Diskutované téma: Kde v Blansku postavit rodinný dům

6. dubna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3798×

Lidé, ať už občané města nebo potencionální zájemci o bydlení ve městě Blansku, se dotazují, zda  a kde je možné koupit pozemky pro výstavbu rodinných domů. Nejpříznivější situace je v městských částech.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Je pravdou, že pozemky pro hromadnou výstavbu rodinných domů přímo ve městě Blansku nejsou, a zájemci tak musí hledat pozemky možné k zastavění v částech větších zahrad, zástavbou proluk apod. Výrazně příznivější situace je však v městských částech zejména Těchov, Češkovice a nově se připravuje i lokalita RD Zborovec v severovýchodní části města Blanska.

Níže uvedu ty pozemky, které jsou tzv. kompletně zasíťované tzn. inženýrské sítě a dopravní infrastruktura je přímo dosažitelná na hranici pozemku a lokalitu D, která se připravuje k realizaci se zahájením v letošním roce a ukončením v roce 2014.

Lokality jsou označeny dle snímku:

místa pro stavbu domků

lokalita A – Těchov, developer TP Domy, 18 parcel volných ze 24, velikost parcel od 490 do 820 m2, kontakt  pan Kucharčík, tel. 602 531 078. 

lokalita B – Češkovice, Lesní město, developer PICADOR, 5 volných  domů z  11 domů  I. etapy, celková kapacita území 21 domů, pan Serenčko, tel. 777 812 312. Bonus území – jednotný vzhled!

lokalita C – Češkovice, „U Vyhlídky“, developer fyz. osoby, 3 volné parcely z 16 celkem, velikost parcel cca kolem 1.000 až 2.000 m2, kontakt paní Kolouchová, tel. 724 199 956 nebo pan Janda, tel. 777 222 497.

lokalita D – Blansko, RD Zborovec, developer AO REAL, 20 volných parcel z 33 celkem, velikost parcel cca 700 až 1.500 m², kontakt  pan Pernica, tel. 602 536 273.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter