Aktuální změny v poskytování stravování blanenským seniorům a invalidním osobám

8. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 13634×

Správná výživa je pro každého z nás základním faktorem ovlivňujícím naše zdraví i fyziologický vývoj. Její nutriční nastavení má bezesporu zásadní význam pro udržení kvality života, dobrého zdraví v každém věku. Mylná je představa, že čím je člověk starší, tím méně kvalitní stravu potřebuje.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko proto podporuje nejen zajišťování kvalitního stravování pro seniory, které odpovídá zásadám zdravé výživy, ale zároveň také finančně přispívá na tuto činnost.

Od loňského roku je v nabídce šetřící dieta, od 1. března 2013 je pro seniory připraveno elektronické zveřejňování jídelníčků, a to na webových stránkách města www.blansko.cz. V současné době se nabízí výběr ze tří jídel, z toho jedno jídlo je tzv. šetřící dieta určená těm, kdo potřebují měně slané a kořeněné jídlo. Je doporučována převážně diabetikům, lidem s kardiovaskulárním onemocněním i těm, kdo trpí onemocněním gastroenterálního traktu. Strávníci, kteří dochází na Městský klub důchodců, si mohou k jídlu objednat dle výběru v jídelníčku sladký koláček.

Výdej obědů na Městském klubu důchodců probíhá od pondělí do pátku od 9:30 do 11:30 hodin. Po celou dobu výdejní doby si může strávník vybrat formu výdeje, a to buď přímo poobědvat v útulné jídelně Městského klubu, nebo si jídlo odnést ve vlastním nosiči na jídlo domů. Pečovatelská služba pak zajišťuje dovážku třemi osobními automobily přímo do domácností. Denně je takto průměrně rozváženo 190 obědů, ve výdejní době od 9:00 do 12:00 hodin.

Pracovníci Městského klubu důchodců i Pečovatelské služby se snaží pružně reagovat na připomínky ke kvalitě a množství stravy. Připomínky jsou pravidelně jednou za 14 dnů projednány s dodavatelem, kterým je Vývařovna pana Rudolfa Volfa na ulici K. J. Mašky 2, Blansko.

Cenové zvýšení obědů od 1. února 2013 ovlivnila zvýšená sazby DPH a poměrně velký nárůst průměrné roční míry inflace, a to o 3,3 %. Současné ceny a slevy jsou pro blanenské seniory uvedeny v tabulkách:

Pečovatelská služba Blansko

Hlavní jídlo I. a II.

Další sleva

Dieta šetřící

Další sleva

PO – PÁ PS

48 Kč

45 Kč

58 Kč

55 Kč

SO – NE

58 Kč

55 Kč

   

Městský klub důchodců

PO – PÁ

51 Kč

48 Kč

61 Kč

58 Kč

Další sleva ze strany Města Blansko je poskytována blanenským občanům s trvalým pobytem v Blansku, jejichž příjem nedosahuje 1,4násobku částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. U jednotlivce je stanovena hranice pod 10.928 Kč a u manželské dvojice pod 17.538 Kč. Slevu si může nárokovat ten, kdo prokáže předložením platného rozhodnutí o přiznání důchodu toto oprávnění. Platné rozhodnutí lze předložit jak pracovníkům pečovatelské služby, tak i vedoucímu provozu Městského klubu důchodců.

Podrobnější informace o změnách či potřebné konzultace k této problematice vám zajistí pracovníci Pečovatelské služby na telefonních linkách 516 775 413, 516 775 507, 516 775 513 nebo vedoucí provozu Městského klubu důchodců tel. 777 485 839. Můžete nás také osobně navštívit na pracovišti v sídle Městského úřadu v Blansku, nám. Republiky 1, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, přízemí budovy, dveře č. 21, 22 a 25 nebo na Městském klubu důchodců, Dvorská 2, Blansko.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter