Z dřevěného kostela se rozezní hlas zvonů

11. března 2013, kultura, přečteno: 2934×

Dřevěný kostel v Blansku doposud neměl ve své věži zvony. Když byl chrám vysvěcený a předaný do užívání 23.05.1937, bylo do kostelní věže na instalováno na svoji dobu zvláštní zařízení, tzv. gramozvony. Bohužel však časem dosloužilo. Vyzvánění se proto doposud zajišťovalo reprodukovaně z nahrávky zvonů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„Hlas zvonů hladí duši a do srdce vlévá tichou radost. Možná cítíte lehké mrazení, když slyšíte znít zvony právě z naší obce. Odedávna měli lidé úctu ke zvonům, patřily k jejich životu. Važme si jich i my, a naučme vážit si jich i naše děti.“ Tato slova zněla z úst pana J. Kopečného v blanenském dřevěném kostele, když v polovině letošního března provedl instalaci dvojice zvonů do naší kostelní věže.

Díky štědrému daru jednoho z věřících farnosti dřevěného kostela, Husova sboru Církve československé husitské, bylo možné tento starý dluh konečně splatit. Proběhla jednání se zvonaři, památkáři, statiky a dalšími zainteresovanými odborníky. Podařilo se. Začátkem měsíce března byly zvony odlity. Nejprve dva Cyril a Metoděj, časem k nim snad přibude ještě třetí. U příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v roce 2015 by měl nést právě jeho jméno.

velikonoční vigilie u dřevěného kostela
Velikonoční vigilie u dřevěného kostela. Foto: archiv autora

Zvony mají své patrony – jména. V letošním roce prožíváme významné jubileum 1 150 let od příchodu věrozvěstů k nám na Moravu. U příležitosti této události jsme se rozhodli právě jména apoštolů víry dát našim zvonům.

Vyzvánění z dřevěného kostela během dne:

Nejdříve nový den v 7:00 hodin ráno vítá menší zvon Cyril, poledne odbíjí větší Metoděj a společně oba zvony v 19:00 hodin večer ohlašují tzv. klekání. V pátek na památku utrpení a umučení Páně v 15:00 hodin zvoní Metoděj.

Rovněž před a po bohoslužbách zvoní oba zvony. Zatím jde o tzv. zkušební provoz. Celý mechanismus prochází svým laděním. Během měsíce května budou zvony požehnány při slavnosti. Na oba zvony budou se tak budou moci podívat i občané města.

Kéž vyzvánění z našeho chrámu nese požehnání a soulad v našem městě a lidem, kteří zde žijí.

Martin Kopecký, farář

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter