Představujeme strategický plán – 1. část

20. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2150×

Strategický plán je poměrně obsáhlý dokument popisující aktuální stav v mnoha oblastech ovlivňujících rozvoj města, jeho infrastrukturu, životní prostředí a tím také kvalitu života obyvatel v něm. Proto chceme v několika následujících dílech představit jeho jednotlivé  části a odkrýt plány, které by měly město posunout v daných oblastech dál. Dnes se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Každé tři roky má dojít k revizi strategického plánu a jeho aktualizaci. Zaměříme se tedy hlavně na to, co je v tomto nejbližším období aktuální a mělo by být na základě tohoto dokumentu připraveno nebo realizováno. Po jednotlivých oblastech jsem starostu zpovídal, co by se mělo v Blansku změnit.

Doprava

Průtah Lažánky

Nejblíže je oprava průtahu Lažánkami, ale o tom se mluví již dlouho a já na základě posledního jednání věřím, že bude zahájena v letošním roce. Jestli bude letos i dokončena, to nemohu s určitostí říci, ale když ne letos, tak příští rok určitě. To je sdružená akce, na níž se podílí nejen SÚS JmK, ale i město opravou chodníků a kanalizace apod., a tak probíhají stálá jednání a koordinace.

Rekonstrukce průtahu městem Blanskem

Probíhá příprava rekonstrukce hlavního tahu městem Blanskem, což je část od ředitelství ČKD po obchodní dům Kaufland. Na této trase by mělo dojít k vybudování dvou kruhových objezdů, i když to bude muset uhradit město Blansko, protože dle vyjádření kraje je napojení místních komunikací na hlavní silnici v majetku kraje požadavkem města a to si musí takové úpravy financovat.

Kruhové objezdy vidím jako zásadní přínos pro průjezd vozů městem i nájezdů na hlavní tah z vedlejších komunikací, protože dnes většina řidičů, kteří jedou ze Severu, raději volí cestu přes město, než by u Sportovního ostrova odbočovali doleva na ulici Poříčí. Po výstavbě kruhových objezdů by se mělo ulevit i centru města. Dojde také k úpravě přechodů, které dnes už s ohledem na šířku silnice nesplňují stanovené parametry.

Činíme všechny kroky, aby se průtah dostal do seznamu akcí Jihomoravského kraje, který ještě do poloviny roku schvaluje krajské zastupitelstvo. Jakmile tam bude tato akce uvedena, záleží na dořešení projektové dokumentace a vyřešení problémů s vlastníky pozemků. Předpokládám, že do tří let pak bude průtah Blanskem hotový.

Zlepšení dopravní propustnosti

Propustnost se zlepší právě zmíněným průtahem městem, protože tam budou odbočovací pruhy k obchodním centrům. Pomohou i kruhové objezdy, sice ne rychlosti, ale plynulosti dopravy.

Vlaková zastávka ve městě je problém, ale po mých jednáních se SŽDC se situace zlepšila. Vlaky od Brna zastavují až ke konci nástupiště a závory se ihned zvednou. Další záležitostí, kterou jsme řešili, je příjezd vlaků od Brna na hlavní nádraží, kdy bude záležet asi na lidské obsluze, aby závory na zastávce Blansko-město šly dolů co nejpozději, např. až při odjezdu vlaku z nádraží a ne při jeho příjezdu. Jiné řešení tam z hlediska bezpečnosti učinit nelze.

Město stále pracuje na studii přemostění železniční trati. To sice určitě nebude do tří let, ale do roka nebo dvou by měla být studie, která vyřeší všechny zásadní problémy tak, aby se připravila varianta, která je technicky realizovatelná. Z toho by mělo vyplynout, kolik bude stavba stát a pak budeme mít snahu dostat do nějakého balíku akcí kraje, protože se jedná o propojení silnic ve správě kraje. A také aby se to dostalo do seznamu akcí, které by mohly být financovány za pomocí dotací z Evropské unie. Pokud se nám to podaří realizovat do nějakých osmi let, tak by to bylo pozitivní, protože jiné řešení zlepšení situace přejezdu na Staré Blansko v podstatě není.

Nová parkovací místa

Letos jsou v plánu nová parkovací stání u aquaparku. Rádi bychom také započali stavbu parkoviště u hlavního vlakového nádraží, což by mělo poměrně výrazně pomoct, protože tam ta situace je neutěšená.

Zatím nevím, jak dopadnou plány výstavby parkoviště u nemocnice, protože vlastník pozemku na ulici Zahradní má velké nároky. Věřím ale, že tak, jak se nám podařilo získat pozemek u nádraží, tak i zde dojde k nějaké vzájemné dohodě. Pokud by se tato situace vyřešila, mohlo by zde vzniknout asi 200 nových parkovacích míst, což by podle mě situaci u nemocnice vyřešilo.

Několik dalších parkovacích míst vznikne v rámci regenerace sídliště Sever, jejíž třetí etapa se má uskutečnit letos. Pokud by tam nastaly nějaké problémy, např. ze strany občanů (někdo chce parkovat, jiný nechce auta u domu), tak bychom pokračovali v revitalizaci sídliště Zborovce, kde je také parkovacích míst nedostatek. Tam nyní hledáme možnosti rozšíření parkování za co nejnižší náklady. Ale není to jednoduché.

Cyklostezky

Loni došlo k jistému útlumu v budování cyklostezek, ale předpokládám, že letos v nich budeme pokračovat. Máme požádáno o dotaci na cyklostezku z Ráječka do Blanska v katastru Horní Lhoty. Pokračovat by se mohlo i od Ježkova mostu k nádraží. Výhledově se připravuje za pomoci Jihomoravského kraje cyklostezka Jantarová stezka, která by měla být z Blanska k Novému hradu řešena mimoúrovňově.  Zatím je provizorně pruh pro cyklisty vyznačen vodorovným značením při kraji silnice.

Městská hromadná doprava a IDS JMK

Zde je potřeba podle občanů a jejich požadavků některé spoje doladit, aby co nejlépe vyhovovaly. Aby vyhovovaly úplně všem, to zařídit nejde, ale především děti by se měly dostat do školy nebo senioři do nemocnice, to jsou ty hlavní požadavky.

Měla by fungovat nějaká synchronizace MHD s odjezdy vlaků. To by měl náš odbor KOM vyjednávat s IDS, ale zase řeknu, že to nemůže fungovat na 100 %, ale na nejvytíženější přípoje by to dle mě mělo být automaticky.

Bezpečnost

Kamery a městská policie

V Blansku máme 15 kamerových bodů. Tento počet je zatím dostatečný a hlavní problémová místa a ulice jsou v dosahu těchto kamer. Další rozšíření bychom provedli jen v případě obdržení dotace.

Bezpečnost by měla být zajištěna co nejlepší spoluprací městské policie s Policií ČR, aby probíhala nějaká koordinace a pořádek a bezpečnost ve městě byly zajištěny.

Bezdomovci

Tuto situaci už jsme začali řešit nabídkou ubytování bezdomovcům v domě na ul. Jungmannově za jasně daných pravidel. Určitě nezajistíme 100% odstranění bezdomovců z ulic. Řadu z nich do tohoto domu umístit nemůžeme, protože by tam způsobili víc problémů než užitku a dům má také určitou kapacitu. Ale takové ty problémy kolem dráhy a v garážích jsou odstraněny.

Problémová oblast je např. chování těchto lidí na veřejnosti, např. na ul. Rožmitálově nebo u Kauflandu. Jedna věc je řešit to represivně, to musí zajistit městská policie, druhé řešení je, že by se nám do některých lokalit podařilo přivést víc občanů, a tím by vytlačili skupiny bezdomovců.

To je  např. záležitost parku u Zborováka. Lidí tam chodí málo, a proto jsou tam bezdomovci. A lidé zase řeknou, že tam nechodí právě z toho důvodu. Pokud se tam podaří realizovat část projektu Oživení nábřeží Svitavy, tak by tam mělo přijít víc lidí a neměli by se tam zdržovat bezdomovci. Věřím, že to takhle zafunguje.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter