Realizace projektu „Zámek Blansko“ je u konce

19. ledna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3228×

Město Blansko v roce 2012 zrealizovalo projekt s názvem „Zámek Blansko“, jehož cílem bylo dokončení obnovy a zatraktivnění zámku z hlediska turistického ruchu. Projekt byl realizován za finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod v rámci oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekt sestával ze dvou hlavních částí, kterými byly stavební práce a následné zřízení nových expozic a prezentačních prostor.

Stavební práce probíhaly částečně ve vnitřních a venkovních prostorech a zahrnovaly zejména komplexní obnovu celé fasády nádvoří, obnovu dlažby a kašny na nádvoří včetně provedení nové kanalizace a opatření na odvlhčení zdiva dvorních fasád, přípravu vnitřních místností pro nové expozice ve sklepních prostorech a v části přízemí severního křídla zámku a dále pak zajištění přístupu do stávajících expozic ve druhém nadzemním podlaží pro osoby tělesně postižené prostřednictvím vestavěné přepravní plošiny ve věži zámku.

Součástí projektu bylo též zřízení multimediálního centra – místnosti sloužící pro tematické pořady a akce přednáškového typu, přičemž tato místnost zároveň slouží i jako expoziční prostora.

Po dokončení stavebních prací byly ve spolupráci s Muzeem Blansko instalovány nové expozice. Od ledna roku 2013 jsou tak k dispozici expozice věnované objevitelům Moravského krasu, hradům blanenského okolí, osobnosti Karla von Reichenbacha (prostřednictvím iluzorní chemické laboratoře) a figurální litině z blanenských železáren.

V souvislosti s výše realizovaným projektem došlo k úpravě prohlídkových tras a cen vstupného tak, jak je uvedeno níže.

Přehled expozic od 01.01.2013

1. Figurální litina z blanenských železáren
2. Objevitelé Moravského krasu
3. Hrady blanenského okolí
4. Nejstarší hutě
5. Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století
6. Bydlení na blanenském zámku
7. Historické interiéry
8. Chemická laboratoř barona Reichenbacha
9. Historie měřicí techniky

Ceny vstupného platné od 01.01.2013
Velký okruh
:
Expozice 1–9 a současně probíhající výstava v Malé výstavní síni. Doba trvání cca 90 minut.
Dospělí: 60 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 30 Kč
Rodinné vstupné 120 Kč

Malý okruh zámecký:
Expozice 1, 5, 6, 7 a současně probíhající výstava v Malé výstavní síni. Doba trvání cca 60 minut.
Dospělí: 40 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 20 Kč
Rodinné vstupné 80 Kč

Malý okruh muzejní:
Expozice 1, 2, 3, 4, 8, 9 a současně probíhající výstava v Malé výstavní síni. Doba trvání cca 60 minut.
Dospělí: 40 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 20 Kč
Rodinné vstupné 80 Kč

Chemická laboratoř barona Reichenbacha:
Expozice 8
Dospělí: 20 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 10 Kč
Rodinné vstupné: není

Historie měřicí techniky:
Expozice 9
Dospělí: 20 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 10 Kč
Rodinné vstupné: není

Malá výstavní síň:
Příležitostné výstavy
Dospělí: 20 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 10 Kč
Rodinné vstupné: není

Figurální litina z blanenských železáren:
Expozice 1 – volná prohlídka bez průvodce:
zdarma

Zámecký park:
Volná prohlídka bez průvodce:
zdarma

EU – evropský fond pro regionální rozvoj JV

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter