Ohnisková deratizace města Blanska

27. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2247×

V obdobích březen–červen a září–listopad 2013 bude prováděna ohnisková deratizace prováděná pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, na prostranství, a to zejména do nor, stezek apod. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic.

1.etapa – jarní: bude probíhat v období březen–červen 2013. Kontrola a doplnění nástrah bude provedena po 10 až 14 dnech od základního položení, v problematických místech 3–4× až do umlčení ohnisek

2.etapa – podzimní: bude probíhat v období září–listopad 2013. Kontrola a doplnění nástrah bude provedena po 10 až 14 dnech od základního položení v problematických místech 3–4×.

Upozorňujeme občany, aby v průběhu celé akce věnovali zvýšenou pozornost zejména malým dětem, volně pobíhajícím psům a kočkám tak, aby nedošlo k vyhrabávání nástrah a jejich náhodnému požití.

Je třeba zdůraznit, že všechny nastražené objekty budou řádně označeny a nástrahy nebudou nikdy volně položeny na přístupných místech a prostranstvích. Z bezpečnostních důvodů bude pracovní doba deratizérů omezena dobou vyučování na školách.

V případě náhodného požití nástrah jak člověkem, tak i zvířetem, vyhledejte lékařskou nebo veterinární pomoc a podávejte vitamín K1 (přípravek KANAVIT).

V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Dále žádáme zejména firmy, pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této deratizaci vlastní deratizací svých areálů.

V případě dotazů kontaktujte Město Blansko, telefon 516 775 139.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter