Blanenská knihovna v roce 2012 z pohledu statistiky

28. března 2013, kultura, přečteno: 2600×

Každý rok se celostátně statisticky zpracovávají výsledky činnosti všech knihoven v České republice. Rozmanitá statistická data za rok 2012 shromáždila i Městská knihovna Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Informace nejprve putovaly do Moravské zemské knihovny v Brně a následně do NIPOSu (Národní informační a poradenské centrum pro kulturu), kde se dočkají dalšího souhrnného vyhodnocení. Z velmi podrobných údajů vybíráme některá pro veřejnost zajímavá data:

Stav knihovního fondu Městské knihovny Blansko činil k 31. 12. 2012 126.436 titulů (naučná a krásná literatura, zvukové dokumenty a další knihovní jednotky). Přírůstky do knihovního fondu knihovny ve sledovaném roce 2012 tvořilo 3.190 knihovních jednotek (zejména knihy a zvukové nosiče). Používaný elektronický knihovní systém Clavius zaznamenal v roce 2012 2.849 aktivních registrovaných čtenářů, přičemž v celkové databázi eviduje 9.080 čtenářů.

Vysokými čísly disponujeme v oblasti návštěvnosti knihovny. V roce 2012 přišlo do naší kulturní instituce 57.089 lidí (v této sumě je i 4.481 přímých návštěvníků kulturních akcí a 24.532 virtuálních návštěv). Značný je počet výpůjček za sledovaný rok 2012, a to celkem 183.165 jednotek (nejvíce – 100.808 titulů – se půjčovala krásná literatura dospělými čtenáři, 30.538 knih z oblasti krásné literatury si odnesli čtenáři do patnácti let z dětského oddělení).

Městská knihovna Blansko realizuje pro své klienty také meziknihovní výpůjční službu (MVS), která zajišťuje požadovanou literaturu z jiných knihoven v celé České republice. MVS se týká hlavně odborných knih. Službu jsme v loňském roce poskytli 178 zájemcům z blanenské knihovny. Jiné knihovny se s touto službou na naši knihovnu obrátily ve 200 případech. V rámci činnosti regionálního oddělení Městské knihovny Blansko jsme knihovnám ve zhruba polovině bývalého okresu Blansko půjčili z výměnných fondů (VF) 221 souborů, přičemž soubory obsahovaly dohromady 15.167 knih.

V uplynulém roce zorganizovali pracovníci knihovny 167 kulturních akcí pro veřejnost a 204 ryze vzdělávacích akcí (semináře, kurzy, přednášky apod.). Blanenská knihovna má pro své návštěvníky ve všech odděleních k dispozici celkem 48 studijních míst. Poslední pozoruhodné číslo, které uvádíme, je 31.236 návštěv webových stránek blanenské knihovny za rok 2012.

Potěšitelné je konstatatování, že většina výše uváděných ukazatelů má v porovnání s rokem 2011 vzrůstající tendenci. Všechny shora předložené informace těší a zároveň zavazují pracovníky Městské knihovny Blansko k aktivní a stále kvalitnější práci ve prospěch uživatelů a návštěvníků jednoho z tradičních kulturně vzdělávacích zařízení v Blansku.

Mgr. Pavel Přikryl
ředitel Městské knihovny Blansko