Náhradní rodinná péče

20. ledna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3783×

V oblasti agendy náhradní rodinné péče byla pozornost zaměřena zejména na vyhledávání vhodných osvojitelů a pěstounů, ale i dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V průběhu roku 2012 bylo podáno celkem 5 žádostí o náhradní rodinnou péči, z toho jedenkrát se jednalo o žádost o osvojení a čtyřikrát o žádost o pěstounskou péči.
V současné době je v evidenci oddělení sociálně právní ochrany 16 nevyřízených žádostí o náhradní rodinnou péči, z toho 7 žádostí je o osvojení, 6 žádostí o pěstounskou péči a 3 žádosti o osvojení a současně i pěstounskou péči.

V roce 2012 bylo třem našim párům svěřeno dítě do náhradní rodinné péče – ke 2 dětem byli poradním sborem vybráni naši žadatelé jako budoucí osvojitelé a jedna žadatelka jako budoucí pěstounka. Tím se podařilo vytvořit třem dětem nové, spokojené rodinné zázemí. Dále byla během roku 2012 Městským úřadem Blansko vydána 3 rozhodnutí o svěření dětí z blanenského regionu do náhradní rodinné péče. Jedno dítě bylo svěřeno do péče budoucích pěstounů a 2 do péče budoucích osvojitelů.

Na tomto úseku bylo provedeno celkem 120 návštěv v rodinách klientů nebo v ústavních zařízeních. V současné době pracujeme celkem s 32 rodinami a 41 dětmi, které spadají do agendy náhradní rodinné péče.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter