Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2012

10. ledna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2541×

Oproti loňsku byla naprostá většina dotazníků vyplněna na internetu a část na formulářích z radnice. Formulářů ze Zpravodaje bylo naprosté minimum. Ubylo také 6 % respondentů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Počet obyvatel města k 01.01.2012: 20.987

Počet odevzdaných dotazníků: 133 (v roce 2011 to bylo 141)

Počet respondentů z celkového počtu obyvatel: 0,63 %

Z toho mužů: 64

Z toho žen: 57

Neuvedeno pohlaví: 12

Ø věk respondentů: 42 let

Celkové počty dosažených známek (tučně vyznačeno nejčastější hodnocení):

Míra spokojenosti s (se):

1

2

3

4

5

Ø

trend

1) obecně s kvalitou služeb a poradenství na MěÚ?

26

59

35

9

5

2,31

 ↑

2) s rozsahem úředních hodin na MěÚ Blansko?

23

49

30

16

15

2,63

 ↓

3) s vlídností a přístupem zaměstnanců města?

33

44

40

11

6

2,05

 ↑

4) s čekací dobou vyřízení podání na MěÚ?

17

55

38

17

8

2,58

 ↑

5) s mírou nestrannosti úředníků MěÚ Blansko?

26

58

31

12

5

2,33

 ↑

6) s orientací v budově MěÚ nám. Svobody 3? *)

32

57

29

10

3

2,20

 ↑

7) s orientací v budově MěÚ nám. Republiky 1? *)

37

61

21

7

4

2,08

 ↑

8) s přehledností a dostupností formulářů MěÚ?

33

51

36

8

4

2,23

 ↓

9) s možností využití služeb úřadu přes internet?

36

44

29

9

10

2,32

 ↑

10) s úrovní internetových stránek www.blansko.cz?

27

42

29

19

10

2,55

 ↓

11) s prací Městské policie Blansko?

16

29

37

32

15

3,00

 ↓

12) s obsahem Zpravodaje města Blanska?

28

51

38

9

4

2,31

 →

13) s vysíláním Televize Blansko?

24

35

40

13

6

2,51

 ↓

14) s prací Blanenské informační kanceláře Blanka?

49

39

24

10

2

2,00

 ↑ nejlepší

15) s úrovní turistického portálu www.blanensko.cz?

30

48

32

10

5

2,30

 →

16) s bezbariérovostí budovy nám. Svobody 3?

34

42

27

14

9

2,38

 ↑

17) s bezbariérovostí budovy nám. Republiky 1?

34

46

22

19

5

2,33

 ↓

18) s možností parkování u budov MěÚ?

7

25

25

42

32

3,51

 ↓ nejhorší

19) s kvalitou informací poskytovaných občanům?

16

53

35

18

9

2,62

 ↓

20) s „průhledností“ zadávání veřejných zakázek?

8

27

44

29

17

3,16

 →

21) s mírou zapojení občanů do rozhodování ?

9

17

59

20

21

3,21

 ↑

22) s vlivem MěÚ na kvalitu života občanů města?

8

34

53

19

14

2,98

 ↑

↑ – lepší výsledek než v roce předchozím (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 22)

↓ – horší výsledek, než v roce předchozím (2, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19)

→ – stejný stav nebo loni nehodnoceno (12, 15, 20)

Stručná charakteristika trendu:

Oproti roku 2011 hodnotili občané v celkem 11 otázkách z původních 20 MěÚ Blansko lépe (např. kvalita služeb nebo vlídnost a přístup zaměstnanců města), v 8 otázkách hůře (stránky www.blansko.cz, činnost MP, parkování u budov atd.)a v jednom případě stejně (Zpravodaj města Blanska). Oproti roku 2011 byl dotazník také rozšířen ještě o dvě otázky (č. 15 a 20). Lze tedy vysledovat mírný trend zlepšení v hodnocení služeb úřadu a jeho zaměstnanců.

Nejlépe byla opět hodnocena Blanenská informační kancelář Blanka (Ø 2,00), nejhůře možnosti parkování (Ø 3,51). V loni nejhůře hodnocené oblasti – míra zapojení občanů do rozhodování – došlo k určitému zlepšení.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter