Koncem března bude zahájena akce Regenerace vybraných ploch zeleně v Blansku

31. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2256×

Konkrétně se jedná o následující plochy: park Svatopluka Čecha, plocha před bytovým domem na ulici Komenského, park Hořická (starý hřbitov), parčík Boženy Němcové a plocha před domem s pečovatelskou službou na ulici 9. května.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V rámci této akce bude asanováno 58 ks stromů a 265 ks keřů, bude odstraněno 78 pařezů, ošetřeno pak bude 41 ks stromů. Následně budou probíhat výsadby stromů a keřů, a to v počtu 75 ks stromů, 5 471 ks růží, polokeřů a keřů a 1 590 ks trvalek.

Dodavatelem veškerých prací byla na základě výběrového řízení vybrána firma Petr Vykrut – Zahradnické služby, Ostrava – Hrabůvka. Celkové náklady budou ve výši 1.181.000 Kč vč. DPH a budou hrazeny ze 70 % z dotace Operačního programu Životního prostředí a z 30 % z rozpočtu Města Blanska.

Termín dokončení je 31. října 2013.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter