Nemocnice Blansko úspěšně absolvovala recertifikaci

4. února 2013, tiskové zprávy, přečteno: 2519×

Na konci roku 2012, v termínu od 12. do 13. prosince 2012, proběhla v Nemocnici Blansko úspěšná recertifikace systému kvality dle ČSN EN ISO 9001. Certifikát je platný tři roky. Certifikace deklaruje vysokou úroveň poskytovaných služeb pro pacienty blanenské nemocnice.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Kvalita poskytovaných zdravotnických služeb je aktuálním tématem všech zdravotnických zařízení. Nezajímá jen provozovatele těchto zařízení, ale také státní správu, plátce zdravotního pojištění a hlavně veřejnost – pacienty. Systém sledování kvality, stanovení indikátorů kvality, příprava jejich systematické kontroly, vytváření zpětné vazby a náprava zjištěných nedostatků je v Nemocnici Blansko samozřejmostí. Kvalita je pro naše zdravotnické zařízení kontinuálním procesem, jehož cílem je neustálé zvyšování úrovně služeb poskytovaných nemocnicí i jejich bezpečnosti pro pacienty.

Nemocnice Blansko zavedla systém managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 již v roce 2006. První obhájení certifikátu proběhlo v prosinci roku 2009.

Vedení nemocnice děkuje všem zaměstnancům za obrovský kus práce, který odvedli nejen při vlastní recertifikaci v i tak hektickém předvánočním čase, ale také za všechny roky úsilí při neustálém zvyšování úrovně kvality poskytované péče, ke které jsme se společně certifikací i akreditací zavázali. Obhajoba certifikátu je potvrzením toho, že všechny procesy a systémy jsou v naší nemocnici nastaveny funkčně a ubírají se správným směrem.

Bc. Kateřina Ostrá

tisková mluvčí