Město Blansko oficiálně členem Místní akční skupiny Moravský kras o.s.

16. dubna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2318×

Město Blansko bylo dne 26. března 2013 přijato valnou hromadou za člena Místní akční skupiny Moravský kras o. s. Spolu s ním byly přijaty také obce Ráječko, Petrovice a Lubě. Starosta města, Ing. Lubomír Toufar, byl zároveň zvolen členem Programového výboru MAS MK, který řídí činnost místní akční skupiny v období mezi valnými hromadami.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Místní akční skupina Moravský kras je občanské sdružení, které v současnosti působí na území 56 obcí Jihomoravského a Olomouckého kraje a jeho cílem je vytvářet podmínky na podporu trvale udržitelného rozvoje regionu, jehož území je vymezeno katastrálními územími Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras a mikroregionů Časnýř, Drahanská vrchovina, Protivanovsko a Černohorsko a nyní i územím Města Blanska. Toho chce docílit partnerstvím neziskových organizací s podnikatelskými subjekty, školskými zařízeními a samosprávami jednotlivých obcí v regionu.

Díky vstupu města Blansko do MAS se tak mohou nyní i podnikatelé sídlící na jeho území zapojit do aktuální 9. výzvy MAS k předkládání žádostí o dotaci. Celková výše alokace na 9. výzvu činí 9.945.933 Kč a žadatelé mohou předkládat v rámci výzvy své projekty v několika Fichích. V jednom kole příjmu žádostí může ale žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou žádost o dotaci. Jedná se zejména o následující Fiche: příležitost pro krajinu, příležitost pro podnikání, příležitost pro místní produkty, příležitost pro farmáře aj.

Termín příjmu žádostí je od 2. do 6. května 2013 v kancelář MAS Moravský kras o.s., ve Sloupě. Bližší informace o 9. výzvě k předkládání žádostí o dotace naleznou zájemci na stránce www.mas-moravsky-kras.cz.

O tom, jak široký je záběr místní akční skupiny a jak prospěšná je její činnost pro celý region Moravského krasu, se můžete přesvědčit i vy ostatní, pokud v sobotu 20. dubna 2013 navštívíte v Senetářově Festival Kras – naše společné dědictví. Bližší informace o bohatém programu festivalu naleznete na stránkách www.mas-moravsky-kras.cz.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter