Euroklíč pro osoby se sníženou schopností pohybu

16. dubna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2787×

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje projekt „Euroklíč“. Jedná se o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Dotované Euroklíče se zdarma distribuují osobám se zdravotním postižením a osobám pečujícím o děti do tří let s bydlištěm ve Středočeském, Plzeňském, Olomouckém, Jihomoravském nebo Pardubickém kraji. V ostatních krajích je možné Euroklíč zatím pouze zakoupit.

Účast v projektu Euroklíč zapojí každého provozovatele, který si nechá na bezbariérová sociální a technická kompenzační zařízení nainstalovat Eurozámky, do jednotné elektronické databáze veřejně přístupných zařízení přátelských pro lidi se sníženou schopností pohybu, s možností budoucího využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů. Projekt rovněž odstraňuje nejistotu a řadu psychologických bariér a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v každodenním životě. Systém zpřístupňuje zařízení lidem, pro něž jsou určena a zabrání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, bezdomovci, prostitutkami apod.). Databáze všech míst v ČR osazených Eurozámkem je umístěna na www.euroklic.cz.

Euroklíč může získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční karty Euroklíče“ uvede krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným jsou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.). Euroklíč si také mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit osoby pečující o děti do tří let, a to na krajských pracovištích Sítě mateřských center.

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Jihomoravský kraj je Regionální pracoviště a poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Cejl 892/32, Brno, nejrozšířenějším distribučním místem jsou pak Městské úřady obcí s rozšířenou působností prostřednictvím svých sociálních odborů. Na Městském úřadu Blansko lze o Euroklíč požádat na odboru sociálních věcí u paní Simony Musilové, nám. Republiky 1, kancelář č. 124 (1. patro).

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí začal Euroklíče vydávat v měsíci říjnu 2012, ve 4. čtvrtletí roku 2012 bylo vydáno celkem 16 Euroklíčů a v 1. čtvrtletí roku 2013 dalších 8 Euroklíčů.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter