Zářivky a výbojky do kontejneru nepatří

10. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2221×

Nefunkční zářivky a výbojky nelze odkládat do kontejneru se směsným komunálním odpadem ani do separace, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrné středisko odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Na Brankách (dále jen SSO), které slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky.

Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem SSO jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené, jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem.

Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky, jsou prodejny ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším SSO.

Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPU přepravovány k recyklaci.

Město Blansko má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto má uzavřenu smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy – žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. V žádném případě nepatří ani do separačních nádob na sběr skla. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než 90% materiálu (sklo, hliník ...) znovu využít.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter