oblasti převzali zástupci obecních a městských úřadů jižní Moravy z rukou ředitelky krajského úřadu JUDr. Věry Vojáčkové.

Celonárodní sbírka Bílá pastelka pomáhá nevidomým

zveřejněno: 13.10.2013, ostatní, přečteno: 1510×

Celonárodní sbírka Bílá pastelka se koná každoročně od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (15.10.). Uskuteční se také v Blansku. Její výtěžek bude věnován na výukové programy pro nevidomé a slabozraké.

Blanenský uličník – Wolkerova

zveřejněno: 12.10.2013, historie, přečteno: 1831×

Ulice Wolkerova spojuje ulici Sadovou s ulicí 9. května.

Máte rádi výzvy? Zdokumentujte svou cestu na festival a vyhrajte v soutěži NaFest!

zveřejněno: 11.10.2013, ostatní, přečteno: 2060×

Festival filmů setkání a dobrodružství Rajbas provází několik zajímavých soutěží. Jedna z nich má název NaFest a je určena všem, kdo se rádi baví, milují recesi, chtějí dosáhnout nějakého sportovního výkonu, natočí nebo nafotí svoji cestu na festival a vtipně ji pak prezentují před publikem. O soutěži si povídám s jejím organizátorem Vladimírem Rosomákem Kučerou.

Blanenské webové stránky mají své cizojazyčné verze

zveřejněno: 10.10.2013, odbor kancelář tajemníka, cestovní ruch, přečteno: 1495×

Městské internetové stránky www.blansko.cz získaly svou novou podobu začátkem roku 2013. Jejich cizojazyčná verze byla nyní spuštěna na doméně www.blansko.eu.

Humanitární sbírka – pomoc potřebným se vrací do Blanska

zveřejněno: 10.10.2013, ostatní, přečteno: 1461×

Tradiční sbírka humanitárního materiálu pro Občanské sdružení Diakonie Broumov se bude konat v pondělí 21. října 2013 od 14:00 do 16:00 hodin u dřevěného kostelíku na ulici Rodkovského v Blansku.

Město nabídlo plochy v centru města a na Písečné developerům

zveřejněno: 09.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1966×

Dopis podepsaný starostou města obsahující informace o možném využití pozemků zamířil do sídel 14 velkých developerských firem. Město věří, že se tímto způsobem podaří najít vhodného zájemce pro přestavbu centra města nebo výstavbu bytových domů na sídlišti Písečná.

Konec hracích automatů v Blansku

zveřejněno: 08.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2239×

Zastupitelstvo města Blanska přijalo na svém zasedání dne 17.9.2013 Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města. Město tak využilo možnosti, kterou mu dává příslušný zákon s tím, že hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je snaha omezit negativní dopady hazardu na obyvatele města. Zákaz začne platit 1. listopadu.

Termíny prázdnin ve školním roce 2013/2014

zveřejněno: 08.10.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2190×

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.

Upozornění! Změny v rozdělení volebních okrsků

zveřejněno: 07.10.2013, odbor hospodářské správy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2368×

Na základě nového zaměření volebních okrsků došlo ke změně umístění do volebních okrsků a volebních budov pro voliče z níže uvedených ulic města Blanska.

Týden sociálních služeb

zveřejněno: 07.10.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2122×

Ve dnech 07.–13.10.2013 se bude již pátým rokem konat celorepubliková akce Týden sociálních služeb, tentokrát s mottem „Stabilita, jistota a bezpečí“.

Domov OLGA oslavil dvojnásobné výročí

zveřejněno: 06.10.2013, ostatní, přečteno: 3021×

Letos tomu je dvacet let od zahájení provozu denního stacionáře Domov OLGA a deset let od otevření chráněných bytů Centrum VELAN.

V Blansku přibudou další dva požární hydranty

zveřejněno: 06.10.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1911×

Odbor životního prostředí informuje o provedených a plánovaných akcích v oblasti vodního hospodářství.

Kvalitní péči potvrdilo získání certifikátu

zveřejněno: 05.10.2013, ostatní, přečteno: 1621×

V úterý 10. září tohoto roku proběhl v SENIOR centru Blansko důležitý proces certifikace Bazální stimulace.

Senioři opět otevřou své dveře

zveřejněno: 04.10.2013, ostatní, přečteno: 1663×

Blanenský Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem vás zve na Den otevřených dveří, který proběhne ve středu 9. října od 8:00 – 18:00 hodin.

Město otevřelo novou třídu v mateřské škole v Dolní Lhotě

zveřejněno: 04.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2469×

Vedení města Blanska se rozhodlo navýšit kapacitu v mateřských školách v Blansku o 25 dětí vybudováním nové třídy v mateřské škole v Dolní Lhotě, která je součástí ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17. Jednak z důvodu požadavků ze strany tamní občanské aktivity, jednak proto, že rekonstrukce byla nejjednodušší co do nákladů a rychlosti realizace.

Mateřská škola Dolní Lhota – znovuobnovení jedné třídy

zveřejněno: 04.10.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2034×

Po zjištění výsledků květnových zápisů dětí do mateřských škol vedení Města Blanska rozhodlo o znovuobnovení jedné třídy mateřské školy v Dolní Lhotě pro 25 dětí.

Blanenská radnice má nová okna

zveřejněno: 03.10.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 3592×

Město Blansko ukončilo v srpnu obnovu oken na straně orientované směrem na náměstí Svobody.

Pro začínající podnikatele bylo zřízeno tzv. „Jednotné kontaktní místo“

zveřejněno: 03.10.2013, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1544×

Při Živnostenském úřadu Magistrátu města Brna je zřízeno tzv. „Jednotné kontaktní místo“, jehož úlohou je usnadnit vstup do podnikání začínajícím poskytovatelům služeb – občanům EU, a to nejen na základě živnostenského oprávnění, ale zejména jiných druhů podnikatelských oprávnění.

Otevřený dopis starosty města starostům okolních obcí a měst

zveřejněno: 02.10.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2480×

Starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar se v souvislosti s nedávno schváleným  zákazem loterií a jiných podobných her na území města obrací otevřeným dopisem na starosty všech obcí a měst správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a dále také na  starosty Boskovic, Letovic, Velkých Opatovic, Kunštátu, Tišnova, Kuřimi a Vyškova. Vyzývá je k iniciování obdobného kroku na jejich území. Přinášíme plné znění dopisu.

Ministerstvo životního prostředí vyzývá k připomínkování koncepce vlivu na životní prostředí

zveřejněno: 02.10.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1799×

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2007–2013“.

Obrazy pro radost srdce budou k vidění v dřevěném kostelíku

zveřejněno: 02.10.2013, kultura, přečteno: 2147×

V dřevěném kostelíku v Blansku bude instalována výstava "Obrazů pro radost srdce". Její vernisáž proběhne v neděli 6. října 2013 v 9:00 hodin při slavnosti díkůvzdání. Výstavu můžete zhlédnout během měsíců října a listopadu 2013.

Den otevřených dveří v poradně pro rodinu

zveřejněno: 01.10.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1641×

V rámci Dne otevřených dveří máte v pondělí 7. října 2013 možnost seznámit se s činností a s nabídkou poskytovaných služeb Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy na ulici Sladkovského 2b. Den otevřených dveří je určen široké veřejnosti.

Sběrný dvůr u Horní Lhoty má nové telefonní číslo

zveřejněno: 01.10.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 10620×

Upozorňujeme občany města Blanska, že ve sběrném středisku odpadů v Horní Lhotě u Blanska byla zrušena pevná linka a je nahrazena novým telefonem s číslem 728 843 790.

Co venkovské knihovny umějí a mohou

zveřejněno: 30.09.2013, kultura, přečteno: 1831×

Již 9. ročník celostátního setkání knihovníků Co venkovské knihovny umějí a mohou se konal v Blansku a jeho okolí od 19. do 21. září 2013. Důvodem je skutečnost, že Místní knihovna Veselice pod vedením Olgy Hájkové získala prestižní titul Knihovna roku 2011.

Silnice I/43 je u Lipůvky průjezdná

zveřejněno: 29.09.2013, tiskové zprávy, přečteno: 2205×

Od nedělního odpoledne je již bez omezení průjezdný hlavní tah Brno-Svitavy, silnice I/43. Ta byla uzavřena v obci Lipůvka na Blanensku kvůli opravě. V současné době tak již řidiči mohou projet po hlavním tahu od Brna na Svitavy a nemusí projíždět po objízdné trase přes Blansko.

Zocelte se v recyklaci

zveřejněno: 29.09.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1686×

Každý, kdo v období od 01.10.2013 do 15.12.2013 odevzdá na sběrný/é dvůr/y nebo místo/a zpětného odběru elektrozařízení vyjmenovaný vysloužilý elektrospotřebič, se může zapojit do soutěže o poukázku k nákupu elektrozařízení u místního prodejce.

Pozvánka: Divadelní festival Kolotoč 2013

zveřejněno: 28.09.2013, kultura, přečteno: 1780×

Chystá se druhý ročník (nejen) divadelního festivalu Kolotoč. O jeho náplni a přípravách si povídám s Jolanou Chalupovou.

Místo podpisu nevýhodných smluv rovnou volejte městskou policii

zveřejněno: 27.09.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1732×

Městský úřad Blansko na základě poznatků z posledních týdnů znovu upozorňuje občany města na skutečnost, že  od počátku roku 2013 platí v Blansku zákaz podomního a pochůzkového prodeje stanovený nařízením Rady města Blansko. Přesto někteří podomní prodejci tento zákaz nadále  překračují.

Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko 2013

zveřejněno: 26.09.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2111×

Vážení občané, předkládáme Vám opět dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko. Znovu se chceme ptát Vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují.

Novinky z ochrany přírody v oblasti kácení dřevin

zveřejněno: 26.09.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1896×

Dne 15. července 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která zásadně uvolňuje přístup ke kácení dřevin v soukromých zahradách a současně zpřísňuje podmínky pro kácení alejí.

Světový den srdce v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 25.09.2013, ostatní, přečteno: 1824×

Světový den srdce je každoročně pořádán Světovou federací srdce pod patronací Světové zdravotnické organizace a účastní se jej každoročně více jak 100 zemí celého světa. Nemocnice Blansko se k této iniciativě připojuje letos poprvé, a to v pondělí 30.září 2013, kdy v prostorách nemocnice proběhne Den otevřených dveří centrálního příjmu a kardiologie.

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v říjnu 2013

zveřejněno: 25.09.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1761×

Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve dnech od 04.10. do 19.10.2013. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 24.09.2013, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1563×

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o vybraných usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města ze dne 17.09.2013.

Volby PS PČR – první zasedání okrskových volebních komisí

zveřejněno: 24.09.2013, odbor hospodářské správy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2708×

Starosta Města Blansko svolává podle § 14c písm. d) zákona Č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů první zasedání okrskových volebních komisí, které se uskuteční v úterý 15.10.2013 od 14:00 hodin v sále budovy Okresního soudu Blansko, Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko.

Keramika Prokopa Veselého z Kunštátu

zveřejněno: 23.09.2013, kultura, přečteno: 2350×

V pátek 20. září proběhla v Galerii a antikvariátu Jonáš Blansko vernisáž regionálního malíře, keramika a příležitostného literáta Prokopa Veselého.

Týden knihoven v Městské knihovně Blansko

zveřejněno: 23.09.2013, kultura, přečteno: 1467×

Již posedmnácté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky tradiční akci Týden knihoven, která proběhne po celé republice od 30. září do 6. října 2013. Zapojí se do ní české knihovny všech velikostí a typů, od nejmenších vesnických až po vysokoškolské a odborné knihovny.

V areálu Nemocnice Blansko dojde k úpravě zeleně

zveřejněno: 22.09.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1597×

Nemocnice Blansko získala příslib dotačních prostředků pro realizaci projektu „Úprava zeleně v areálu Nemocnice Blansko“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Knihovna poskytuje volný přístup k internetu

zveřejněno: 21.09.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1502×

Výrazné cedule WIFI FREE ZONE, které jsou v příslušných prostorách Městské knihovny Blansko rozmístěny od prvního zářijového týdne, dávají návštěvníkům najevo, že mohou prakticky využít volného přístupu k internetu.

Dohody o výkonu pěstounské péče

zveřejněno: 20.09.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2589×

Od 01.01.2013 je účinná novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která v širokém rozsahu upravuje mimo jiné i oblast pěstounské péče.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále PS PČR)

zveřejněno: 19.09.2013, odbor hospodářské správy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2476×

Z rozhodnutí prezidenta republiky se budou ve dnech 25. a 26. října 2013 konat mimořádné volby do PS PČR. Informace o termínech roznosu hlasovacích lístků a upozornění na změny pro některé voliče.

Pozvánka: Den otevřených dveří – Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

zveřejněno: 18.09.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1678×

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko, Sdružení Podané ruce zve v pondělí 23. září na den otevřených dveří.

V knihovně odstartoval další ročník univerzity (nejen) pro seniory

zveřejněno: 18.09.2013, ostatní, přečteno: 2034×

Tento, již čtvrtý ročník univerzity v blanenské knihovně, je věnován výuce lékařských témat, proto také dostal výstižné pojmenování Hodinka s lékařem.

Upozornění na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot

zveřejněno: 18.09.2013, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1937×

1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon. Nově se upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Podnikat v uvedených činnostech bude možno na základě koncese „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ udělené živnostenským úřadem.

Blanenské zámecké dny tak trochu jinak aneb Mnoho podob Zámku Blansko

zveřejněno: 17.09.2013, kultura, přečteno: 2472×

V rámci Blanenských zámeckých dnů u příležitosti Dnů EHD Muzeum Blansko opět prokázalo, že je místem mnoha podob a svým velmi rozmanitým čtyřdenním programem dokázalo zaujmout a okouzlit nejednoho návštěvníka. Vernisáže, hudba, vědecký seminář a noční soaré v režii blanenských pověrečných postav, takový byl závěr druhého zářijového týdne v blanenském muzeu.

Zrušení úředního dne v úterý 24. září 2013

zveřejněno: 16.09.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1711×

Z technických důvodů je zrušen úřední den v úterý 24.09. s rozšířenými hodinami  pro veřejnost od 08:00 do 14:00 hodin. Týká se to úseků:  občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin a pro dopravce také přepážek řidičské průkazy a evidence vozidel. Nebude otevřena ani pokladna.

Zveme vás do tanečních pro dospělé

zveřejněno: 16.09.2013, kultura, přečteno: 3005×

Kulturní středisko města Blanska připravuje tradiční kurzy tance pro dospělé, manželské a přátelské páry pod vedením učitelů tance a společenské výchovy Mgr. Aleny Míšenské a Ing. Jiřího Míšenského.

Přenos: Vernisáž Stanislava F. Müllera

zveřejněno: 15.09.2013, kultura, přečteno: 1922×

V sobotu 7. září proběhla v Galerii města Blanska neobvyklá vernisáž Stanislava F. Müllera nesoucí název Přenos. Projekt velmi logicky souvisí s tradicí města Blanska, na jeho realizaci se totiž podílelo ČKD Blansko.

Na podzim proběhne ve městě Blansku deratizace

zveřejněno: 15.09.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1750×

V období září – listopad 2013 bude prováděna ohnisková deratizace ve městě Blansku. Jedná se o podzimní etapu. Deratizace bude prováděna firmou SENTRAC spol. s r. o. Boskovice na základě plánu pravidelné ochranné deratizace. Občané mohou i nadále hlásit výskyt hlodavců na veřejných prostranstvích na odbor KOM, tel. 516 775 139, kde budou požadavky shromažďovány a následně předány firmě k provedení deratizace.

Moštování ovoce

zveřejněno: 14.09.2013, ostatní, přečteno: 3045×

Český zahrádkářský svaz ZO Blansko oznamuje možnost moštování ovoce v Domě zahrádkářů na ulici Křížkovského v Blansku.

Blanenský uličník – Hálkova

zveřejněno: 14.09.2013, historie, přečteno: 1748×

Hálkova ulice leží mezi ulicí Masarykovou a Husovou. Je pojmenována po Vítězslavu Hálkovi, který se vlastním jménem jmenoval Vincenc Hálek. Narodil se 5. dubna 1835 v Dolínku u Mělníka. Byl to básník, prozaik, dramatik, novinář, literární a divadelní kritik. Byl redaktorem několika literárních časopisů. Spolu s Janem Nerudou byl představitel tzv. májové generace.

Blanenský Golem kvalitně obsazený již podvanácté

zveřejněno: 13.09.2013, sport, přečteno: 3407×

První zářijový víkend se konal tradičně cyklomaraton Blanenský Golem – memoriál (zakladatele) Ivoše Šinkory. Letos se uskutečnil již jeho 12. ročník.

K létu v Blansku patří promenádní koncerty

zveřejněno: 13.09.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2119×

V rámci Blanenského kulturního léta se každou neděli dopoledne od konce června do 1. září konaly před blanenskou radnicí promenádní koncerty. Po jedenáct dopolední se zde vystřídalo devět kapel s průměrnou návštěvností 120 posluchačů.

Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Blansku

zveřejněno: 12.09.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2506×

O letošních letních prázdninách se po roce opět otevřely brány Dětského dopravního hřiště v Blansku. Do těchto prostor se běžně děti dostanou pouze v rámci výuky dopravní výchovy na základních školách. Avšak finanční rozpočty některých základních škol, zejména těch menších a vzdálenějších od Blanska, neumožňují, aby se děti pravidelně účastnily tohoto typu výuky.

Čtyřdenní zámecký maraton je přede dveřmi

zveřejněno: 11.09.2013, kultura, přečteno: 1925×

V rámci Dnů evropského dědictví UNESCO proběhne ve dnech 12.-15. září již 16. ročník akce známé pod jménem Blanenské zámecké dny.

Parkovací automaty projdou modernizací

zveřejněno: 11.09.2013, ostatní, přečteno: 2239×

Staré a poruchové parkovací automaty nahradí v brzké době nové modely.

Čtvrtý Den pro děti v nemocnici aneb Cesta kolem světa

zveřejněno: 10.09.2013, ostatní, přečteno: 2480×

7. září proběhl v areálu Nemocnice Blansko čtvrtý ročník akce Den pro děti. Pro nejmenší účastníky akce i dospělé byl připraven zajímavý celodenní program, různé hry, soutěže, koncerty, divadelní představení, zkrátka prima zábava. Letos se program nechal inspirovat Cestou kolem světa.

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Blanska

zveřejněno: 10.09.2013, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1727×

14. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 17.09.2013 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu zasedání...

Uzavírka silniční tepny I/43 Lipůvka-Lažany značně ovlivní provoz ve městě

zveřejněno: 10.09.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 8015×

Z důvodu odfrézování staré vozovky a pokládky nové vrstvy bude ve dnech 17.9.-1.10.2013 uzavřena státní silnice I/43 v úseku Lipůvka-Lažany, jedná se o úplnou uzavírku s výjimkou veřejné dopravy. Veškerý provoz bude tedy převeden v obou směrech na Blansko. Lze předpokládat, že doprava ve městě bude v těchto dnech vyžadovat maximální pozornost ze strany všech účastníků silničního provozu.

Nový termín Půlmaratonu Moravským krasem přilákal více běžců

zveřejněno: 09.09.2013, sport, přečteno: 2245×

Poslední srpnovou sobotu patřil střed Blanska jen a jen sportovcům. Běžcům na dlouhých tratích, kteří sem v úctyhodném počtu přijeli zdolat půlmaratonskou trať vedoucí do Moravského krasu a zpět.

Město hledá vánoční strom

zveřejněno: 09.09.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1887×

I když jsou vánoční svátky ještě daleko, nastal čas pro zajištění vánočního stromu, který ozdobí náměstí Republiky. Proto bychom vás chtěli požádat o pomoc s jeho hledáním. V případě, že někdo z vás ví o vhodné dřevině k těmto účelům, upozorněte na ni, prosím, odbor Komunální údržby MěÚ Blansko. Nejlépe na tel. 516 775 196 nebo e-mailem vitek@blansko.cz. Děkujeme za vaši pomoc.

Strašidla se vrací na blanenský zámek

zveřejněno: 09.09.2013, odbor kancelář tajemníka, cestovní ruch, přečteno: 1672×

Dnes byl zahájen předprodej místenek na noční kostýmované prohlídky Zámku Blansko. Počet míst v jednotlivých vstupech je omezen, se zakoupením vstupenek tedy neváhejte.

Sportovní hala na Údolní dostala novou podlahu

zveřejněno: 09.09.2013, sport, přečteno: 2263×

Letní přestávku v hale TJ ČKD využilo město Blansko k plánované výměně podlahy. Celá rekonstrukce byla hrazena kompletně z rozpočtu města Blanska a přesáhla částku 1,6 milionu korun.

Pozvánka na svátek softballu v Blansku

zveřejněno: 09.09.2013, sport, přečteno: 1544×

V polovině září, přesněji ve dnech 14. a 15. září tohoto roku, se uskuteční na hřišti Olympia Blansko, Mlýnská 22, čtvrtý turnaj v rámci 2. ligy softballových kadetek. Olympia, kterou mají všichni spojenu s baseballem, od minulého roku navazuje na tradici z let 1990–1993, kdy ženy v softballovém oddílu úspěšně soupeřily s oddíly celé ČR.

Regenerace veřejného prostranství mezi ulicemi Pekařská a Sloupečník

zveřejněno: 08.09.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1669×

V prvním zářijovém týdnu bude společností ARKSTAV, s. r. o. kompletně dokončena stavba „Regenerace veřejného prostranství mezi ulicemi Pekařská a Sloupečník“.

Muzeum Blansko přichází s nabídkou adresovanou všem školám a školkám

zveřejněno: 07.09.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1702×

V souvislosti se začátkem nového školního roku přichází Muzeum Blansko se zajímavou nabídkou po mateřské, základní i střední školy.

Policisté učili děti správně přecházet silnici

zveřejněno: 06.09.2013, ostatní, přečteno: 1877×

Preventivní akce pro žáky základních škol  s názvem Zebra se za Tebe nerozhlédne se uskutečnila hned druhý školní den u ZŠ Dvorské v Blansku.

Vestibul radnice prochází plánovanou rekonstrukcí

zveřejněno: 06.09.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 2017×

Od konce měsíce srpna probíhají stavební práce na vestibulu radnice. V současnosti se odstraňují stropní konstrukce a demoluje se prostor bývalé malé zasedací místnosti. V rámci modernizace těchto prostor dojde i k doplnění funkcí bezprostředně souvisejících s nově zrekonstruovanou obřadní síní, jako je šatna, bezbarierové WC s přebalovacími pulty. Práce budou dokončeny začátkem listopadu.

Blanenský futsal jde do třetí sezony

zveřejněno: 05.09.2013, sport, přečteno: 2551×

Blanenský futsal má za sebou dvě úspěšné sezony. Našel si své stálé hráče i podporovatele, ale má ambice se dále rozšiřovat a členskou základnu zvětšovat. Před zahájením dalšího ročníku si povídáme s rozhodčím a místopředsedou Asociace futsalu Blansko Lubomírem Rekem.

Taneční kurzy pro studenty v roce 2013

zveřejněno: 04.09.2013, kultura, přečteno: 3235×

Kulturní středisko města Blanska připravilo na podzim roku 2013 tradiční taneční pod vedením manželů Míšenských, Janem Jeřábkem a Karolínou Michalíkovou.

Hledání tajemství nad zemí či pod zemí aneb O Moravském krasu jinak

zveřejněno: 03.09.2013, ostatní, přečteno: 1562×

Městská knihovna Blansko připravila v uplynulém období podzim 2012 – léto 2013 další z čtenářských projektů. Projekt byl propojen v rámci hnutí CELÉ ČESKO ČTE DĚTEMŠKOLA NARUBY.

Den pro děti v Nemocnici Blansko se blíží!

zveřejněno: 02.09.2013, ostatní, přečteno: 2248×

Nemocnice Blansko zve v sobotu 07.09.2013 do svého areálu nejen děti, ale i rodiče a všechny, kteří se chtějí bavit!  Od 10:00 do 17:00 hodin proběhne ve venkovním areálu nemocnice již čtvrtý ročník akce s názvem DEN PRO DĚTI. Můžete se těšit na celodenní program, a to jak na pódiu, tak i v celém areálu nemocnice. Bohaté občerstvení bude samozřejmě zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Olešná oslaví 85. výročí svého založení

zveřejněno: 01.09.2013, okolní obce, přečteno: 2471×

Oslavy k 85. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Olešné se uskuteční v sobotu 7. září 2013 v areálu Obecního domu Olešná.

Studovna knihovny v nové podobě

zveřejněno: 31.08.2013, ostatní, přečteno: 1676×

Od poloviny srpna tohoto roku slouží svým návštěvníkům studovna a čítárna a také cizojazyčné oddělení Městské knihovny Blansko v nové podobě.

Jak půlmaraton ovlivní dopravu ve středu města Blanska

zveřejněno: 30.08.2013, ostatní, přečteno: 2349×

Podrobnosti o změnách v dopravě a uzavírkách v době konání půlmaratonu najdete na serveru blanensko.cz.

Bleší trh v Blansku si získal své příznivce

zveřejněno: 30.08.2013, ostatní, přečteno: 2763×

V prostorách Dělnického domu proběhl v neděli 25. srpna 2. blanenský blešák. Všichni, kdož se rozhodli prodat nepotřebné věci či koupit něco do domu nebo jen tak pro radost, měli vynikající příležitost. Pro velký úspěch se bude tato akce konat každé tři měsíce.

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2013

zveřejněno: 29.08.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2323×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsícizáří dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.

Knihovna připravuje Salon blanenských fotografů 2013

zveřejněno: 28.08.2013, kultura, přečteno: 1803×

Další ročník SALONU BLANENSKÝCH FOTOGRAFŮ se ve výstavní místnosti knihovny uskuteční od 04.10. do 01.11.2013. Salon bude zahájen vernisáží v pátek 04.10.2013 v 18:00 hodin. Zájemci o prezentování svých děl se mohou přihlásit u Mgr. Jany Trubákové, studovna a čítárna MK Blansko, do 10.09.2013. Téma vystavených děl není stanoveno. Kontakt: trubakova@mk.blansko.cz, nebo tel. č. 516 410 101.

Půlmaraton Moravským krasem 2013: koncerty a běhy pro děti, nesportovce i půlmaratonce

zveřejněno: 27.08.2013, sport, přečteno: 2317×

Poslední den srpna a tedy i poslední den prázdnin nebude patřit jen dětem. V centru dění sportovně-kulturní akce Půlmaraton Moravským krasem 2013 však dostanou velký prostor. Dětské běhy, spousta atrakcí, zábavy. A dospělí se budou bavit taky.

Mošny uzavřou cyklus prázdninových koncertů na blanenském zámku

zveřejněno: 26.08.2013, kultura, přečteno: 1786×

Tradiční festival Muzika pro Karolínku se chýlí k závěru. Poslední vystoupení letošního ročníku v podání skupiny Mošny proběhne ve středu 28. srpna 2013 od 19 hodin na nádvoří blanenského zámku.

Atletům z Dvorské se v uplynulé sezoně dařilo

zveřejněno: 24.08.2013, sport, přečteno: 2245×

Letošní školní rok se žákům – atletům ze ZŠ Dvorská mimořádně vydařil. Značný podíl na níže popsaných úspěších mají atleti a odchovanci z Atletického klubu Blansko Dvorská, který se za více jak desetileté působení stal již součástí této základní školy. Pro ilustraci uvádíme výběr úspěchů od našich nejmladších svěřenců až po ty starší.

Domov OLGA se na čas přestěhoval do světa wellness

zveřejněno: 23.08.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1859×

Ve dnech 23. května – 20. června 2013 si klienti blanenského denního stacionáře, Domova OLGA,  vyzkoušeli zážitkový wellness pobyt v hotelu
Panorama v blanenské části Češkovice.

Samostatný Kuželkářský klub Blansko se představuje

zveřejněno: 21.08.2013, sport, přečteno: 2021×

Příznivce blanenských kuželek čekají od nové sezony, která startuje už za necelý měsíc, některé změny. Oddíl kuželek při TJ ČKD Blansko se v průběhu měsíce června v návaznosti na dění uvnitř tělovýchovné jednoty rozhodl osamostatnit a nově tedy bude vystupovat pod názvem Kuželkářský klub Blansko (zkráceně KK Blansko).

Výzva k podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy v Dolní Lhotě

zveřejněno: 20.08.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2384×

Ředitelka ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem termín podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na svém odloučeném pracovišti mateřská škola Dolní Lhota na 30. srpna 2013 v době od 14:00 do 17:00 hodin.

Půlmaraton Moravským krasem – tip na poslední prázdninový den

zveřejněno: 19.08.2013, sport, přečteno: 2300×

Přemýšleli jste někdy nad tím, že byste si chtěli jednou zaběhnout půlmaraton? Chcete si změřit svoje síly nebo konečně udělat něco, co Vás opravdu baví? Nebo jste velcí fanoušci městských běhů a pohyb na čerstvém vzduchu je Vám blízký? Tak právě pro Vás máme na sobotu 31. srpna 2013 skvělý tip na poslední prázdninový sportovní den.

Milé paní Čepové s láskou... aneb Trochu jiný dopis

zveřejněno: 17.08.2013, kultura, přečteno: 1899×

Vážená a milá přítelkyně,  doufáme, že po těch několika rocích našich setkávání a mailování si můžeme dovolit Vás takto oslovit. Také promiňte, že si dovolujeme na Vás uvést parafrázi názvu skvělého filmu Panu učiteli s láskou..., natočeného podle skvělé knihy Evana Huntera Džungle před tabulí.

Začínají úpravy vestibulu radnice

zveřejněno: 16.08.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1963×

Stavební úpravy vestibulu radnice na náměstí Svobody odstartují v úterý 20. srpna. S nimi dojde k uzavření průchodu radnicí. Odbory sídlící v zadním traktu tak budou přístupné jen z ulice A. Skotáka.

Blanenské zámecké dny 2013: Historie tak trochu jinak

zveřejněno: 16.08.2013, kultura, přečteno: 1855×

Blanenské zámecké dny letos zahájí ve čtvrtek 12. září a odstartují tak čtyřdenní maraton zajímavých a různorodých akcí v rámci Dnů EHD. Ti, kterým chyběly prohlídky v kostýmech v rámci Muzejní noci, se mj. dočkají v sobotu 14. září zdramatizování původní blanenské pověsti Ďáblova krčma. V týž den proběhne i slavnostní otevření druhé části expozice Bydlení na blanenském zámku.

Prázdninové bruslení pro veřejnost

zveřejněno: 15.08.2013, sport, přečteno: 3340×

Již se stalo zvykem, že ledová plocha na zimním stadionu je v provozu od začátku července. Bruslení na ledu je tak možné i v horkých letních dnech. Termíny bruslení pro veřejnost na jdete v rozpisu využití ledové plochy na stránkách provozovatele Služby Blansko s. r. o. Do konce prázdnin může veřejnost až na výjimky bruslit denně.

Umělá ledvina v Nemocnici Blansko oslavila 25 let

zveřejněno: 14.08.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1876×

Počátkem července uplynulo 25 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve, tzv. hemodialýzu u pacientů se selháním ledvin. Za uplynulých dvacet pět let bylo ve středisku provedeno více než 170 tisíc hemodialýz pro téměř 2 000 pacientů z celého okresu Blansko.

Dny EHD 2013 aneb Památky v novém světle

zveřejněno: 12.08.2013, kultura, přečteno: 1770×

Dny evropského dědictví jsou každoroční významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou ale i výchovnou akcí. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, soutěže a další kulturní programy. Jinak tomu nebude ani v Blansku.

Cyklus vlastivědných zájezdů pokračuje

zveřejněno: 11.08.2013, ostatní, přečteno: 2025×

Hned dvakrát se můžete v září vydat na  putování s průvodcem Pavlem Svobodou z Galerie a antikvariátu Jonáš Blansko. Připraveny jsou dvě tématické jízdy za poznáním.

Téměř 600 návštěvníků na 6. ročníku Dne ČKD Blansko Holding, a.s.

zveřejněno: 10.08.2013, tiskové zprávy, přečteno: 2535×

Naše společnost si pro všechny zaměstnance a pro širokou veřejnost připravila na 15. 6. 2013 již 6. ročník Dne ČKD. Pro návštěvníky jsme měli připravený bohatý doprovodný program, završený možností prohlídky unikátních výrobních prostor, ve kterých se vyrábí vodní turbíny již od roku 1904.

Martina Červená: Tváře – lidé versus zvířata

zveřejněno: 10.08.2013, kultura, přečteno: 2475×

Dne 16.8.2013 v 18 hodin proběhne v Městské knihovně Blansko letní vernisáž obrazů Martiny Červené. V kulturním programu vystoupí Klára Lachmanová a Jaroslav Malý. Výstava potrvá do 30.8.2013.

Jak a kde vyměnit biologický odpad za hotový kompost

zveřejněno: 08.08.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2330×

Občané města Blanska a jeho městských částí, kteří odevzdají v kompostárně biologicky rozložitelný odpad, mají možnost si zdarma odebrat hotový kompost ve stejném množství. Stejný princip platí, pokud biologicky rozložitelný odpad (BRO) odevzdají na některém sběrném středisku odpadů ve městě Blansku (dále jen SSO).

Většina honiteb již má své nájemce

zveřejněno: 07.08.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2457×

Výběrová řízení na další desetiletý pronájem honiteb státního podniku Lesy České republiky, s. p. se chýlí ke konci. Na území obce s rozšířenou působností Blansko se jedná o 11 honiteb z celkového počtu 28, z nichž devět vlastní přímo Lesy České republiky, s. p. a dvě honitby pak spoluvlastní v rámci honebního společenstva.

Moravský kras chytře

zveřejněno: 05.08.2013, cestovní ruch, přečteno: 1983×

Rada města Blanska rozhodla dne 9.7. 2013 na svém 57. zasedání o podpoře projektu „Moravský kras chytře“ a souhlasí se zapojením Města Blanska jako partnera tohoto projektu, který by měl napomoci rozvoji cestovního ruchu v této oblasti. Jeho hlavním cílem je zejména zvýšit informovanost turistů, a to především formou moderních informačních technologií.

Projekt Večer s psycholožkou aneb...se dočká svého pokračování

zveřejněno: 03.08.2013, kultura, přečteno: 1948×

Projekt Večer s psycholožkou aneb... pořádaný Městskou knihovnou Blansko se setkal s velkým ohlasem u blanenské veřejnosti a po prázdninách se tedy dočká svého pokračování.

Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko prokázalo vysokou úroveň kvality

zveřejněno: 02.08.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1657×

V uplynulých dnech obdržela Nemocnice Blansko certifikát pro oddělení klinických laboratoří, který potvrzuje vysokou úroveň kvality.

Dobré kolo – věrný přítel

zveřejněno: 01.08.2013, kultura, přečteno: 2430×

Zámek Blansko nabízí ke zhlédnutí řadu zajímavých expozic, v Malé výstavní síni je v současné době instalována výstava 17 historických jízdních kol, ať už zrestaurovaných nebo v nálezovém stavu.

V pořadí pátá Letní výtvarná dílna přilákala děti i dospělé

zveřejněno: 31.07.2013, kultura, přečteno: 2464×

V rámci Letní výtvarné dílny ve dnech 22.-26.7.2013 bylo připraveno v Galerii města Blanska pro děti i dospělé několik výtvarně-tvořivých stanovišť jako ohlédnutí za tvorbou umělců, kteří zde během posledního roku vystavovali.

Zalesňování na Blanensku

zveřejněno: 30.07.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2007×

Oproti loňskému roku se letos v lesích správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) začalo zalesňovat s měsíčním zpožděním, tedy až po 15. dubnu.

Hejtman Michal Hašek vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

zveřejněno: 29.07.2013, ostatní, přečteno: 1603×

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil v pondělí 29. července 2013 na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rozhodnutí platí do odvolání.

Daniel Comas obhájil titul mistra světa

zveřejněno: 29.07.2013, sport, přečteno: 2144×

Ve dnech 27.-28.7.2013 se v Blansku v areálu rekreační oblasti Palava jel druhý závod Mistrovství světa v biketrialu. Titul v kategorii Elite obhájil Katalánec Daniel Comas, blanenský rodák Vašek Kolář skončil celkově na druhém místě, v kategorii národů dosáhla na nejvyšší stupínek Česká republika.

MS v biketrialu odstartovalo!

zveřejněno: 27.07.2013, sport, přečteno: 2777×

V pátek 27.7.2013 proběhlo na nám. Republiky v Blansku slavnostní zahájení MS v biketrialu, které se uskuteční ve dnech 27.-28.7.2013 v rekreační oblasti Palava u restaurace Myslivna.

Územní plány obcí jsou k dispozici na internetu

zveřejněno: 26.07.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2120×

V souvislosti se současným trendem dálkového poskytování informací po internetu zveřejňuje i stavební úřad celou řadu povinných a obecně užitečných informací formou dálkového nahlížení či mapových služeb.

V Blansku korunují mistra světa v biketrialu

zveřejněno: 25.07.2013, sport, přečteno: 2673×

Jak jsme již psali, do Blanska míří tento víkend druhý závod mistrovství světa v biketrialu. O první místo zde bude bojovat blanenský jezdec Václav Kolář. Přijďte podpořit nejen jeho, ale i mladší jezdce z celého světa na atraktivní tratě v Rekreační oblasti Palava. Přinášíme program celého víkendu.

Na živnostenských úřadech ČR byl zaveden systém „Spotřebitelského ombudsmana“

zveřejněno: 25.07.2013, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2127×

Za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí, byl na ŽÚ ČR zaveden systém „Spotřebitelského ombudsmana“.

Se zvládnutím obtížné životní situace vám může pomoci Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku

zveřejněno: 24.07.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1824×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko se sídlem na ulici Sladkovského 2b, jejímž zřizovatelem je Město Blansko, nabízí lidem z regionu Blanenska a Boskovicka odborné sociální poradenství, ve smyslu § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Spadá do něho psychologické poradenství jednotlivcům, párům i rodinám s dětmi.

Do Blanska opět přijede Kinematograf bratří Čadíků

zveřejněno: 22.07.2013, kultura, přečteno: 3641×

I letos se mohou diváci těšit na kino pod širým nebem uprostřed města na náměstí Republiky. Od 27. do 30. července nabídne Kinematograf bratří Čadíků každý večer jeden český film.

Desítka Moravským krasem letos poprvé

zveřejněno: 21.07.2013, sport, přečteno: 2029×

V sobotu 13. července 2013 proběhla premiéra běžeckého závodu Desítka Moravským krasem, který je součástí Okresní běžecké ligy. Startovalo se od Skalního Mlýna směrem k Punkevním jeskyním.

Na dětském dopravním hřišti proběhl tradiční Den otevřených dveří

zveřejněno: 20.07.2013, ostatní, přečteno: 1902×

18. července 2013 proběhl na dětském dopravním hřišti v Blansku Den otevřených dveří. Pořadatelem akce byl Aktiv BESIP při MěÚ Blansko ve spolupráci s Autoškolou Pernica za podpory Českého červeného kříže Blansko a Pekáren Blansko, a. s.

Podpořte blanenské íčko v soutěži o nejlepší infocentrum kraje!

zveřejněno: 19.07.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1912×

Soutěž o nejlepší turistické centrum roku 2013 vyhlašuje Asociace turistických informačních center a portál www.denik.cz. Partnerem akce je Czechtourism.

Došlo k transformaci vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy na taxislužbu

zveřejněno: 19.07.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 3153×

Dopravní úřad v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy sděluje, že k 1. květnu 2013 vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče jako samostatný druh dopravy zanikla a nadále bude považována za taxislužbu.

V územním plánu Blansko dojde ke změně

zveřejněno: 18.07.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1980×

V podkladech 13. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 25.06.2013 je zařazen bod, který otevírá možnost projednání skupiny Návrhů na pořízení Změny ÚP Blansko před režimem pravidelné aktualizace ÚP Blansko.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 17.07.2013, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1774×

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o vybraných usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města ze dne 25.06.2013.

„Dobrodružství“ a hry v přírodě čekají na děti i letos

zveřejněno: 16.07.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1945×

Touha dětí a dospívající mládeže po neobyčejných zážitcích končí často pácháním trestné činnosti nebo zneužíváním návykových látek. Záměrem projektu Dobrodružství je dětem ukázat, že dobrodružství lze zažít i jinak. Je lepší negativním jevům předcházet, než pak následně napravovat vzniklé škody.

Blansko bude hostit finálový závod MS v biketrialu

zveřejněno: 15.07.2013, sport, přečteno: 3166×

Letošní MS bude dvoukolové. První závod hostí španělská Igualada ve dnech 19.-20.07.2013, druhé kolo pak proběhne v Blansku od 26. do 28.07.2013. Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek 26.07.2013 v 19:00 hodin na náměstí Republiky, nebude chybět ani doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Pořadatelé počítají s účastí až 18 států z celého světa, nemělo by chybět Japonsko a Čína.

Úspěšná sbírka pomůže vybudovat v Blansku hřiště na pétanque

zveřejněno: 14.07.2013, ostatní, přečteno: 1791×

V zahradě SENIOR centra Blansko ještě letos vznikne pétanquové hřiště díky úspěšné účasti na veřejné sbírce, kterou vyhlásila společnost Sodexo Benefity. Plocha s odpovídajícím rozměry a povrchem určeným přímo k této aktivitě v Blansku doposud chybí, hřiště by mělo být přístupné široké veřejnosti.

Balonem z Blanska do Brna

zveřejněno: 13.07.2013, ostatní, přečteno: 3249×

Do nekomerčního projektu, který má pomoci českému balonovému létání, s názvem Sto startů z českých měst se zapojilo také Blansko. A autoři projektu si dnes již mohou start v Blansku ze seznamu přihlášených měst odškrtnout.

Regenerace veřejného prostranství mezi ulicemi Pekařská a Sloupečník

zveřejněno: 12.07.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1877×

V posledním květnovém týdnu bylo zhotoviteli, společnosti ARKSTAV s. r. o., předáno staveniště pro realizaci stavby „Regenerace veřejného prostranství mezi ulicemi Pekařská a Sloupečník“.

Vyhlídka ve věži kostela se otvírá turistům

zveřejněno: 11.07.2013, cestovní ruch, přečteno: 2159×

Vyhlídka ve věži kostela sv. Martina byla poprvé zpřístupněna v listopadu 2012 u příležitosti akce Vítání sv. Martina. Od té doby bývá zpřístupněna pravidelně v rámci významných městských akcí a od dubna zahájila o víkendech svůj mimosezonní provoz. Od začátku července vstupuje tato nová turistická atrakce do své první hlavní letní sezony, kdy bude mít kromě pondělí otevřeno každý den.

Rekreační střediska čekají během prázdnin kontroly

zveřejněno: 10.07.2013, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1934×

Jako každoročně budou pracovníci kontrolního oddělení Odboru Obecní živnostenský úřad provádět v letních měsících neohlášené kontroly zaměřené na podnikatele, kteří provozují svou činnost v rekreačních oblastech – Jedovnice, Sloup, Moravský kras, Blansko.

Galerie města Blanska zve na další ročník Letní výtvarné dílny

zveřejněno: 09.07.2013, kultura, přečteno: 1790×

Galerie připravila opět pro děti a rodiče prázdninový týden plný tvořivé činnosti.

Archiv představil bohatý spolkový život

zveřejněno: 08.07.2013, historie, přečteno: 2071×

Zakládací listiny, stanovy, zápisy ze schůzí, publikace, fotografie a další archivní materiály ze života spolků na Blanensku představil veřejnosti okresní archiv v rámci dnů otevřených dveří. Krátký rozhovor k tématu výstavy nám poskytla paní ředitelka PhDr. Božena Kovářová.

Galerie Ve Věži a Obrazy Vlastimila Srbeckého

zveřejněno: 07.07.2013, kultura, přečteno: 2072×

23. června 2013 proběhla vernisáž prodejní výstavy obrazů brněnského autora Vlastimila Srbeckého, jež byla instalována v Galerii Ve Věži v Blansku. Výstavu je možno zhlédnout do 15. srpna 2013. Galerie je otevřena ve středu a v neděli od 13:00 do 17:00 hodin. Vstup zdarma.

Třetí ročník projektu „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ je u konce

zveřejněno: 06.07.2013, ostatní, přečteno: 1944×

26. června 2013 proběhlo v Městské knihovně Blansko slavnostní zakončení 3. ročníku projektu „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ s tématem „Kamarádka angličtina“ za lektorského vedení Mgr. Hany Opatřilové. Akce se zúčastnili i starosta města Ing. Lubomír Toufar, který nad akcí převzal osobní patronát, a první místostarosta Ing. Jiří Crha.

Muzeum Blansko zve na výstavu historických jízdních kol

zveřejněno: 05.07.2013, kultura, přečteno: 3682×

Až do 25. srpna 2013  bude v Muzeu Blansko k vidění výstava historických jízdních kol, která pocházejí ze sbírky Radka Kaliny. Vernisáž proběhla za účasti starosty města Ing. Lubomíra Toufara v pátek 21. června v Malé výstavní síni muzea.

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu od rodinných domků

zveřejněno: 04.07.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 3240×

Jedná se o ovoce, zelenina a odpady ze zahrad (např. tráva, listí, plevele atd.). Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)!

Cestování s občanským průkazem je nyní možné do víc zemí

zveřejněno: 03.07.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 5029×

Dnem 21. června vešla v platnost novela zákona o cestovních dokladech č. 159/2013 Sb., na kterou navázalo sdělení č. 166/2013 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem.

V Blansku se rozšiřuje síť veřejného osvětlení

zveřejněno: 03.07.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2002×

Před několika dny byly zahájeny práce na rozšíření sítě veřejného osvětlení, jednak na Klepačově na ulici V Pasekách, v Blansku na ulice Palackého (pod hřbitovem) a v areálu garáží na ulici Podlesí.

Kapacita MŠ bude ještě do září tohoto roku navýšena o 25 míst

zveřejněno: 02.07.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1793×

Rada města Blanska odsouhlasila na svém 56. zasedání ze dne 25. června 2013 navýšení kapacity o 25 míst v MŠ Dolní Lhota. Aktuálně tak reaguje na neutěšený stav v blanenských mateřských školách. Celková kapacita blanenských MŠ tak bude činit v novém školním roce 654 míst.

V informačním centru poradí turistům 7 dní v týdnu

zveřejněno: 02.07.2013, cestovní ruch, přečteno: 1571×

Již od začátku července budete moci získat informace o Blansku či zakoupit vstupenky na kulturní představení také v sobotu či v neděli odpoledne. Informační kancelář Blanka i letos v letní sezoně rozšíří svoji provozní dobu pro veřejnost na sedm dní v týdnu.

Zubní pohotovost ve II. pololetí 2013

zveřejněno: 01.07.2013, ostatní, přečteno: 3253×

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 7:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Palavu ovládli lodní modeláři

zveřejněno: 30.06.2013, sport, přečteno: 2423×

Ve dnech 14. – 16. června 2013, u příležitosti 15. výročí založení Klubu lodních modelářů v Blansku, proběhlo v rekreační oblasti Palava Mistrovství České Republiky lodních modelářů – žáků 2013. Soutěžilo se v těchto třídách: EX-500, EX-Ž, F4-A, F4-B, Mini Eco Standard, Mini Eco Expert, Mini Eco Standard Team.

Letní půjčovna knih v aquaparku

zveřejněno: 29.06.2013, kultura, přečteno: 1817×

Spolupráce s provozovatelem blanenského aquaparku, Službami Blansko, s. r. o., se stala dobrou tradicí. Už počtvrté otevře během letošní letní sezóny Městská knihovna Blansko v prostorách nejmodernějšího blanenského koupaliště LETNÍ PŮJČOVNU.

Blanenské projekty uspěly a získaly dotaci v rámci Strategického plánu Leader

zveřejněno: 28.06.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1867×

Výběrová komise a Programový výbor Místní akční skupiny Moravský kras o. s. na svých jednáních dne 4.6.2013 vybraly a schválily k podpoře 30 projektů podaných v 9. výzvě realizace Strategického plánu Leader Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras.

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 5. července 2013

zveřejněno: 28.06.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1866×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i v pátek 05.07.2013. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí umožnit svoz komunálních i separačních odpadů z kontejnerových stání.

Město vyzkouší nový projekt – svoz bioodpadu od zahrádek

zveřejněno: 27.06.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2509×

Město Blansko se společností Kaiser servis s.r.o a se společností VIA ALTA a.s. připravilo pro občany 15 vytypovaných lokalit pro pilotní projekt Dejte šanci biodpadu. Společně se dohodly, že v několika zahrádkářských lokalitách a na sídlišti Písečná vyzkouší svoz biologicky rozložitelných odpadů. Poslouží k tomu kontejnery o objemu 770 l uzpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů.

Místostarosta města Blanska Jiří Crha zve na Půlmaraton Moravským krasem

zveřejněno: 26.06.2013, sport, přečteno: 2480×

Půlmaraton Moravským krasem je závod, u nějž se pořadatelé snaží, aby to byl velký jak sportovní, tak i kulturní den ve městě Blansku. Co zůstalo stejné a co nového letos tento blanenský běžecký svátek přesahující hranice okresu i kraje nabídne? Na to nám odpovídá místostarosta Jiří Crha, který má nad akcí záštitu.

Městská knihovna o prázdninách

zveřejněno: 25.06.2013, kultura, přečteno: 1892×

Knihovna o letních prázdninách mění otvírací dobu.

Muzika pro Karolínku 2013 – přehled koncertů na nádvoří zámku

zveřejněno: 24.06.2013, kultura, přečteno: 2620×

Po loňském nuceném vymístění se festival převážně folkových koncertů letos opět vrací do krásného a nově opraveného prostředí nádvoří blanenského zámku.

Studovna a čítárna se dočká úprav

zveřejněno: 23.06.2013, kultura, přečteno: 2018×

Městská knihovna Blansko provede během měsíců července a srpna rekonstrukci oddělení studovna a čítárna a cizojazyčného oddělení. Novinkou bude i zavedení Wi-Fi technologie, díky které se návštěvníci knihovny budou moci v jejích prostorách kdykoli připojit k internetu.

You Dream We Run Blansko – běžci pomohli splnit sen

zveřejněno: 22.06.2013, ostatní, přečteno: 3319×

Charitativně-sportovní  24hodinový štafetový běh na podporu dvou postižených dětí skončil vítězstvím pro všechny. Hlavní myšlenkou nebylo trhat rekordy, ale setkání lidí, kteří chtějí něco udělat pro splnění snů dvěma vybraným dětem s pohnutým osudem.

Dřevěný kostelík má nové dvoumanuálové varhany

zveřejněno: 22.06.2013, ostatní, přečteno: 2966×

Nejen zvony, ale též kvalitní hudební nástroj patří k vybavenosti každého chrámu. Varhany nejen doprovázejí lid a kněze ve zpěvu při bohoslužbách nebo obřadech ve společenství farnosti, ale jsou zde, v prvé řadě,  k oslavě Hospodina. Jak to bylo s varhanami v dřevěném kostelíku v Blansku?

VÝZVA: Boj s nemocí, která krade vzpomínky

zveřejněno: 21.06.2013, ostatní, přečteno: 1984×

V Senior centru Blansko vybavují místnost pro speciální vzpomínkovou terapii. Hledají staré věci, které byste Vy třeba vyhodili, ale zde ještě mohou dobře posloužit seniorům trpícím demencí k nalezení vzpomínek na mládí, na dobu, ve které vyrůstali.

Blansko jedním z účastníků EuNet semináře v italském Scandianu

zveřejněno: 21.06.2013, ostatní, přečteno: 2728×

Město Blansko se zúčastnilo ve dnech 27.-30.5.2013 třetího ročníku mezinárodního EuNet semináře, který se uskutečnil v rámci programu SERN v partnerském městě Scandianu.

V Blansku soutěžili neregistrovaní kuželkáři

zveřejněno: 20.06.2013, sport, přečteno: 3050×

V polovině června hostila kuželna na ulici Údolní Mistrovství České republiky neregistrovaných kuželkářů. Proběhlo zde finále sedmého ročníku této akce.

Radnice dostane nová okna

zveřejněno: 20.06.2013, ostatní, přečteno: 3306×

Pod dohledem památkářů budou během léta vyměněna všechna okna radnice směřující na náměstí Svobody.

Cyklotour 2013 dorazil do Blanska v čele s Josefem Zimovčákem

zveřejněno: 19.06.2013, ostatní, přečteno: 2240×

Jedná se o projekt na podporu onkologicky nemocných dětí, jehož úkolem je zajistit rekondiční pobyty nejen pro tyto malé pacienty, ale i pro jejich rodiče. V letošním roce startoval již 4. ročník této cyklojízdy „Na kole dětem“ napříč celou republikou v čele s Josefem Zimovčákem. Trasa byla rozdělena celkem na deset etap se startem v Aši, cílem tohoto pelotonu byl pak Velehrad.

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Blanska

zveřejněno: 19.06.2013, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1811×

13. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 25.06.2013 od 15:30 hodin v sále budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu zasedání...

Starosta města přijal nejlepší žáky základních škol

zveřejněno: 18.06.2013, ostatní, přečteno: 2417×

V úterý 11. června 2013 přijal v hudebním salonku blanenského zámku Ing. Lubomír Toufar, starosta města Blanska, nejlepší žáky základních škol za školní rok 2012/2013. V kulturním programu vystoupili absolventi SZUŠ Blansko.

Cyklus Živá paměť odstartoval premiérou filmu o Jiřím Poláškovi

zveřejněno: 17.06.2013, kultura, přečteno: 2620×

30. května odstartoval cyklus Živá paměť premiérou filmu O dveřích bez domu a bulváru za oknem s podtitulem Lyrický konstruktivista Jiří Polášek. Součástí projekce byl křest zmíněného titulu a sbírky Texty, úvahy, pokusy Jiřího Poláška.

Promenádní koncerty na náměstí Svobody v roce 2013

zveřejněno: 17.06.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, kultura, přečteno: 2388×

Tradice nedělních promenádních koncertů před radnicí na náměstí Svobody v Blansku pokračuje i v letošním roce. Každou prázdninovou neděli od 10:00 do 11:00 hodin zahraje posluchačům některá z dechových hudeb z Blanenska.

Škola v přírodě je pro děti lákavá

zveřejněno: 16.06.2013, ostatní, přečteno: 2549×

Již několik let se třeťáci a čtvrťáci zúčastňují čtyřdenního pobytu na Jezírku v Soběšicích u Brna. Program nabízený ekologickým centrem se těší velké oblibě dětí i vyučujících.

30. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Memoriál Miroslava Krabičky nabídne fotbal i zábavu pro celou rodinu

zveřejněno: 15.06.2013, sport, přečteno: 2101×

O víkendu 21.06.–22.06. je na hřišti ASK Blansko připraven jubilejní 30. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších žáků. První ročník Memoriálu Miroslava Krabičky se uskutečnil již v roce 1983. Po celou dobu u něho jako hlavní pořadatel stojí Karel Ťoupek. A právě s ním si povídáme o třicetileté historii tohoto fotbalového turnaje.

Aquapark otevře v neděli

zveřejněno: 14.06.2013, ostatní, přečteno: 2472×

Aquapark bude podle počasí otevřen od neděle 16.06.2013! Podrobnosti najdete na stránkách Aqauparku Blansko.

Výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko

zveřejněno: 14.06.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 3090×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko.

Pozvánka do galerie: Barbora Lungová – Kánon

zveřejněno: 13.06.2013, kultura, přečteno: 2219×

Od 15. června do 12. července vystaví v Galerii města Blanska svá díla malířka a učitelka Barbora Lungová.

Blansko obsadily Hlídky mladých zdravotníků

zveřejněno: 13.06.2013, ostatní, přečteno: 2131×

Nejlepší družstva z celého Jihomoravského a Zlínského kraje se sjela v sobotu 8. června do Blanska, kde proběhlo krajské kolo soutěže. Mohli jste je potkat hned na několika stanovištích.

Blanenský plecháč je otevřený i dětem

zveřejněno: 12.06.2013, sport, přečteno: 2404×

Triatlon s 31letou historií Blanenský plecháč jsou závody nejen pro dospělé, ale soutěží se rovněž v dětských kategoriích 10 let, 10–12 let a 12–14 let.

V létě proběhne úplná uzavírka krajské silnice při rekonstrukci silnice II. třídy č. 379 v obci Lipůvka

zveřejněno: 12.06.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 8049×

V době od 1.7.2013 do 31.10.2013 dojde k úplné uzavírce krajské silnice při rekonstrukci silnice  II. třídy č. 379 v obci Lipůvka, kterou bude provádět  fa EUROVIA CS a. s., Brno.

Linka Krasobus rozšiřuje na léto počet spojů

zveřejněno: 11.06.2013, tiskové zprávy, přečteno: 3188×

Turistická sezona je již v plném proudu a také naše společnost podporuje na poli cestovního ruchu zvýšení zájmu turistů o Moravský kras a město Blansko jako brány Moravského krasu.

Rychlá sbírka pomohla v Křešicích na Litoměřicku

zveřejněno: 11.06.2013, ostatní, přečteno: 1713×

Sbírku ochranných pomůcek, pracovních nástrojů a desinfekčních prostředků uspořádalo Blansko narychlo v pátek 7. června.

Knihovna nabízí přebytečný majetek k prodeji

zveřejněno: 11.06.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2053×

Městská knihovna Blansko nabízí k odprodeji přebytečný majetek, který je uveden v přiloženém seznamu. Případní zájemci se mohou po předchozí telefonické domluvě s pí R. Gromešovou, tel. č. 516 410 101 nebo 777 485 565 přijít na výše uvedený majetek podívat v termínu od 17. do 21.06.2013 v době od 8:00 do 15:00 hodin. Prodejní cena je 10 % pořizovací ceny.

Charita pomáhá zatopeným

zveřejněno: 11.06.2013, ostatní, přečteno: 2150×

V souvislosti s nastalými povodněmi zejména v Čechách bychom Vás rádi informovali o možnostech pomoci prostřednictvím Charity Česká republika, která sdružuje nejen Diecézní charitu Brno, potažmo i oblastní Charity působící ve Vašem regionu.

Pozvánka na Den s policií

zveřejněno: 11.06.2013, ostatní, přečteno: 2268×

Policie České republiky Územní odbor Blansko-Vyškov ve spolupráci s Městem Blansko zvou na Den s policií.  Ve středu 19. června 2013 od 8:30 hodin na hřištích ASK Blansko vás čeká spousta ukázek činnosti a vybavení sborů náležících do Integrovaného záchranného systému.

Podomní prodej v Blansku stále kvete

zveřejněno: 10.06.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2517×

Obsahuje podepsané oznámení o zákazu podomního prodeje na vaši domovní nástěnku.
V poslední době stále narůstá počet občanů, kteří musí čelit různým obchodníkům, kteří provozují ve městě podomní prodej, i přesto, že tento je na území města Blanska zakázán. V rámci Otázek a odpovědí se na blanenských webových stránkách rozpoutala diskuze o tom, zda je v této souvislosti protiprávní jednání pracovníků České pošty, s. p.

Charitativní cyklotour Josefa Zimovčáka Na kole dětem zavítá do Blanska

zveřejněno: 10.06.2013, sport, přečteno: 1742×

Už v únoru tohoto roku při návštěvě na Základní škole Dvorské propagoval a zval Josef Zimovčák všechny, kdo mají kolo a chuť někomu pomoci, k podpoře jeho cyklotour Na kole dětem – sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí. V pátek 14. června peloton dorazí i do Blanska na náměstí republiky.

Salmovka v Praze

zveřejněno: 09.06.2013, ostatní, přečteno: 3762×

Jak už jsme dříve psali, páťáci z Prahy si užili týden v Blansku a poznávali jeho okolí. A naopak, žáci pátých tříd ZŠ Salmovy vyrazili do Prahy. Jak se měli, sepsaly paní učitelky.

Blanenský uličník – Bezručova

zveřejněno: 08.06.2013, historie, přečteno: 2244×

Bezručova ulice vychází od kruhového objezdu za náměstím Svobody a navazuje na ni ulice Pražská.

Plánované investiční akce druhé poloviny roku 2013

zveřejněno: 07.06.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2123×

V souvislosti s blížící se letní stavební sezonou čeká město Blansko ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku řada investičních akcí, které připravuje a zajišťuje odbor územního a investičního rozvoje. O plánovaných investičních akcích podrobně informují starosta města Ing. Lubomír Toufar a místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha.

Rychlá sbírka! Dobrovolní hasiči pomůžou v zaplavené oblasti a mají ještě místo na materiál

zveřejněno: 06.06.2013, odbor hospodářské správy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2133×

Město Blansko vyšle jednotku dobrovolných hasičů městské části Olešná na pomoc při likvidaci škod po povodních do postižených oblastí ČR. Vzhledem k tomu, že jednotka dobrovolných hasičů Olešná bude vyjíždět do těchto postižených oblastí dle jejich požadavku v neděli 09.06.2013, vyhlašuje město Blansko rychlou mimořádnou sbírku požadovaného materiálu na pátek 07.06.2013.

Humanitární pomoc krajům postiženým povodní

zveřejněno: 06.06.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2156×

Přinášíme aktuální informace Hasičského záchranného sboru, Jihomoravského kraje a Českého červeného kříže o formě a organizaci humanitární pomoci krajům postiženým povodní. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu.

Provozovatel je připraven, datum otevření aquaparku je už jen na počasí

zveřejněno: 06.06.2013, ostatní, přečteno: 1974×

Zatímco v dřívějších letech počasí umožnilo většinou v druhé polovině června aquapark otevřít, letos je poměrně nevyzpytatelné a teplé dny zvoucí ke koupání ve venkovním bazénu jsou zatím v nedohlednu. Areál je ale na otevření připravený.

Bambiriádu v Blansku navštívilo i přes nepřízeň počasí osmnáct set návštěvníků

zveřejněno: 06.06.2013, ostatní, přečteno: 1685×

Na této přehlídce volnočasových aktivit se představilo více než 25 organizací pro děti a mládež z Blanenska a okolí. Akce si získala přízeň malých i velkých návštěvníků a to i přesto, že počasí organizátorům akce letos vůbec nepřálo.

Výzva k výměně parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením

zveřejněno: 05.06.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2349×

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, upozorňuje držitele „starého“ parkovacího průkazu (symbol vozíčkáře), že toto označení je již nahrazeno „novým“ parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7). Platnost starých parkovacích průkazů skončila dnem 31.12.2012.

Loni bylo na území správního obvodu ORP Blansko vyprodukováno téměř 138 tun odpadu

zveřejněno: 05.06.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1987×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, každý rok za pomoci speciálního programu zpracovává a vytváří přehledy o celkovém nakládání s odpady na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko).

Historický jarmark 2013 – fotografie

zveřejněno: 04.06.2013, kultura, přečteno: 2506×

Fotografie z Historického jarmarku a Dne dětí.

V Nemocnici Blansko se již podruhé „bojovalo“ za zdravá prsa

zveřejněno: 04.06.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1679×

Každá osmá žena v průběhu svého života onemocní rakovinou prsu. V České Republice žije v současné době 50 tisíc žen s touto diagnózou. Ročně přibude dalších šest tisíc žen, které si tuto diagnózu vyslechnou. Rakovina prsu je nejčastější příčinou úmrtí žen ve věkové kategorii 20–54 let, a to i přes fakt, že je poměrně snadno léčitelná, pokud je nádor odhalen včas.

Knihovna prodávala vyřazené knihy pod širým nebem

zveřejněno: 04.06.2013, kultura, přečteno: 1838×

Přes poměrně chladné a deštivé počasí se i v letošním roce podařilo Městské knihovně Blansko uskutečnit tradiční BURZU – prodej vyřazených knih, časopisů, LP a MC.

Veterány vyrazí do Moravského krasu

zveřejněno: 04.06.2013, sport, přečteno: 2171×

V sobotu 8. června budete na cestách v Blansku a v Moravském krasu potkávat historická vozidla. Pojede se již 33. ročník Veteran Tour Macocha – Memoriál manželů Řezníčkových. Sraz si jako obvykle dají majitelé veteránů v centru Blanska na náměstí Republiky, odkud postupně vyjedou na závodní trasu.

Termíny svatebních obřadů na II. pololetí 2013

zveřejněno: 03.06.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2008×

Podrobnosti při sjednávání svatebních termínů zajišťují matrikářky, tel. 516 775 807, 516 775 808.  Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu. V těchto případech je vybírán správní poplatek.

Zrušení zkoušky sirén ve středu 5. června 2013

zveřejněno: 03.06.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1722×

Na základě rozhodnutí Krizového štábu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR nebude ve středu 5. června 2013 provedena akustická zkouška koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění.

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2014 pro oblast sociálních služeb a humanitární pomoci

zveřejněno: 03.06.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2651×

V souvislosti s připravovaným rozpočtem Města Blansko na rok 2014 vyhlašujeme dotační řízení na rok 2014 a oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci.

Památeční trička běhu You Dream We Run Blansko 2013

zveřejněno: 03.06.2013, ostatní, přečteno: 2389×

Na objednání památečních triček charitativní akce You Dream We Run Blansko 2013, jejichž výtěžek je určen na splnění snu Esterce nebo Matýskovi, zbývá poslední týden. Možnost objednání na www.adagma.cz končí 7. června.

Kulaté výročí Lubomíra Stříbrckého

zveřejněno: 02.06.2013, kultura, přečteno: 1833×

Mladý duchem, zkušený léty. Znám ho dlouho a vždycky jsem na něm obdivovala inteligenci, noblesu, znalosti, skromnost, pokoru a oddanost. Své rodině, svým přátelům, svému městu, svým studentům, výtvarnému umění a literatuře.

První ze čtyř kytarových koncertů Miloše Pernici s hosty se uskuteční již v červnu

zveřejněno: 01.06.2013, kultura, přečteno: 2150×

Miloš Pernica je učitel hudby a kytarista působící dříve v blanenských skupinách Surf, Karavana a Prorock. V současné době působí jako sólový koncertní hráč na klasickou a elektrofonickou kytaru, je členem PF Guitar Quartetu a kapel Rosomák Olympic revival a Moto band. V roce 2012 ve spolupráci s KSMB připravil úspěšný cyklus čtyř kytarových koncertů s hosty. Letošní, již 4. ročník, na něj navazuje.

Mezinárodní Trojutkání v Blansku

zveřejněno: 31.05.2013, sport, přečteno: 1574×

V rámci navázaných partnerských vztahů se jednou za rok koná tzv. Trojutkání základních škol z Blanska, Komárna a Budapešti. Školy se v pořádání akce pravidelně střídají a letošní ročník se konal u nás v Blansku.

Řidiči si nechali měřit skla

zveřejněno: 30.05.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1786×

Po roce si v sobotu 25. května opět mohli řidiči v Blansku a Boskovicích zjistit, zda mají dostatečně propustná skla na svých autech. Policisté pro ně totiž uspořádali preventivní akci, kde jim speciálním měřičem propustnost skel změřili.

Dny umění nevidomých na Moravě rozezněly blanenský zámek

zveřejněno: 29.05.2013, kultura, přečteno: 1750×

Každoročně se v blanenském zámku koná koncert na podporu nevidomých a slabozrakých spoluobčanů. Součástí programu je také haptická (hmatová) prohlídka.

Kostelní noc v kostele sv. Martina

zveřejněno: 28.05.2013, kultura, přečteno: 1837×

Farnost Blansko ve spolupráci se Střední školou gastronomickou, s. r. o. Blansko pořádají v pátek 31. května Kostelní noc v kostele sv. Martina. Motto letošního ročníku je Jubilea pod hvězdami a od 16:00 hodin až do půlnoci je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Podrobný program Kostelní noci najdete v přehledu akcí.

You Dream We Run Blansko – SNY, pro které poběžíme!

zveřejněno: 28.05.2013, ostatní, přečteno: 2094×

Milí přátelé You Dream We Run! Jak víte, 14.–15.06.2013 se v areálu hřiště ASK koná první ročník charitativní akce You Dream We Run Blansko 2013. Věříme, že se, stejně jako my, těšíte a že se nám společně podaří proměnit jeden SEN ve skutečnost! Představujeme Vám životní příběhy a přání dvou dětí, kterým s Vaší pomocí můžeme splnit SEN!

Pozvánka na Historický jarmark a Den dětí

zveřejněno: 27.05.2013, kultura, přečteno: 3505×

Přímo na Den dětí připadá letos Historický jarmark a tím pádem i oslava tohoto svátku. V sobotu 1. června je již od ranních hodin pro všechny děti i dospělé připraven bohatý kulturní program v areálu zámeckého parku v Blansku. Na co se letos můžete těšit?

Lodní modeláři v Blansku oslaví 15 let svého působení

zveřejněno: 26.05.2013, ostatní, přečteno: 2452×

Klub lodních modelářů v Blansku vznikl v roce 1998 a jeho hlavní náplní je práce s mládeží a začínajícími modeláři. Na počest 15. výročí založení Klubu jeho členové uspořádají Mistrovství České republiky žáků v lodním modelářství, které proběhne ve dnech 14.-16.06.2013 v Rekreační oblasti Palava.

Cyklus Živá paměť bude zahájen premiérou filmu o Jiřím Poláškovi

zveřejněno: 25.05.2013, kultura, přečteno: 1767×

Přijměte pozvání do blanenského kina na premiéru filmu o Jiřím Poláškovi z autorské dílny otce a syna Popelkových ze studia Audiovisual, která proběhne ve čtvrtek 30. května 2013 v 19:00 hodin. Projekci oživí vystoupení Blanenského divadla. Po premiéře bude zahájen prodej snímku na DVD nebo Blu-Ray.

Bilance Evropského dne melanomu v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 24.05.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1721×

V pondělí 13. května 2013 se již tradičně kožní oddělení Nemocnice Blansko zapojilo do celoevropsky koordinované preventivní akce s názvem Evropský den melanomu.

Páťáci z Prahy 7 si užívají týden na Blanensku

zveřejněno: 23.05.2013, ostatní, přečteno: 2021×

Od roku 2009, kdy bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi městem Blanskem a městskou částí Praha 7 v oblasti školství, probíhají vzájemné výměny žáků. Děti z Prahy 7 jedou na týden k nám do Blanska a naopak děti ze ZŠ Salmovy vyrazí na týden poznávat Prahu.

Čtvrtý ročník „Blanenské univerzity“ odstartuje v září

zveřejněno: 23.05.2013, kultura, přečteno: 1591×

Pilotní projekt Městské knihovny Blansko „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ končí svůj třetí ročník (slavnostní předání Osvědčení o absolvování proběhne 26. 6. 2013) a plynule zahajuje nábor zájemců do čtvrtého ročníku, který odstartuje v září 2013 a potrvá do června 2014.

Proběhne velká investiční akce v rámci vodárenské infrastruktury

zveřejněno: 22.05.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1872×

V rámci okresu Blansko dojde v nejbližší době k zásadní rekonstrukci páteřních vodovodních přivaděčů a jiným menším investičním akcím v rámci vodovodů a kanalizací. Jedná se o významný projekt co do rozsahu, tak do potřeb regionu, jehož uskutečněním by se měla vyřešit problematika zásobování pitnou vodou zejména v Blansku a v Boskovicích.

Kompostárna a čistírna odpadních vod se opět otevřou veřejnosti

zveřejněno: 22.05.2013, ostatní, přečteno: 2019×

O víkendu 24. a 25. května má veřejnost opět možnost nahlédnout do provozu dvou velkých ekologických zařízení na Starém Blansku. Čistírnu odpadních vod i kompostárnu najdete na jednom místě. Otevřeny k volné prohlídce budou ve zmíněné dny od 9:00 do 16:00 hodin. V časech 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hod. se uskuteční prohlídky s odborným výkladem provozovatelů obou zařízení.

Půlmaraton Moravským krasem – nejvýhodnější registrace jen do konce května

zveřejněno: 21.05.2013, sport, přečteno: 4396×

Do 18. ročníku Půlmaratonu Moravským krasem, který se koná 31. srpna 2013, je již dnes přihlášeno 291 běžců. Běží se trasy 21,1 km, Běh městem o délce 2,4 km a letos nově také dětské běhy. Registrace jsou otevřené a do konce května jsou nejvýhodnější.

Den muzejí a chráněných území otevře opět jeskyně, muzea a technické památky v Moravském krasu

zveřejněno: 21.05.2013, okolní obce, přečteno: 2258×

13. ročník Setkání ve střední části Moravského krasu pořádaného u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne chráněných území se koná v sobotu 25. května 2013 u Staré huti u Adamova.

Bambiriáda aneb Dětství v proměnách času

zveřejněno: 20.05.2013, ostatní, přečteno: 2003×

Celorepubliková akce s patnáctiletou tradicí letos poprvé zavítá i do Blanska a to 24. - 25. května. V místním zámeckém parku se dětem a jejich rodičům představí více než dvacet organizací, které nabídnou pestrou škálu volnočasových aktivit. Čeká je zde spousta zábavy, sportovního a tvůrčího vyžití, čajovna, soutěže a hry pro všechny věkové kategorie.

Muzejní noc v Blansku tentokrát bez strašidel

zveřejněno: 20.05.2013, kultura, přečteno: 1961×

V pátek 17. května 2013 proběhla Blanenská muzejní noc. V letošním roce se vše odehrálo bez účasti strašidel, na které jsme byli v minulých ročnících zvyklí. Návštěvníci blanenského zámku si však přesto přišli na své.

Myslivecký rok 2012/2013 na území ORP Blansko

zveřejněno: 19.05.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2026×

Posledním březnovým dnem roku 2013 skončil myslivecký rok 2012/2013. Výsledky mysliveckého hospodaření mohla široká veřejnost zhlédnout na chovatelské přehlídce okresu Blansko, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 12. až 14. dubna tohoto roku v Černé Hoře.

Hospodaření v městských lesích

zveřejněno: 19.05.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2331×

Město Blansko má v současné době ve svém vlastnictví pozemky určené k plnění funkcí lesa o celkové rozloze 63,74 ha z čehož porostní půda je 58,50 ha o celkové zásobě dřevní hmoty 15 372 m³. Průměrná zásoba na 1 ha činí 263 m³.

Studenti oslavili již 9. majáles

zveřejněno: 18.05.2013, ostatní, přečteno: 2302×

Letošní, již 9. ročník majálesu, navázal na všechny předchozí ročníky, počínaje úplně prvním novodobým blanenským majálesem v roce 2005, který se tehdy konal u příležitosti 100. výročí povýšení Blanska na město.

Došlo k částečné uzavírce krajské silnice na silnici II/379 Blansko – Kateřina

zveřejněno: 18.05.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2808×

Jedná se o následující silnici: II/379 (Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov) v km 38,185, t. j. v místě mostního objektu ev. č. 379-026, v úseku za křižovatkou se silnicí III/374 44 (na Olomučany) ve směru Lipůvka, v k. ú. Olešná u Blanska.

Omezení provozu informační kanceláře Blanka

zveřejněno: 17.05.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1719×

Vzhledem k probíhající údržbě a plánovaným opravám zařízení bude v příštím týdnu výrazně omezen provoz infocentra Blanka na ul. Rožmitálově.

Pomozte blanenskému zámku k vítězství!

zveřejněno: 15.05.2013, ostatní, přečteno: 2068×

Jak jsme již informovali, blanenský zámek v těchto dnech bojuje o přízeň veřejnosti  v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje za rok 2012. V konkurenci 32 vybraných finalistů se v průběžném pořadí SMS hlasování  k dnešnímu dni drží zatím na čtvrtém místě.

Pozvánka na Blanenskou muzejní noc

zveřejněno: 15.05.2013, ostatní, přečteno: 3035×

V pátek 17. května 2013 pořádá Muzeum Blansko od 19:00-24:00 hodin v prostorách blanenského zámku Muzejní noc. Vstup na akci je volný a poslední prohlídka odstartuje ve 23:00 hodin.

Krajské zastupitelstvo schválilo Blansku dotace na sport, cestovní ruch i opravy

zveřejněno: 15.05.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1678×

Hned několik žádostí, na něž potřebovalo získat finanční podporu, podávalo Město Blansko na konci dubna na zasedání krajského zastupitelstva. O výsledku informuje místostarosta města Blanska a krajský zastupitel Jiří Crha.

Nenechte si ujít letošní Noc kostelů

zveřejněno: 14.05.2013, ostatní, přečteno: 2187×

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. V roce 2009 se touto zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. I letos ve stovkách z nich budou moci návštěvníci poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti.

Město Blansko chystá cizojazyčnou verzi internetových stránek

zveřejněno: 14.05.2013, odbor kancelář tajemníka, cestovní ruch, přečteno: 1465×

Informační kancelář Blanka každoročně žádá o dotaci na zkvalitnění a rozšíření služeb a otvírací doby v letní sezoně z grantového programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji, který vypisuje Krajský úřad Jihomoravského kraje.  Zastupitelstvo JMK schválilo poslední dubnový týden dotaci ve výši 60.000,- Kč na projekt naší kanceláře, který jsme nazvali "Zaostřeno na turisty".

Regionální soutěž v pohybových skladbách má za sebou již šestadvacátý ročník

zveřejněno: 13.05.2013, sport, přečteno: 1779×

1. května 2013 proběhl v hale ASK Blansko 26. ročník Regionální soutěže v pohybových skladbách. Organizátorem akce byla Česká asociace Sport pro všechny, která v loňském roce oslavila dvacáté výročí svého založení.

Představujeme strategický plán – 4. část

zveřejněno: 13.05.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1603×

Naposledy o strategickém plánu. S místostarostou města Blanska Jiřím Crhou o Kultuře, školství, bydlení ve městě a ekonomice města.

Opravy komunikací po zimě jsou v plném proudu

zveřejněno: 12.05.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1702×

V těchto dnech ve městě probíhají vysprávky výtluků způsobených v průběhu zimního období, počítá se i s velkoplošnými opravami komunikací.

Květinový den v Blansku

zveřejněno: 12.05.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1712×

Dne 15. května 2013 proběhne i ve městě Blansku celostátní veřejná sbírka "Český den proti rakovině", známější spíše pod názvem Květinový den. Jde o tradiční a jednu z nejstarších charitativních akcí u nás, letos se jedná již o její sedmnáctý ročník.

Mladí cyklisté soutěžili ve znalostech předpisů, dovednostech i zdravovědě

zveřejněno: 11.05.2013, ostatní, přečteno: 1549×

Děti z pěti základních škol se ve čtvrtek 25. dubna zúčastnily 36. ročníku dopravní soutěže mladých cyklistů.

Blanenský uličník – Purkyňova

zveřejněno: 11.05.2013, historie, přečteno: 2178×

Ulice Purkyňova navazuje na ulici Sadovou, do které opět ústí. Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) byl velkým českým přírodovědcem a lékařem.

Zlaté slunce popáté a opět úspešně

zveřejněno: 10.05.2013, kultura, přečteno: 1842×

Letošní, již 5. ročník, byl zatím nejúspěšnější co do počtu přihlášených snímků. Pořadatelů obdrželi 41 filmů v kategoriích dokument a reportáž, hraný film, animované filmy, experiment a videoklip.

Vestibul Nemocnice Blansko projde v létě rekonstrukcí

zveřejněno: 10.05.2013, tiskové zprávy, přečteno: 2405×

Nemocnice Blansko plánuje realizaci projektu rekonstrukce vestibulu v přízemí budovy polikliniky. Reaguje tak na opakované a četné podněty ze strany veřejnosti na zkvalitnění a zrychlení orientace pacienta při průchodu nemocnicí.

Prodej městských bytů v Blansku stále probíhá

zveřejněno: 09.05.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3187×

Prodej městských bytů i nadále pokračuje. Rada schválila k prodeji další tři bytové jednotky. Byty jsou o velikosti 1+1. Sledujte informace o aktuálně nabízených bytech na prodej v Blansku.

Odstartoval seriál závodů Vema MČR v biketrialu

zveřejněno: 09.05.2013, sport, přečteno: 1622×

První závod v brněnských Kníničkách odstartoval devítidílný seriál Vema MČR a PČR v biketrialu. Kvalitně připravený závod od místního klubu a slunečné počasí přispělo k výborným výsledkům bezmála sto jezdců nejen z Česka, ale i Slovenska, kteří zavítali do zdejšího trialparku.

Scandiano: Hry napříč kontinenty a staletími

zveřejněno: 09.05.2013, ostatní, přečteno: 1860×

Ve dnech 24.-29.4.2013 zástupci města Blanska reprezentovali v italském Scandianu naše město v rámci své účasti na projektu KYTE: Kreative Youth in a Tolerant Europe (Kreativní mládež v tolerantní Evropě).

Opravy vestibulu na čas znemožní průchod budovou radnice

zveřejněno: 09.05.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1927×

Od května do konce července tohoto roku bude znemožněn průchod přes vestibul radnice.

Stavební úřad připravuje plány přemostění na Staré Blansko

zveřejněno: 08.05.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2015×

Pořizovatel ÚPD, kterým je oddělení ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko, má v aktuálně platném Územním plánu Blansko uloženo zajistit konkretizaci nového dopravního propojení mezi hlavním severojižním průtahem města a územím Starého Blanska.

Domácí jachatři obsadili druhá a třetí místa

zveřejněno: 08.05.2013, sport, přečteno: 2340×

Blanenští jachtaři zahájili letošní sezonu jako pořadatelé již tradičního závodu s názvem Memoriál Hynka Švédy.

Na náměstí Svobody zahrají zahraniční dechové orchestry

zveřejněno: 07.05.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, kultura, přečteno: 1739×

V rámci III. ročníku mezinárodního festivalu dechových orchestrů „Letovice 2013“ se na náměstí Svobody v Blansku uskuteční v pátek 10. května 2013 od 14:30 hodin koncert, na kterém vystoupí Dechová hudba Vozokanka ze Slovenska, a v pondělí 13. května 2013 od 14:30 hodin koncert, na kterém vystoupí Dechový orchestr kulturního domu Chelmno z Polska.

Evropský den melanomu v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 07.05.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1821×

V pondělí 13.5.2013 se kožní oddělení Nemocnice Blansko opět zúčastní celoevropsky koordinované preventivní akce s názvem Evropský den melanomu. Návštěvníky čeká v ordinačních hodinách bezplatná kontrola pigmentových znamének (bez regulačního poplatku), a to zkušeným dermatologem kožního oddělení Nemocnice Blansko.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 06.05.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1670×

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Pálení čarodějnic – fotky z Blanska a z Těchova

zveřejněno: 06.05.2013, ostatní, přečteno: 3074×

Paálení čarodějnic v Blansku na Palavě a na Těchově.

Blanenský zámek soutěží o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje

zveřejněno: 06.05.2013, kultura, přečteno: 1574×

Hlasovat pro blanenský zámek můžete prostřednictvím SMS do 24. května. Přečtěte si jak na to.

Humanitární sbírka – pomoc potřebným

zveřejněno: 06.05.2013, ostatní, přečteno: 1663×

Tradiční sbírka humanitárního materiálu pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, se bude konat v pondělí 13. května 2013 od 14:00 do 16:30 hodin u dřevěného kostelíku na ulici Rodkovského v Blansku.

Výstava v Komárně

zveřejněno: 05.05.2013, kultura, přečteno: 1864×

Letošní Komárenské dny obohatila prezentace 53 výtvarníků z Blanska a blízkého okolí. Představení jejich prací se konalo netradičně – dvakrát.

Péče o seniory nemusí být ve všech případech zárukou kvality

zveřejněno: 05.05.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2473×

V poslední době stále častěji přicházejí na Odbor sociálních věcí Městského úřadu Blansko stížnosti adresované na neregistrovaná zařízení pro seniory, která od loňského roku začala na území okresu Blansko vyrůstat jako houby po dešti.

V Domově OLGA šijí tašky pro Evropský parlament

zveřejněno: 05.05.2013, ostatní, přečteno: 1944×

Již několik let udržuje blanenský Domov OLGA přátelské vztahy s europoslankyní Ing. Zuzanou Brzobohatou (ČSSD), která z Bruselu již po tři roky získává zakázky na výrobu tašek s logem pro Skupinu Progresivní Aliance Socialistů & Demokratů v Evropském Parlamentu.

Agility aneb Psí parkur

zveřejněno: 04.05.2013, ostatní, přečteno: 3566×

Dne 28. dubna 2013 proběhly v Blansku na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka neoficiální závody v agility.

Pozvánka na vzpomínkový akt ke Dni vítězství

zveřejněno: 04.05.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1529×

Dne 8. května 2013 se u příležitosti 68. výročí Dne vítězství uskuteční v 10:00 hodin tradiční vzpomínkový akt u památníku Rudoarmějce. Program vzpomínkového aktu začne v 09:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. K vlastnímu položení věnců k památníku padlých spoluobčanů dojde v 10:00 hodin, a to za účasti zástupců města, zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupců Vojenského sdružení rehabilitovaných.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST hájí zájmy spotřebitele

zveřejněno: 04.05.2013, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2317×

Na internetových stránkách MěÚ Blansko, odboru obecní živnostenský úřad je umístěn odkaz na webové stránky Občanského sdružení spotřebitelů TEST www.dtest.cz, který spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby.

Blanenští majitelé chat zaplatí za komunální odpad méně

zveřejněno: 03.05.2013, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 2102×

Zastupitelstvo Města Blanska na svém zasedání 23.04.2013 schválilo snížení poplatku za komunální odpad pro majitele, kteří vlastní na území města Blanska stavbu k individuální rekreaci a současně mají ve městě Blansku trvalé bydliště. Tito majitelé budou platit pouze 50 % ročního poplatku za chatu.

Pozvánka na studentský majáles 2013

zveřejněno: 02.05.2013, kultura, přečteno: 2530×

Tradice studentského majálesu byla v Blansku obnovena v roce 2005. I letos se můžeme těšit na studentské oslavy příchodu máje a oslavu krás studentského života, kdy je zvykem tolerovat studentskou recesi, a to i tu provokativní. Zvykem je, že se do průvodu a recesistických kostýmů zapojí i někteří učitelé či ředitelé škol.

Pozvánka na oslavu svátku matek

zveřejněno: 30.04.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2427×

Komise pro občanské záležitosti Rady města Blanska pořádá dne 07.05.2013 ve 14:00 hodin v sále Městského klubu důchodců v Blansku na ulici Dvorské oslavu Dne matek. V kulturním programu vystoupí soubor Lipka. Na tuto oslavu jsou srdečně zvány občanky našeho města. Komise pro občanské záležitosti.

Zrušení zkoušky sirén

zveřejněno: 29.04.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2234×

Vzhledem k tomu, že pravidelný termín zkoušky poplachových sirén (první středa v měsíci) připadá v měsíci květnu na volný den 1. května, ruší se v tento den z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR celostátní akustická zkouška sirén. Zkouška se ruší bez náhrady.

Volejbalisté zahájili jarní části soutěže

zveřejněno: 29.04.2013, sport, přečteno: 1577×

Měsíc duben je vždy ve volejbalových mistrovských soutěžích měsícem, kdy pomalu končí ligové soutěže a začínají jarní části mistrovských krajských soutěží. Nejinak je tomu i ve volejbalovém oddílu TJ ČKD Blansko.

Obnova provozu vodních zařízení po zimním období

zveřejněno: 28.04.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1582×

Město Blansko začalo v prvním březnovém týdnu díky zlepšeným klimatickým podmínkám plošně čistit dešťové vpustě v lokalitě kolem páteřní ulice Sadová a na Starém Blansku. Práce však musely být pro další příděl sněhu přerušeny a pokračovat budou ve druhém čtvrtletí tohoto roku dle schváleného harmonogramu. Na konec dubna je naplánováno zahájení provozu fontán na náměstí Republiky i Svobody, v zámeckém parku a pítka na ulici Rožmitálova.

Město Blansko nabízí ve vybraných lokalitách připojení k internetu zdarma

zveřejněno: 27.04.2013, ostatní, přečteno: 3069×

Město Blansko ve spolupráci s firmou Alf servis, s.r.o. nově nabízí obyvatelům i všem návštěvníkům Blanska internetové připojení pomocí technologie WiFi hot spot. Zdarma se mohou připojit především v centru města, ale i v dalších hojně navštěvovaných lokalitách.

Podomní prodejci stále porušují nový tržní řád

zveřejněno: 25.04.2013, městská policie, zprávy z MěÚ, přečteno: 2441×

Městská policie znovu upozorňuje na platnost nového tržního řádu ve městě Blansku, který zakazuje pouliční a podomní prodej. Od jeho účinnosti (01.01.2013) řešili strážníci více jak desítku případů porušení tohoto nařízení, kdy pachateli hrozí na místě pokuta v blokovém řízení až do výše 1.000 Kč, ve správním řízení pak až do výše 30.000 Kč.

Festival Zlaté slunce zve na filmový večer

zveřejněno: 24.04.2013, kultura, přečteno: 1817×

Už zítra, ve čtvrtek 25. dubna 2013, se od 20:00 hodin v Kině Blansko uskuteční Festivalový filmový večer s hostem Pavlem Trávníčkem. Filmový večer je určen široké veřejnosti.  K vidění budou dětské a poloprofesionální filmy studentů filmových škol (filmy nastupující generace filmařů, které jinde neuvidíte). Večer zpestří moderovaná beseda s Pavlem Trávníčkem (herec, dabér, režisér). Kino je otevřeno od 19:00 hodin. Vstup je zdarma.

Představujeme strategický plán – 3. část

zveřejněno: 24.04.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1762×

Další pokračování v představování strategického plánu. Se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem se zaměříme na územní rozvoj a oblast zdravotnictví.

Turisté vyrazili „Za sněženkou do krasu“

zveřejněno: 23.04.2013, sport, přečteno: 2395×

V sobotu 20. dubna 2013, po roční pauze, připravili VV TJ ČKD Blansko a TJ Obůrka již 35. ročník dálkového pochodu „Za sněženkou do krasu“. Účast sice nenavázala na tradice předcházejících ročníků, ale přesto je příslibem pro ročníky další.

Tajemství stříbrné orlice odhaleno

zveřejněno: 23.04.2013, kultura, přečteno: 2718×

V neděli 21. dubna proběhl v Dělnickém domě další z tradičních koncertů z řady Rastislav dětem. Tentokrát se mohly děti seznámit s pověstí spojenou s historií praporu tohoto smíšeného pěveckého sboru. Již název sám napoví, že tajemství stříbrné orlice umístěné na žerdi původního praporu od Josefa Mánesa se nakonec podařilo odhalit s pomocí dětí sympatickému dobrodruhovi Indimu a jeho kamarádce Janě.

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska

zveřejněno: 22.04.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1625×

Všichni občané jsou srdečně zváni na veřejné zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhne dne 23. dubna v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.

Svoz zbytkového komunálního odpadu a separace o svátcích 1. a 8. května 2013

zveřejněno: 22.04.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1946×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to ve středu 1. a 8. května 2013. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a a umožnit svoz komunálních i separačních odpadů z kontejnerových stání.

Jedenáctá Noc s Andersenem v Blansku

zveřejněno: 21.04.2013, kultura, přečteno: 1609×

5. dubna 2013 proběhl v Městské knihovně Blansko již jedenáctý ročník celonárodní akce Noc s Andersenem. Hostem večera byl regionální spisovatel Jiří Šandera, který se ujal úkolu autorského čtení ze své knihy Naše třídní je mimozemšťan.

Od našich čtenářů: Příkladná spolupráce

zveřejněno: 21.04.2013, ostatní, přečteno: 1708×

S oblibou se zamýšlím nad věcmi, jenž mě míjejí, více však vnímám ty, kterých jsem účastněna. Jen několik málo dnů dělí moje myšlenky od jarního setkání učitelů – sekce seniorů OROS v Blansku.

Salmovka pomáhá dětem v Africe

zveřejněno: 20.04.2013, ostatní, přečteno: 2041×

Již deset let žáci ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 podporují formou sběru papíru děti v Africe.

Výstava připomene 90. výročí otevření sokolovny v Blansku

zveřejněno: 19.04.2013, kultura, přečteno: 2079×

Devadesát let od jejího slavnostního otevření chce připomenout dokumentární výstava, která bude mít slavnostní vernisáž v pátek 3. května 2013 ve výstavní místnosti Městské knihovny Blansko a lze ji navštívit do 31. května 2013 v provozní době knihovny.

Rybáři zahájili sezonu

zveřejněno: 18.04.2013, ostatní, přečteno: 2457×

Ačkoli na vodách mimopstruhových již někteří nedočkavci loví, za řádné zahájení rybářské sezony se považuje den 16. dubna. Řada vyznavačů Petrova cechu si tento den přivstane, aby zaujala co možná nejvýhodnější místo u řeky.

Nemocnice Blansko opět první mezi mamografickými centry ČR

zveřejněno: 18.04.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1841×

Nemocnice Blansko obdržela report indikátorů kvality mamografického screeningu za rok 2011 a stejně jako za roky 2010 a 2009 obhájila 1. místo mezi všemi 66 mamografickými centry na území České Republiky.

Začalo jaro nabité běžeckými závody

zveřejněno: 18.04.2013, sport, přečteno: 1924×

Na sedm stovek lidí na prvních čtyřech závodech a rychlostní rekord v Běhu na Nový hrad. Okresní běžecká liga se rozjela, konečně to vzala na vědomí i zima a Skalická desítka už byla prvním jarním závodem.

Dům s pečovatelskou službou dostane nová okna

zveřejněno: 17.04.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1995×

V letošním roce bude provedena výměna oken v domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko. Vítěznou firmou, která se zúčastnila výběrového řízení, se stala Bohemia okna, s. r. o. Třebíč s nejvýhodnější nabídkou ve výši 1.187.711 Kč. Vlastní realizace je naplánována na měsíc červen.

Město Blansko oficiálně členem Místní akční skupiny Moravský kras o.s.

zveřejněno: 16.04.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1922×

Město Blansko bylo dne 26. března 2013 přijato valnou hromadou za člena Místní akční skupiny Moravský kras o. s. Spolu s ním byly přijaty také obce Ráječko, Petrovice a Lubě. Starosta města, Ing. Lubomír Toufar, byl zároveň zvolen členem Programového výboru MAS MK, který řídí činnost místní akční skupiny v období mezi valnými hromadami.

Euroklíč pro osoby se sníženou schopností pohybu

zveřejněno: 16.04.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2194×

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje projekt „Euroklíč“. Jedná se o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích.

Nové oznámení záměru zveřejnit prodej hotelu Dukla

zveřejněno: 15.04.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 3241×

Město Blansko oznamuje záměr zveřejnit v roce 2013 prodej budovy hotelu Dukla a pronájem a následný prodej pozemků pod budovou hotelu Dukla a pozemků navazujících (Blansko – nám. Republiky).

Došlo k významné novelizaci prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

zveřejněno: 15.04.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 3270×

Stavební úřad upozorňuje nejen všechny, kdo hodlají stavět, ale i ostatní osoby zúčastněné na výstavbě, že od 29. března letošního roku nabývají účinnosti novelizace prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Vyhláškou č. 62/2013 Sb. byla novelizována vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Opravy komunikací po zimě

zveřejněno: 15.04.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1825×

Letos dojde hned na jaře, jakmile to počasí dovolí, k opravám komunikací poničených přes zimu. K takové rychlé reakci pomohla změna termínu schvalování rozpočtu. Ten byl loni poprvé schválen již na konci roku, aby od nového roku byl již v platnosti.

Pozvánka na pálení čarodějnic

zveřejněno: 14.04.2013, kultura, přečteno: 2821×

Tradiční akce s hrami pro děti a hlavní soutěží o nejkrásnější, nejreálnější, nejšikovnější, prostě nej čarodějnici a čaroděje. Začínáme v 15:00 hodin v úterý 30. dubna v Rekreační oblasti Palava.

Rybářská sezona klepe na dveře

zveřejněno: 13.04.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2320×

Zahájení rybářské sezony na pstruhových vodách je každoročně spojeno s datem 16. dubna. Pstruhové vody představují potoky a řeky, obecně vody tekoucí zařazené do schválených rybářských revírů. Ačkoli na vodách mimopstruhových již někteří nedočkavci loví, za řádné zahájení rybářské sezony se považuje právě 16. duben.

ZŠ T. G. M. hostila v rámci projektu Comenius učitele z partnerských zemí

zveřejněno: 13.04.2013, ostatní, přečteno: 2258×

Projekty mezinárodní spolupráce škol v rámci projektu Evropské unie Comenius jsou neodmyslitelnou součástí života na ZŠ T. G. M. Blansko již od roku 2001. V současné době probíhá už třetí projekt, tentokrát s názvem Rostoucí povědomí o CO2, s podtitulem Od šlápoty po špičky, od slona k myšce.

„Zveme vás na Běh za sedmizubým hřebenem!“ lákají ze Sportuj s námi

zveřejněno: 12.04.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1900×

Pořadatele blanenského Půlmaratonu Moravským krasem čeká „zatěžkávací zkouška.“ Závodníci se budou od 1. května 2013 prohánět ulicemi Boskovic, kde organizátoři ze Sportuj s námi pořádají již 4. ročník tradičního Běhu za sedmizubým hřebenem. A mezi nimi můžete být i vy.

Představujeme strategický plán – 2. část

zveřejněno: 12.04.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1834×

Strategický plán je poměrně obsáhlý dokument popisující aktuální stav v mnoha oblastech ovlivňujících rozvoj města, jeho infrastrukturu, životní prostředí a tím také kvalitu života obyvatel v něm. Proto chceme v několika následujících dílech představit jeho jednotlivé  části a odkrýt plány, které by měly město posunout v daných oblastech dál. Tentokrát s místostarostou města Blanska Jiřím Crhou.

Spory Města Blansko s Obcí Spešov nejsou dosud u konce

zveřejněno: 11.04.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2009×

Městu Blansku byl dne 11.03.2013 doručen rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci žalobce Obce Spešov proti žalovanému Městu Blansko o částku 804.316,50 Kč s příslušenstvím, kterým bylo rozhodnuto o odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Blansku. Město Blansko proto zvažuje podání žaloby na ČR za nekvalitní správní rozhodnutí, které je faktickou příčinou tohoto sporu.

Paní profesorce s láskou

zveřejněno: 10.04.2013, ostatní, přečteno: 1940×

Blanenské gymnázium disponovalo vždy mimořádně kvalitním profesorským sborem. Jednou z jeho členek byla Marie Habešová.

Organizace provozu mateřských škol v Blansku o prázdninách

zveřejněno: 09.04.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2353×

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2013.

Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov: Žánr

zveřejněno: 09.04.2013, kultura, přečteno: 3118×

V sobotu 6. dubna 2013 proběhla v Galerii města Blanska vernisáž výstavy ruské autorské dvojice Vasila Artamonova a Alexeye Klyuykova, jejichž hostem je Tomáš Pilař. Součástí vernisáže byla stylová hudební performance v podání Lucie Vítkové. Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a potrvá do 30. dubna 2013.

Myslivci se připravují na chovatelskou přehlídku

zveřejněno: 08.04.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2041×

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde jsou představeny chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale jsou zde k vidění i různé trofejové rarity.

Starosta se ke Dni učitelů sešel s blanenskými pedagogy

zveřejněno: 08.04.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2930×

Tradice setkávání starosty města Blanska s nejlepšími pedagogy navrženými řediteli blanenských škol u příležitosti Dne učitelů, který v České republice připadá na 28. března, na výročí narození Jana Ámose Komenského, zůstává nepřerušena. I letos starosta Lubomír Toufar přivítal v zasedací místnosti blanenské radnice osm vybraných učitelů.

Turisté zahájili sezonu 2013 nakrojením turistického salámu a novým rekordem

zveřejněno: 08.04.2013, cestovní ruch, přečteno: 2516×

Turisté nezklamali a novou turistickou sezonu 2013 přivítali v Černé Hoře opět v hojném počtu. S pěti P po kapsách dorazili na pivovarský dvůr hlavně cestou z Hořic lesem po hřebenu. A ačkoliv to pro ně byla ještě zimní vycházka zasněženou cestou, na radosti a spokojenosti jim to neubralo.

Podmínky přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/14

zveřejněno: 08.04.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2138×

Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 na pondělí 6. května 2013 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

Starosta Blanska Vás zve na charitativní událost

zveřejněno: 07.04.2013, ostatní, přečteno: 3000×

Starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar převzal oficiální záštitu nad plánovanou akcí You Dream We Run Blansko 2013. Charitativní štafetový „běh“ s bohatým doprovodným programem se uskuteční ve dnech 14.06.–15.06.2013 v areálu sportovního hřiště ASK Blansko. Tímto jste všichni srdečně zváni!

Diskutované téma: Kde v Blansku postavit rodinný dům

zveřejněno: 06.04.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 3313×

Lidé, ať už občané města nebo potencionální zájemci o bydlení ve městě Blansku, se dotazují, zda  a kde je možné koupit pozemky pro výstavbu rodinných domů. Nejpříznivější situace je v městských částech.

Boris Hlavica: Austrálie v mých očích

zveřejněno: 05.04.2013, kultura, přečteno: 1928×

Vernisáž fotografické výstavy Borise Hlavici proběhla na Zelený čtvrtek 28. března 2013 v Malé výstavní síni blanenského zámku. Úvodní slovo pronesl Jiří Florián, v kulturním programu pak vystoupil saxofonista Radim Hanousek. Tuto ojedinělou výstavu, která se koná za podpory Jihomoravského kraje, lze zhlédnout do 5. května 2013. 

Novinky v Klubu Ratolest

zveřejněno: 05.04.2013, ostatní, přečteno: 2167×

Nové aktivity, které Klub Ratolest zajišťuje od letošního roku pro rodiny s dětmi zdarma.

Víkend v duchu Zahájení turistické sezony

zveřejněno: 04.04.2013, cestovní ruch, přečteno: 1952×

Nastávající víkend proběhne v duchu tradičního Zahájení turistické sezony. Nedělní program najdete v samostatném článku, nyní vám předkládáme přehled dalších zajímavých akcí, které byste si neměli nechat ujít.

Právě startuje sbírka na vybudování hřiště pro pétanque seniorů

zveřejněno: 04.04.2013, ostatní, přečteno: 2058×

Chcete přispět na dobrou věc? Od úterý 2. dubna můžete. SENIOR centru Blansko se totiž podařilo uspět v zařazení do programu veřejné sbírky společnosti Sodexo s názvem „Plníme přání seniorům“ s přáním o vybudování nového pétanquové hřiště. A co navíc, každý příspěvek společnost Sodexo zdvojnásobí!

Chystáte se na dovolenou do zahraničí s dětmi?

zveřejněno: 04.04.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2263×

V červnu loňského roku vstoupily v platnost nové podmínky pro cestování do zahraničí, které vycházejí z nařízení EU o pohybu osob platného pro všechny členské země EU. Podstatnou změnou vyplývající z tohoto nařízení je fakt, že skončila možnost cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů.

O transformaci silniční motorové dopravy „velkými vozidly“ doposud požádala pouze čtvrtina podnikatelů

zveřejněno: 03.04.2013, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1822×

Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje všechny držitele koncesované živnosti pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel (tj. vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) na legislativní změny, které vyvolaly transformaci tohoto živnostenského oprávnění.

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2013

zveřejněno: 02.04.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1778×

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 12. do 20. dubna 2013. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.

Sběrný den věcí pro klienty Charity Blansko

zveřejněno: 02.04.2013, ostatní, přečteno: 2163×

Oblastní Charita Blansko a Středisko vzájemné humanitární pomoci pořádají ve středu 10. dubna od 10:00 do 15:00 hodin Sběrný den. Uskuteční se v charitním středisku Pěkná modrá – fara v Doubravici na Svitavou.

Blanenští umělci představí svá díla na výstavě v Komárně

zveřejněno: 01.04.2013, kultura, přečteno: 2870×

V rámci spolupráce partnerských měst Blanska a Komárna, vyráží do slovenského města každoročně delegace u příležitosti tzv. Komárňanských dní, které města Komárno i maďarské Komárom každoročně pořádají o posledním dubnovém víkendu na počest osobnosti generála Györgyho Klapky. Letos do Komárna dorazí kromě členů delegace také díla 53 regionálních umělců.

Světový den vody v roce 2013

zveřejněno: 31.03.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1926×

Světový den vody se z rozhodnutí Valného shromáždění OSN z prosince 1992 každoročně slaví dne 22. března, aby se tak připomenul význam vody a nutnost ochrany vodních zdrojů. Téma letošního Světového dne vody zní: „Mezinárodní rok vodní spolupráce“.

Koncem března bude zahájena akce Regenerace vybraných ploch zeleně v Blansku

zveřejněno: 31.03.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1911×

Konkrétně se jedná o následující plochy: park Svatopluka Čecha, plocha před bytovým domem na ulici Komenského, park Hořická (starý hřbitov), parčík Boženy Němcové a plocha před domem s pečovatelskou službou na ulici 9. května.

„Stopy ve sněhu“: téma literární a výtvarné soutěže

zveřejněno: 30.03.2013, ostatní, přečteno: 3655×

Klub Ulita připravil pro všechny příznivce litrární tvorby a výtvarného umění soutěž na téma „Stopy ve sněhu“. Vyhlášení výsledků spolu s předáním cen těm nejúspěšnějším proběhlo v prostorách klubu ve čtvrtek 14. března.

Výzva k podání žádostí o příspěvek v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR

zveřejněno: 29.03.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1947×

Ministerstvo kultury připravilo pro rok 2013 dle §16 odst. 2 zákona č.20/1987Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Odstávka centrálního registru vozidel

zveřejněno: 28.03.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 4780×

Dnes odeslalo ministerstvo dopravy všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností informaci o odstávce centrálního registru vozidel. Proběhne od 30. března 2013 do 3. dubna 2013 včetně.

Blanenská knihovna v roce 2012 z pohledu statistiky

zveřejněno: 28.03.2013, kultura, přečteno: 1828×

Každý rok se celostátně statisticky zpracovávají výsledky činnosti všech knihoven v České republice. Rozmanitá statistická data za rok 2012 shromáždila i Městská knihovna Blansko.

Konkurz na pracovní místo ředitele MŠ

zveřejněno: 27.03.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3016×

Rada města Blansko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a  § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace: MŠ Blansko, Divišova 2a a MŠ Blansko Dvorská 96.

Pozvánka na besedu: Pěstounská péče – týká se i mě?

zveřejněno: 27.03.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2385×

Beseda se uskuteční 8. dubna 2013 od 16:00 do 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na nám. Republiky 1.

Ohnisková deratizace města Blanska

zveřejněno: 27.03.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1905×

V obdobích březen–červen a září–listopad 2013 bude prováděna ohnisková deratizace prováděná pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.

V kompostárně plánují další rozšíření výroby

zveřejněno: 26.03.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1991×

Kompostárna byla postavena v roce 2010 a v roce 2011 byla uvedena do zkušebního provozu. V roce 2012 dostala nového provozovatele, protože se objevily problémy s nedostatečným využitím její kapacity. Vzhledem k tomu, že na ni byla poskytnuta dotace z fondů EU, tak kvůli tomu hrozilo i to, že by ji město muselo vrátit. Dnes má další plány na lepší využití jejích kapacit.

Aktuální situace na trhu práce

zveřejněno: 26.03.2013, ostatní, přečteno: 3497×

Krajská pobočka v Brně Úřadu práce České republiky poskytla informace o situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji ke dni 28. února 2013. Na základě tohoto šetření je možné získat obrázek o tom, jaká je situace na okrese Blansko.

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2013

zveřejněno: 25.03.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2588×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny 2× (duben, září).

Výsledky svatovalentýnské soutěže

zveřejněno: 25.03.2013, kultura, přečteno: 1817×

Každoročně 14. února se v anglosaských zemích slaví svátek sv. Valentýna. Na tuto tradici navázala po roce 1989 i naše republika, a tak každým rokem v tento den mají „zamilovaní“ svůj svátek.

Centrum vzdělávání všem může pomoci i Vám

zveřejněno: 24.03.2013, ostatní, přečteno: 2140×

V Jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat.

Od našich čtenářů: Chce to logiku

zveřejněno: 24.03.2013, ostatní, přečteno: 2072×

Vyšla jsem z budovy Městského úřadu v Blansku a zatlačila slzu. Ne radosti, ale vzteku. Míjela jsem totiž tablo s tvářemi našich zastupitelů. Oni rozhodli. Na příkaz ministerstva – nebo snad až Bruselu? Občane, mlč a zaplať! My jsme to odsouhlasili. Víš, že nejsou peníze, někde je vzít musíme.

Blanenské muzeum připravilo pro své návštěvníky dvě nové expozice

zveřejněno: 23.03.2013, cestovní ruch, přečteno: 2194×

U příležitosti zahájení nové turistické sezony budou v Muzeu Blansko 5. dubna 2013 otevřeny dvě zcela nové expozice Objevitelé Moravského krasu a Hrady blanenského okolí.

Dobrovolníci uklidí Moravský kras

zveřejněno: 22.03.2013, ostatní, přečteno: 2518×

Tradičního úklidu severní a střední části Moravského krasu (od obce Sloup na severu po Březinu), který letos proběhne v sobotu 6. dubna, se každoročně účastní stovky dobrovolníků.

Prodejní trhy na ulici Hybešově

zveřejněno: 22.03.2013, ostatní, přečteno: 2111×

Pravidelné prodejní trhy, které se konají každý pátek na části ul. Hybešova a ul. Havlíčkova se již brzy vrátí. První trhy konané v roce 2013 se uskuteční 5. dubna a poté již pravidelně každý pátek. Trhy se konají v době od 6:00 do 18:00 hodin. V této době je ulice uzavřena pro provoz dopravy.

Film o životě: Jiří Polášek

zveřejněno: 21.03.2013, kultura, přečteno: 2540×

V letošním roce se podařilo studiu Audiovisual zrealizovat první část projektu Živá paměť, jehož cílem je zmapovat žijící výrazné osobnosti spjaté s Blanskem, jejich pohled na město, historii a především odkrýt jejich zajímavé lidské osudy. Autory tohoto zhruba 50minutového dokumentárního snímku jsou Radek (režie a kamera) a Jan (produkce a zvuk) Popelkovi.

Po dalším kole soutěže ve tvorbě 3D modelů přibudou do mapy tři objekty

zveřejněno: 21.03.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2555×

Město Blansko vyhlásilo II. kolo soutěže, v němž mohli žáci zpracovat 3D modely Základní školy Salmovy, rozhledny Veselice-Podvrší, Galerie Ve Věži, památníku K. Meineke u kostela Sv. Martina, Ježkova mostu nebo zříceniny hradu Blansek.

Finanční úřad informuje: Výběr daňových přiznání daní z příjmů v březnu 2013

zveřejněno: 21.03.2013, ostatní, přečteno: 2273×

Z důvodu zkvalitnění podmínek pro výběr daňových přiznání daní z příjmů za rok 2012 rozšiřuje Finanční úřad pro Jihomoravský kraj – Územní pracoviště v Blansku úřední dny v termínech pro podání přiznání.  V letošním roce je posledním termínem pro podání přiznání úterý 2. dubna 2013.

Představujeme strategický plán – 1. část

zveřejněno: 20.03.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1790×

Strategický plán je poměrně obsáhlý dokument popisující aktuální stav v mnoha oblastech ovlivňujících rozvoj města, jeho infrastrukturu, životní prostředí a tím také kvalitu života obyvatel v něm. Proto chceme v několika následujících dílech představit jeho jednotlivé  části a odkrýt plány, které by měly město posunout v daných oblastech dál. Dnes se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem.

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 1. dubna 2013

zveřejněno: 20.03.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1866×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v pondělí 1. dubna 2013. 
Je tedy zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.

Bilance Světového den ledvin 2013 v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 19.03.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1963×

Ve čtvrtek 14. března 2013 proběhl v blanenské nemocnici již čtvrtý ročník kampaně ke Světovému dni ledvin. Zájemci o bezplatné nefrologické vyšetření zaplnili čekárnu i přilehlé prostory hemodialýzy a fronta od ranních hodin nepovolila až do skončení akce.

Drakoneček aneb Sobotní odpoledne plné her a rychlých kol

zveřejněno: 19.03.2013, ostatní, přečteno: 2025×

Skautské středisko Blansko "Srdce na dlani" připravilo pro děti v Dělnickém domě zajímavé odpoledne plné her a úkolů. Za jejich splnění byly pak děti odměněny dráčky, kteří sloužili jako vstupenka na maxiautodráhu. Akce probíhá každoročně, letos šlo již o jubilejní 10. ročník.

Roční fotografická soutěž Život kolem Svitavy se blíží ke konci

zveřejněno: 18.03.2013, kultura, přečteno: 1909×

Loni v březnu Galerie města Blanska vyhlásila fotografickou soutěž Život kolem Svitavy. Cílem soutěže bylo zachytit život Svitavy a nábřeží v Blansku.

Cena hejtmana Jihomoravskeho kraje putuje i do Blanska

zveřejněno: 18.03.2013, ostatní, přečteno: 2085×

Na konci února tohoto roku se v Brně setkali představitelé jednotlivých krajů u příležitosti Národní konference kvality ve veřejné správě, jejímž spoluorganizátorem byl právě Jihomoravský kraj. Na tomto by nebylo nic tak mimořádného, kdyby se v rámci slavnostního zahajovacího večera konference nepředávaly Ceny hejtmana Jihomoravského kraje jako symbol ocenění jednotlivým institucím veřejné správy.

Obchodníci lákají občany k výměně zdravotní pojišťovny

zveřejněno: 17.03.2013, ostatní, přečteno: 1831×

Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás ke změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši dosavadní pojišťovnu a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky pro vás a vaše děti? Slibovali vám jistotu zajištění zdravotní péče? Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument.

Kraj-jinné meze, kurátorský projekt Jany Písaříkové a Tomáše Hodbodě, vás zve do blanenské galerie

zveřejněno: 16.03.2013, kultura, přečteno: 2298×

V sobotu 2. března 2013 proběhla v Galerii města Blanska vernisáž výstavy Kraj-jinné meze. Jde o kurátorský projekt Jany Písaříkové a Tomáše Hodbodě. Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a potrvá do 27. března 2013.

ČKD Blansko Holding a. s. bude vyrábět vodní turbíny pro nejseverněji položenou vodní elektrárnu na světě

zveřejněno: 15.03.2013, tiskové zprávy, přečteno: 2495×

Dne 22.2. 2013 byl Krajským soudem v Brně prohlášen konkurz na ČKD Blansko Strojírny, a. s. V této souvislosti společnost ČKD Blansko Holding a. s. ujišťuje svoje obchodní partnery a zaměstnance, že prohlášením tohoto konkurzu nebude nijak dotčena výrobní činnost a fungování společnosti ČKD Blansko Holding a. s.

Objasněnost trestných činů spáchaných v Blansku se pohybuje okolo 45%

zveřejněno: 14.03.2013, tiskové zprávy, přečteno: 2077×

Krádeže a vloupání, sprejerství a loupeže – to jsou nejčastější trestné činy, které šetří policisté na území města Blanska. Pachatele často pomáhá dopadnout i kamerový systém, instalovaný v 15 nejrizikovějších zónách ve městě.

Jihomoravský kraj opět ocení nejlépe opravené památky

zveřejněno: 14.03.2013, kultura, přečteno: 2324×

Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v roce 2012. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, k nominaci bude též vyzvána odborná veřejnost a starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu. Písemný návrh lze zaslat písemně dopisem nebo e-mailem na odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje až do 31. března 2013.

Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013–2023

zveřejněno: 13.03.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2218×

Strategický plán rozvoje města zahrnuje pohled na město jako celek i na jednotlivé sféry života. Usiluje o vytvoření rovnováhy mezi vizí a realitou. Měl by být živým dokumentem, který vyjadřuje potřeby města, akceptuje jeho podmínky a je schopen průběžné aktualizace.

Amundsen cup završuje svou první dekádu

zveřejněno: 13.03.2013, ostatní, přečteno: 1830×

Deset let, to je již důvod k bilancování. A týká-li se takové ohlédnutí barmanské soutěže, pak je vskutku na co vzpomínat. Je tomu tak. Amundsen cup slaví kulaté narozeniny! Střední škola gastronomická, s.r.o. ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska letos uskuteční jeho desátý ročník a jubileum takto úspěšné akce jej předurčuje k nejedné inovaci.

Odbor INV a investice do životního prostředí

zveřejněno: 12.03.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 2146×

Odbor investičního a územního rozvoje předkládá přehled investic do životního prostředí za rok 2012.

Pozvánka na velikonoční výstavu

zveřejněno: 12.03.2013, kultura, přečteno: 2106×

Kulturní středisko města Blanska vás zve na Velikonoční prodejní výstavu s ukázkami lidových řemesel. Uskuteční se od 19.03. do 27.03.2013 v Galerii města Blanska.

Z dřevěného kostela se rozezní hlas zvonů

zveřejněno: 11.03.2013, kultura, přečteno: 2381×

Dřevěný kostel v Blansku doposud neměl ve své věži zvony. Když byl chrám vysvěcený a předaný do užívání 23.05.1937, bylo do kostelní věže na instalováno na svoji dobu zvláštní zařízení, tzv. gramozvony. Bohužel však časem dosloužilo. Vyzvánění se proto doposud zajišťovalo reprodukovaně z nahrávky zvonů.

Volné byty nabízené k prodeji

zveřejněno: 11.03.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2487×

Město Blansko průběžně odprodává volné byty v domech určených k prodeji. Aktuálně je v nabídce šest bytů o velikosti 1+1. Podrobnosti viz samostatná stránka věnovaná prodeji městských bytů.

Ochrana přírody v roce 2012

zveřejněno: 11.03.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2000×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, vydal na úseku ochrany přírody v roce 2012 celkem 82 rozhodnutí.

Klíč první na Arnold Classic Amateur 2013

zveřejněno: 10.03.2013, sport, přečteno: 4882×

Ve dnech 28.02.–02.03.2013 proběhla v americkém městě Columbus ve státě Ohio nejprestižnější kulturistická soutěž Arnold Classic Amateur 2013. Nechyběl tam ani člen oddílu ASK Blansko Tomáš Klíč.

Zářivky a výbojky do kontejneru nepatří

zveřejněno: 10.03.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1866×

Nefunkční zářivky a výbojky nelze odkládat do kontejneru se směsným komunálním odpadem ani do separace, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

Křižník Aurora s měřidly fy Erich Roučka

zveřejněno: 09.03.2013, historie, přečteno: 4922×

Po zmínkách o plánovaných opravách slavné Aurory v médiích se pamětník a stálý propagátor blanenských měřicích přístrojů Miroslav Starycha rozpomněl, že i tato bojová loď nese na své palubě výrobky z blanenských závodů.

Aktuální změny v poskytování stravování blanenským seniorům a invalidním osobám

zveřejněno: 08.03.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 13082×

Správná výživa je pro každého z nás základním faktorem ovlivňujícím naše zdraví i fyziologický vývoj. Její nutriční nastavení má bezesporu zásadní význam pro udržení kvality života, dobrého zdraví v každém věku. Mylná je představa, že čím je člověk starší, tím méně kvalitní stravu potřebuje.

Skokanský můstek v krytém bazénu opět slouží plavcům

zveřejněno: 07.03.2013, sport, přečteno: 3144×

Začátkem roku 2013 se dočkal rekonstrukce zchátralý skokanský můstek v krytých lázních. Pro nevyhovující stav nebyl již delší dobu používán. Dnes jej opět mohou plavci využívat. Jak probíhala oprava, nám přiblížil místostarosta města Blanska Jiří Crha.

Proces pořizování územního plánu nově za účasti veřejnosti

zveřejněno: 07.03.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2737×

Letos nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která zpřesnila některá ustanovení a odstranila odchylky od správního řádu.

Zahájení turistické sezony: Nejvíc lidí, kteří mají „Všech pět P pohromadě“ aneb Pivovarští poutníci přinesou předmětů pětici

zveřejněno: 06.03.2013, cestovní ruch, přečteno: 3339×

Aktivity spojené se slavnostním zahájením turistické sezony v destinaci Moravský kras a okolí není třeba čtenářům jistě dlouze představovat. Už po sedmé je mají první dubnovou neděli ve své společné režii města Blansko, Boskovice a spolu s nimi Pivovar Černá Hora, na jehož nádvoří vždy celá akce vyvrcholí.

Velikonoční dárek

zveřejněno: 05.03.2013, kultura, přečteno: 1972×

Městská knihovna Blansko i v letošním roce nabídne zájemcům z řad návštěvníků knihovny dárek v podobě BIBLE – NOVÉHO ZÁKONA.

Město hledá správce dětského hřiště na Zborovcích

zveřejněno: 05.03.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2757×

Město Blansko, odbor komunální údržby, hledá osobu, která bude provádět dozor a kontrolu nového dětského hřiště na sídlišti Zborovce.

Oznámení – přerušení dodávky vody

zveřejněno: 05.03.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2582×

Dne 06.03.2013 v době od 08:00 do 14:00 hod. bude přerušena dodávky pitné vody v Blansku v těchto místech: nám. Svobody, ul. Žalkovského, Rožmitálova z důvodu havárie a opravy vodovodu. Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena na nám. Svobody. Provoz VAS, a. s.,  tel. 516 413 170.

Farmářské trhy zahájí 14. března

zveřejněno: 05.03.2013, ostatní, přečteno: 3358×

Farmářské trhy, na něž si občané města již zvykli, zahájí po zimě pravidelné prodeje již ve čtvrtek 14. března (následně 28. března a dál každých 14 dní). Stejně jako v loňském roce se tak uskuteční již před Velikonocemi, aby si občané mohli nakoupit na svátky oblíbené produkty.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 04.03.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2022×

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.

ZŠ Dvorská připravuje cyklistický kroužek

zveřejněno: 03.03.2013, sport, přečteno: 2691×

Na besedu do ZŠ Dvorské zavítal v únoru známý velocipedista Josef Zimovčák. Jeho návštěva měla hned dva důvody – jednak seznámit děti s projektem „Na kole dětem“ a také propagovat cyklistiku, kterou škola od letoška zavádí ve formě kroužku pro děti.

Blanenský uličník – Seifertova

zveřejněno: 02.03.2013, historie, přečteno: 2218×

Seifertova ulice vede z ulice Sadové a  končí na náměstí Svobody. Jaroslav Seifert, podle něhož je ulice pojmenována, se narodil 23. září 1901 na Žižkově. Byl významným českým básníkem, publicistou a překladatelem, mimo jiné představitelem literárního směru nazývaného poetismus.

Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/14

zveřejněno: 01.03.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2199×

Ve dnech 5. a 6. února 2013 se na všech blanenských základních školách uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/14.

Karneval v červeném

zveřejněno: 28.02.2013, ostatní, přečteno: 2157×

V SENIOR centru Blansko zorganizovali tradiční únorový karneval, kterého se zúčastnilo na osmdesát lidí z řad klientů a zaměstnanců domova. Letošní rok byl ve znamení červené barvy.

Světový den ledvin v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 27.02.2013, ostatní, přečteno: 2054×

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily, letos již po osmé, Světový den ledvin.

Nejčastější dotazy k poplatku za komunální odpad v roce 2013

zveřejněno: 26.02.2013, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 5594×

Tímto článkem navazujeme na článek uveřejněný ve Zpravodaji města Blanska č. 2/2013 ze dne 23. ledna 2013. Stejný článek o změnách v poplatku za odpad je i zde na webu. Z důvodu velkého počtu dotazů se zaměřím pouze na poplatek za tzv. „prázdné“ byty a rodinné domy.

Blanenská dvěstěpadesátka letos již po sedmnácté

zveřejněno: 25.02.2013, sport, přečteno: 2609×

V sobotu 23. února 2013 proběhl v blanenském krytém bazénu již 17. ročník ojedinělého závodu Blanenská dvěstěpadesátka za účasti sportovců z 14 místních skupin různých měst České republiky, kteří závodili v několika věkových kategoriích. Nejmladším z nich bylo pouhých 15 let.

Světový den modliteb 2013 v Blansku

zveřejněno: 24.02.2013, ostatní, přečteno: 1737×

Program pro rok 2013 připravil výbor Světového dne modliteb z Francie. Letošní téma je „Byl jsem cizí a přijali jste mě“. Věřící v Blansku se tak připojí k lidem ve více než 170 zemích světa, kteří se od roku 1887 vždy první pátek v březnu schází při společných modlitbách, a sbírkou přispějí k celorepublikové sbírce.

Nová možnost hlídání dětí v Blansku

zveřejněno: 23.02.2013, ostatní, přečteno: 5210×

V Blansku vzniká nové hlídací centrum Mateřinka, které poskytuje obdobné služby jako školka.

Folklorní slavnosti a kroje jižní Moravy

zveřejněno: 23.02.2013, kultura, přečteno: 2949×

Dne 15. února 2013 proběhla v Galerii Jonáš beseda s Ing. Jaroslavem Šejnohou na téma „Tajemství jízdy králů“ a pohled do dřívějšího života na Vlčnovsku, jejíž součástí byla i tematická výstava fotografií s folklorními náměty. Akce se setkala s nebývalým zájmem blanenské veřejnosti.

Muzeum Blansko nechává nahlédnout do historie uniforem a pracovních oděvů

zveřejněno: 22.02.2013, kultura, přečteno: 2907×

Blanenské muzeum zve všechny příznivce na zajímavou výstavu uniforem a pracovních oděvů z let 1930-2000 ze sbírky Jana Bačáka. Výstavu můžete zhlédnout v prostorách Malé výstavní síně muzea do 22. března 2013.

Klub českých turistů uspořádá výstavu fotografií mapujících 110 let své činnosti v Blansku

zveřejněno: 21.02.2013, ostatní, přečteno: 2356×

V letošním roce slaví blanenský Klub českých turistů hned dvě významná výročí. Jedním je 110. výročí KČT přímo v Blansku a dále pak 125 let jeho činnosti v Praze. Nenechte si ujít výstavu fotografií, jejíž vernisáž se uskuteční v sobotu 2. března 2013 v Galerii města Blanska.

V Blansku se diskutovalo o sociálních službách

zveřejněno: 21.02.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2035×

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Centrem pro podporu komunitního plánování Blansko připravil na čtvrtek 14. února 2013 v sále Dělnického domu v Blansku panelovou diskuzi, na které se sešli zástupci Jihomoravského kraje, poskytovatelů sociálních služeb a zástupci některých obcí Blanenska a Boskovicka, aby diskutovali o problematice nastavení optimální sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji od roku 2014.

Životní podmínky 2013 – výběrové šetření v domácnostech

zveřejněno: 20.02.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1896×

V průběhu měsíců února až května 2013 vyrazí do ulic českých měst inspektoři Českého statistického úřadu. Zjišťovat budou životní podmínky v domácnostech.

Blansko v kuželkách ovládlo krajská mistrovství jednotlivců

zveřejněno: 19.02.2013, sport, přečteno: 2146×

O víkendu 16. a 17. února měly ligové soutěže přestávku. Přesto blanenští kuželkáři a kuželkářky nezaháleli. Konala se totiž krajská mistrovství jednotlivců. Oddíl TJ ČKD Blansko vyslal své zástupce do osmi kategorií a znovu může oslavovat skvělé úspěchy.

Valná hromada dobrovolných hasičů okrsku Blansko

zveřejněno: 19.02.2013, ostatní, přečteno: 2305×

V neděli 27. ledna 2013 se sjeli delegáti sedmi dobrovolných hasičských sborů okrsku Blansko na Olešnou, aby si zhodnotili rok uplynulý a naplánovali zaměření své činnosti na rok 2013.

Dva odbory MěÚ Blansko budou mít nové vedoucí

zveřejněno: 18.02.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2855×

Na MěÚ Blansko dojde s účinností od 01.04.2013 ke dvěma personálním změnám v rámci míst vedoucích odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a odboru hospodářské správy.

You Dream We Run Blansko 2013

zveřejněno: 18.02.2013, ostatní, přečteno: 2992×

Blansko čeká první ročník charitativní sportovně-společenské akce You Dream We Run, který se bude konat 14.–15.06.2013 v prostorách sportovního areálu ASK Blansko. Jedná se o charitativní 24hodinový štafetový „běh“, který bude zpestřen zábavným sportovně-kulturním programem. Výtěžek poputuje na splnění SNU osobě, jejíž životní příběh je nějakým způsobem těžce poznamenán.

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska

zveřejněno: 18.02.2013, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 2115×

11. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 26.02.2013 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Návrh programu...

Blanenská dvěstěpadesátka – závod, jak má být

zveřejněno: 17.02.2013, sport, přečteno: 1896×

Je tu opět neobvyklý záchranářský závod! Již posedmnácté pořádá místní skupina Vodní záchranné služby Blansko českého Červeného kříže (VZS ČČK), Blanenskou dvěstěpadesátku.

Z ulic Blanska zmizí další telefonní automaty

zveřejněno: 16.02.2013, ostatní, přečteno: 1775×

Společnost Telefónica Czech Republic, a. s. zruší v Blansku další nevyužívané telefonní automaty.

Uzavírka silnice III. třídy č. 374 44 (Blansko-Olomučany-Josefov)

zveřejněno: 15.02.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2965×

Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny žádá o uzavírku silnice III. třídy č. 374 44 (Blansko-Olomučany-Josefov), v km 3,198 – 5,470, tj. „Josefovské údolí“, mezi křižovatkami silnice III/379 22 (směr Rudice) a křižovatkou silnice III/374 45 na Adamov.

Městská knihovna Blansko představuje nový katalog CARMEN

zveřejněno: 14.02.2013, kultura, přečteno: 2412×

S cílem dále zvyšovat uživatelský komfort svých čtenářů a návštěvníků uvedla v těchto dnech Městská knihovna Blansko na svých webových stránkách www.knihovnablansko.cz do provozu nový katalog CARMEN.

Charita nabízela jídlo potřebným

zveřejněno: 14.02.2013, ostatní, přečteno: 2260×

V polovině února uspořádala blanenská Charita speciální akcí nazvanou Hromniční zima. Jejím cílem bylo získat finanční prostředky na jídlo pro klienty Charity a další potřebné.

Sdružení Ulita zve na festival filmů o divoké přírodě a extrémních sportech

zveřejněno: 14.02.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1580×

Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Koná se na více než 200 místech Česka a Slovenska a jedním z nich je i Blansko.

Manželství je umění!

zveřejněno: 13.02.2013, odbor sociálních věcí, ostatní, přečteno: 2326×

Národní týden manželství, který si letos připomínáme ve dnech 11.–17. února, má zajímavé motto, které zní „Manželství je umění“. Zvu vás nyní ke společnému, možná trochu netypickému, podumání nad tím, jak si lze tato slova vykládat.

Hlasujte pro Rákosníčkovo hřiště v Blansku

zveřejněno: 13.02.2013, ostatní, přečteno: 2090×

Lídl staví Rákosníčkova hřiště. Kde bude další, můžete rozhodnout i vy svými hlasy. Hlasuje se do 28. února. Nová Rákosníčkova hřiště vzniknou v blízkosti prodejen, které v hlasování veřejnosti získají největší podporu. Hlasujte na webu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

Informace o nových webových stránkách

zveřejněno: 13.02.2013, ostatní, přečteno: 2561×

Webové stránky města Blanska se o druhém únorovém víkendu dočkaly nové podoby. Ta by měla přinést především lepší přehlednost a možnosti pro další rozšíření webu o nové informace. Zatím běží ve zkušebním provozu, mění se a obsah je průběžně doplňován a aktualizován.

Ostatky na Těchově a na Obůrce 2013

zveřejněno: 13.02.2013, okolní obce, přečteno: 3136×

Sobota 9. února patřila na Těchově i na Obůrce ostatkovým průvodům. Do ulic se v každé  obcí vydalo kolem půl sta maškar a postupně obcházely jeden dům vedle druhého.

Společný lůžkový fond v Nemocnici Blansko

zveřejněno: 12.02.2013, tiskové zprávy, přečteno: 2349×

V rámci pojišťovnami požadované restrukturalizace, která byla podmínkou pro uzavření klíčové smlouvy se všemi pojišťovnami, došlo v Nemocnici Blansko od 01.02.2013 ke vzniku Společného lůžkového fondu (se zachováním všech stávajících odborností) a tím ke snížení počtu akutního lůžkového fondu o 15 lůžek.

Muzeum vydává sborník 2012

zveřejněno: 11.02.2013, kultura, přečteno: 3015×

V nejbližších dnech vyjde Sborník Muzea Blansko 2012 o celkovém rozsahu cca 180 stran, ve kterém najdete celou řadu zajímavých článků a odborných studií.

Likvidace odpadních vod pomocí domovních čistíren

zveřejněno: 10.02.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2506×

Investoři novostaveb rodinných domů popřípadě i při rekonstrukcích stávajících domů musí řešit mimo jiné i způsob likvidace odpadních vod, které vznikají užíváním těchto objektů.

V Ráječku začala běžecká liga okresu, hned padl rekord

zveřejněno: 09.02.2013, sport, přečteno: 2021×

Čtyři stovky běžců všech věkových kategorií se v sobotu prohnaly Ráječkem. Ráječkovskou desítkou odstartovala Okresní běžecká liga a hned v prvním závodě padl rekord v počtu závodníků. „Zúčastnilo se 393 běžců,“ upřesnil hlavní pořadatel akce Zdeněk Přibyl.

Děti se bavily na karnevalu

zveřejněno: 09.02.2013, kultura, přečteno: 3890×

Již tradiční Dětský karneval v režii Kolpingovy rodiny Blansko se uskutečnil v neděli 3. února 2013 v odpoledních hodinách v sále Katolického domu v Blansku.

Lípa v Novodvorské aleji soutěží o titul Evropský strom roku

zveřejněno: 08.02.2013, okolní obce, přečteno: 3324×

Během měsíce února letošního roku probíhá hlasování v soutěži Evropský strom roku, jejíž 3. ročník vyhlásila Nadace Partnerství. Do soutěže je zapojeno 6 stromů z Evropy, které do letošního ročníku postoupili jako vítězové loňských národních anket. Jedním ze stromu je i strom lípy malolisté rostoucí v nedaleké Novodvorské lipové aleji.

Jak rekapituluje rok 2012 vedení města a ředitelé jeho příspěvkových organizací?

zveřejněno: 08.02.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2123×

Rok se s rokem sešel a máme tu již únor. Je tedy na místě, abychom požádali vedení města Blanska a ředitele jeho neziskových organizací o rekapitulaci roku 2012 a nastínění jejich plánů, představ a priorit v roce stávajícím.

Lidé zneužívají tísňovou linku, policisté tak vyjíždějí mnohdy zbytečně

zveřejněno: 08.02.2013, tiskové zprávy, přečteno: 2130×

Policisté na Blanensku a na Vyškovsku v několika případech ročně vyjíždějí řešit oznámení, které si někdo vymyslel a zavolal je na tísňovou linku 158. Pokud se ale ukáže, že lidé linku zneužili a policisté vyjížděli zbytečně, čeká je několikatisícová pokuta od telekomunikačního úřadu.

Informace o bytech

zveřejněno: 07.02.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2957×

Odbor KOM v roce 2012 přidělil žadatelům z pořadí žadatelů o pronájem bytu celkem 8 bytů. V současné době máme na přidělení z pořadníku pouze byty v domě Údolní 23, 9. května 24 a A. Dvořáka 4a, Blansko. V domech, kde vzniklo společenství vlastníků po prodeji bytů nájemníkům, se byty po uvolnění nabízejí k prodeji, a to na základě zveřejněného záměru na úřední desce a webových stránkách města.

Bruslení o jarních prázdninách

zveřejněno: 07.02.2013, ostatní, přečteno: 2779×

V rámci jarních prázdnin 11.–17. února 2013 se koná každý den bruslení pro veřejnost.

Nová obřadní síň přivítala občánky města, znovu se otevře na podzim

zveřejněno: 06.02.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3635×

Jen na jeden den se veřejnosti otevřela nově rekonstruovaná obřadní síň na radnici, aby hned zase zavřela své dveře na další měsíce, po které bude probíhat rekonstrukce vestibulu.

Maškary vyjdou do ulic již 9. února

zveřejněno: 06.02.2013, kultura, přečteno: 2015×

Masopust připadá na 40. den před Velikonocemi. Ty jsou letos poměrně brzy, a tak průvody masek vyjdou do ulic již o víkendu 9. února 2013.

Sousedský bál přenesl návštěvníky do 30. let

zveřejněno: 05.02.2013, kultura, přečteno: 3320×

Letošní ples města Blanska – Sousedský bál – se konal v duchu 30. let. Tomu bylo přizpůsobeno vše, od kostýmů pořadatelů, přes hlavního hosta večera až po výzdobu sálu a stolů.

Anketa Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2012 zná již své vítěze

zveřejněno: 05.02.2013, sport, přečteno: 3181×

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2012 proběhlo 31. ledna 2013 za účasti představitelů města, osobností veřejného, kulturního a sportovního života, sponzorů a příznivců sportu v blanenské restauraci Zámecká sýpka.

Nemocnice Blansko úspěšně absolvovala recertifikaci

zveřejněno: 04.02.2013, tiskové zprávy, přečteno: 1963×

Na konci roku 2012, v termínu od 12. do 13. prosince 2012, proběhla v Nemocnici Blansko úspěšná recertifikace systému kvality dle ČSN EN ISO 9001. Certifikát je platný tři roky. Certifikace deklaruje vysokou úroveň poskytovaných služeb pro pacienty blanenské nemocnice.

Komise pro občanské záležitosti informuje

zveřejněno: 03.02.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2385×

Dne 26.01.2013 byli na blanenské radnici slavnostně uvítáni do života noví občané tohoto města. K činnosti Komise pro občanské záležitosti, která se o tento slavnostní akt stará, však patří i návštěvy občanů města při příležitosti jejich významných životních jubileí nebo i  organizace jubilejních svatebních obřadů.

Mezigenerační klub a seniorská akademie

zveřejněno: 02.02.2013, ostatní, přečteno: 2497×

Poprvé v novém roce se opět sešel Mezigenerační klub při Střední soukromé škole gastronomické v Blansku.Témata seniorské akademie byla tentokrát velmi aktuální: Reklama a Základy finanční gramotnosti. I když my, dříve narození, kteří jsme nebyli zvyklí žít na dluh, nejsme tak lehce ovlivnitelní jako mladí, mnohá fakta je třeba častěji připomínat. Přednášku si tentokrát připravila Ing. Julie Dernarová.

Uzavírka krajské silnice

zveřejněno: 01.02.2013, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 3321×

Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Křtiny žádá o uzavírku krajské silnice při likvidaci škod po kalamitě lesních porostů (2011) v těsné blízkosti silnice II/379 Blansko – Kateřina.

Občanů města Blanska mírně ubývá

zveřejněno: 31.01.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2990×

Se začátkem nového roku přinášejí jednotlivé odbory MěÚ Blansko podrobné informace o činnostech spadajících do jejich kompetence. Zajímavé statistické údaje poskytl i odbor vnitřních věcí.

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2012

zveřejněno: 30.01.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2653×

V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2012 vydáno celkem 102 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 14,5178 hektarů.

Běžeckou ligu otevře desítka v Ráječku

zveřejněno: 30.01.2013, sport, přečteno: 2407×

Tento týden začíná Okresní běžecká liga 2013. Letos propojuje 29 běhů na Blanensku a Boskovicku. Máme nové závody, připravujeme atraktivní novinky.

Živnostenské podnikání a činnost obecního živnostenského úřadu

zveřejněno: 29.01.2013, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 4964×

Oddělení registrace a živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu Blansko vyřídilo v průběhu loňského roku 2012 celkem 3113 podání podnikatelů. Úřad vydal 728 nových živnostenských oprávnění, vydal 1496 výpisů z živnostenského rejstříku, provedl zápis údajů o zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně u 562 živností. Na žádost podnikatelů bylo zrušeno 281 živnostenských oprávnění.

Harmonogram výstav v Galerii města Blanska v roce 2013

zveřejněno: 28.01.2013, kultura, přečteno: 2325×

I v letošním roce Galerie města Blanska organizuje výstavy, které se zaměřují na mapování současné české výtvarné scény.  Vedle uznávaných uměleckých osobností tak budeme mít možnost sledovat i díla nedávných absolventů vysokých uměleckých škol, nebo výstavy autorů střední generace. Společným jmenovatelem všech osmi připravovaných výstav tak bude mezigenerační dialog a různorodost v zastoupených výtvarných médiích.

Výstava obrazů Marie Furchové MALBY

zveřejněno: 27.01.2013, kultura, přečteno: 2337×

Vernisáž výstavy MALBY Marie Furchové proběhne v Městské knihovně Blansko v pátek 8. února 2013 v 18:00 hodin. Úvodní slovo pronese Mgr. Jana Trubáková, v kulturním programu vystoupí žáci a pedagogové SZUŠ Blansko.

V Blansku volili občané za prezidenta Miloše Zemana

zveřejněno: 26.01.2013, ostatní, přečteno: 3231×

V 1. kole v Blansku nejvíce hlasů získali Miloš Zeman a Jiří Dienstbier. Ve 2. kole pak v Blansku Miloš Zeman s přehledem porazil Karla Schwarzenberga. Volební účast v jednotlivých kolech se téměř nelišila a byla v obou případech na úrovni 64 % ±0,5 %, tedy nad průměrem ČR.

Blanenský uličník – Křížkovského

zveřejněno: 26.01.2013, historie, přečteno: 2751×

Ulice Křížkovského je kolmá na ulici Dvorskou a souběžná s ulicí Dobrovského. Jmenuje se po Pavlu Křížkovském. Ten se narodil 9. ledna 1820 v Holasovicích ve Slezsku. Kromě toho, že byl katolickým knězem, byl také sbormistrem a dokonce hudebním skladatelem.

Pozvánka na dětský karneval

zveřejněno: 25.01.2013, kultura, přečteno: 3015×

Kolpingova rodina Blansko a Společnost Katolického domu v Blansku pořádají v neděli 3. února 2013 tradiční dětský karneval.

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

zveřejněno: 25.01.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2038×

V letech 2012–2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Pozvánka na vyhlášení nejlepších sportovců, kolektivů a trenérů za rok 2012

zveřejněno: 24.01.2013, sport, přečteno: 2375×

K slavnostnímu vyhlášení nejlepších sportovců města Blanska za rok 2012 dojde 31. ledna 2013 v 16:00 hodin v salonku restaurace Zámecká sýpka.

Rozšířené úřední hodiny pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí

zveřejněno: 24.01.2013, tiskové zprávy, přečteno: 2724×

Na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (bývalé finanční úřady na území kraje) budou v období podávání přiznání k dani z nemovitostí rozšířeny úřední hodiny.

Muzeum Blansko rozšiřuje expozici figurální litiny na zámeckém nádvoří

zveřejněno: 23.01.2013, kultura, přečteno: 2677×

V rámci evropské dotace na opravu blanenského zámku byla upravena a rozšířena stávající expozice figurální litiny na zámeckém nádvoří včetně nových panelů mapujících vznik, historii a práci zdejších železáren.

Zbavte se po Vánocích starého elektra a vyhrajte

zveřejněno: 22.01.2013, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2489×

Dostali jste pod vánoční stromeček novou elektroniku? Dali jste ji svým blízkým? Nezapomeňte se pak ekologicky zbavit starých spotřebičů, které už nebudete potřebovat. Můžete díky nim vyhrát tablet Samsung a další zajímavé ceny.

Oznámení záměru zveřejnit prodej hotelu Dukla

zveřejněno: 22.01.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 5174×

V souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích oznamuje Město Blansko podle § 39, odst. 1 citovaného zákona záměr zveřejnit v roce 2013 prodej budovy hotelu Dukla a pronájem a následný prodej pozemků pod budovou hotelu Dukla a pozemků navazujících (dále jen předmět koupě) dle podmínek níže uvedených.

V Blansku vyhlásili nejlepší fotbalisty okresu

zveřejněno: 21.01.2013, sport, přečteno: 2804×

Ankety se zúčastnilo celkem 26 okresních klubů, které nominovaly 32 sportovců.

Činnost odboru životního prostředí v roce 2012

zveřejněno: 21.01.2013, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2371×

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko se skládá ze dvou oddělení, a to z oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší a dále z oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství. V roce 2012 vykonávalo jednotlivé činnosti odboru celkem devět pracovníků.

Náhradní rodinná péče

zveřejněno: 20.01.2013, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2800×

V oblasti agendy náhradní rodinné péče byla pozornost zaměřena zejména na vyhledávání vhodných osvojitelů a pěstounů, ale i dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče.

Realizace projektu „Zámek Blansko“ je u konce

zveřejněno: 19.01.2013, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 2756×

Město Blansko v roce 2012 zrealizovalo projekt s názvem „Zámek Blansko“, jehož cílem bylo dokončení obnovy a zatraktivnění zámku z hlediska turistického ruchu. Projekt byl realizován za finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod v rámci oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

Digitalizace Kina Blansko byl krok správným směrem

zveřejněno: 18.01.2013, kultura, přečteno: 2425×

K 1. říjnu 2011 bylo blanenské kino za přispění Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie digitalizováno a dočkalo se nové technologie umožňující promítání filmů 3D. O tom, že to byl krok správným směrem, svědčí čísla dokazující vysokou návštěvnost projekcí, a tudíž i výrazný nárůst tržeb.

Město Blansko se prezentuje na veletrhu Regiontour

zveřejněno: 17.01.2013, odbor kancelář tajemníka, cestovní ruch, přečteno: 1929×

Veletrh REGIONTOUR je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě.  Je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu. Tento veletrh turistických možností v regionech začíná společně s veletrhem výjezdové turistiky GO na brněnském výstavišti právě dnes 17. ledna.

Kubánský velvyslanec po dvou letech opět v Blansku

zveřejněno: 17.01.2013, ostatní, přečteno: 2602×

Na pozvání Městského výboru KSČM v Blansku a Okresního výboru KSČM přijel 7. ledna do Blanska Chargé d Affaires Kubánské republiky pan Fermín Quiňonés Sánches s chotí.

Zápis dětí do 1. ročníků základního vzdělávání pro školní rok 2013/2014

zveřejněno: 16.01.2013, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1935×

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/14 bude na všech blanenských základních školách proveden v úterý dne 5. února 2013 v době od 14:00 do 17:00 hodin. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 6. února 2013 v době od 14:30 do 16:00 hodin.

Uzavření pracoviště registru vozidel a řidičských průkazů

zveřejněno: 15.01.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2215×

Odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně-správních agend sděluje, že z technických důvodů  bude pracoviště registru vozidel a řidičských průkazů dne 18.01.2013 v pátek uzavřeno. Důvodem uzavření je pokládka nové podlahové krytiny v prostorách pro veřejnost.

S Martini do nového roku

zveřejněno: 15.01.2013, kultura, přečteno: 2618×

Takový byl název vystoupení chrámového sboru Martini Band, které proběhlo 13. ledna 2013 v Katolickém domě v Blansku. S tímto hudebním seskupením se často setkáváme na stránkách připravovaných akcí, a to nejen akcí pořádaných blanenským farním úřadem, ale i samotným městem nebo i jinými institucemi, jako jsou např. Vítání sv. Martina, Pochod světýlek ke sv. Martinovi, rozsvícení vánočního stromu, apod.

Pozvánka na výstavu: Krištof Kintera

zveřejněno: 14.01.2013, kultura, přečteno: 2898×

Sochař Krištof Kintera patří mezi nejvýraznější umělecké osobnosti posledních let. Pro jeho tvorbu je charakteristický posun reality směrem k fantasknímu, které se nejeví jako nadbytečné, případně nevšední. Naopak představuje nedílnou, v dnešním pragmatickém světě potlačovanou součást každodennosti.

Nejžádanější tituly v Městské knihovně Blansko v roce 2012

zveřejněno: 13.01.2013, kultura, přečteno: 1924×

Stalo se již běžným územ konstatování, že v dnešním světě hraje stále významnější roli výpočetní technika, a to nejen jako prostředek komunikace. Ve stále větší míře ji využívá i Městská knihovna Blansko. Za podpory IT technologií jsou schopni blanenští knihovníci poskytovat rychlejší a kvalitnější služby kmenovým čtenářům i nahodilým návštěvníkům.

Těžko uvěřit aneb Trochu jiná gratulace

zveřejněno: 12.01.2013, kultura, přečteno: 2124×

V těchto dnech oslaví významné životní jubileum výtvarnice a učitelka Eva Juračková.

V placení poplatku za komunální odpad došlo k zásadním změnám

zveřejněno: 11.01.2013, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 15195×

V placení poplatku za komunální odpad dochází od roku 2013 k několika zásadním změnám. V tomto článku jsou uvedeny změny, které se týkají občanů města Blanska, a dále i sankce, které mohou nastat v případě nesplnění některých povinností z těchto změn vyplývajících.

Tříkrálová sbírka na Blanensku

zveřejněno: 11.01.2013, ostatní, přečteno: 2329×

Tříkrálovou sbírku pořádá Oblastní charita Blansko letos již potřinácté a lidé, kteří na ni přispívají, jsou rok od roku štědřejší. Loni vynesla Tříkrálová sbírka částku 1.400.018 Kč. Letošní sbírka je právě v procesu rozpečeťování pokladniček a sčítání, ale celkový výsledek bude jistě brzy znám a zveřejněn. K 10. lednu je odevzdáno v bance 930.798 Kč z 212 pokladniček, tj 56,1 %  z 378 zapečetěných pokladniček. Děkujeme!

Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2012

zveřejněno: 10.01.2013, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2205×

Oproti loňsku byla naprostá většina dotazníků vyplněna na internetu a část na formulářích z radnice. Formulářů ze Zpravodaje bylo naprosté minimum. Ubylo také 6 % respondentů.

Salmovka zve rodiče do vyučování

zveřejněno: 09.01.2013, ostatní, přečteno: 2130×

Po velice úspěšném Interaktivním dni otevřených dveří, který jsme uspořádali ve svátek 17. listopadu, aby rodiče i široká veřejnost měli dostatek času a klidu k prohlídce školy a jejich činností, připravujeme další trochu jiný „Den otevřených dveří“, a to při běžném pracovním dni.

Příspěvky z rozpočtu města pro zájmové organizace

zveřejněno: 08.01.2013, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 2523×

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2013 je stanoven do 31.01.2013.

Poděkování Miloši Librovi

zveřejněno: 07.01.2013, ostatní, přečteno: 2811×

Byl jsem velmi rád, když jsem se v polovině prosince minulého roku doslechl zprávu, že Cenu města Blanska za kulturu obdrží můj dlouholetý známý, pan Miloš Libra.

Laureáti převzali Cenu města Blanska za kulturu

zveřejněno: 07.01.2013, kultura, přečteno: 2871×

V Dělnickém domě se na konci loňského roku uskutečnilo slavnostní vyhlášení a předání Cen města Blanska za kulturu. Tentokrát si cenu odnesly dvě osobnosti a jeden kolektiv.

Novoroční ohňostroj na náměstí Republiky

zveřejněno: 06.01.2013, kultura, přečteno: 3530×

Fotografie z novoročního ohňostroje.

Jubilejní 30. ročník OBL je minulostí

zveřejněno: 05.01.2013, sport, přečteno: 2316×

Okresní běžecká liga, občanské sdružení má již za sebou druhý ročník běžeckého seriálu na Blanensku a Boskovicku. Výbor Okresní běžecké ligy ve složení Petr Haresta, Tomáš Mokrý, Oldřich Šperka, Jiří Vrtílka a Jiří Vymazal se celý rok snažil zajišťovat pořadatelům a zejména vám běžcům na závodech takový servis, aby se běžci účastnili závodů i nadále a každý absolvovaný závod pro ně byl příjemným zážitkem.

Mezigenerační klub při Střední škole gastronomické v Blansku

zveřejněno: 04.01.2013, ostatní, přečteno: 3243×

Soukromá SŠG v Blansku v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity připravila pro seniory Mezigenerační klub. Jeho program spočívá v zaměření na oblast prezentace studijního oboru školy Kuchař-číšník, Barman-sommeliér, Cestovní ruch a Gastronomický management.

Termíny svatebních obřadů na I. pololetí 2013

zveřejněno: 03.01.2013, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2724×

Schválené termíny svatebních obřadů na zámku. Termíny svatebních obřadů jsou na základě jednání s odborem investičním a ředitelkou muzea z důvodu rekonstrukce obřadní síně stanoveny  pouze na zámku s výjimkou měsíce ledna 2013.

Novoroční koncert v knihovně

zveřejněno: 02.01.2013, kultura, přečteno: 2173×

Ve středu 9. ledna 2013 od 18:00 hodin v Městské knihovně Blansko vystoupí již podruhé se slavnostním Novoročním koncertem pěvecký sbor Gymnázia Blansko PERLIČKY pod vedením sbormistra Mgr. Vladimíra Šenkýře.

Novoroční přání starosty města Ing. Lubomíra Toufara

zveřejněno: 01.01.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3529×

K začátku nového roku již neodmyslitelně patří novoroční projev starosty města.VŠECHNY ZPRÁVY


ZPRÁVY Z MĚÚ
informace o činnosti úřadu, upozornění občanům, důležité zprávy ...

KULTURA
pozvánky na kulturní akce, reportáže, fotografie

SPORT
sportovní pozvánky, reportáže, výsledky utkání, fotografie

CESTOVNÍ RUCH
památky, zajímavosti, turistika, informační centrum

HISTORIE
historie města a okolí, články, staré pohlednice a fotky

OKOLNÍ OBCE
co se děje nedaleko aneb pozvánky (nejen) na akce do okolních obcí

OSTATNÍ
vše, co nejde zařadit jinam

TISKOVÉ ZPRÁVY
tiskové zprávy