Myslivci se připravují na chovatelskou přehlídku

8. dubna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2375×

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde jsou představeny chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale jsou zde k vidění i různé trofejové rarity.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Chovatelskou přehlídku okresu Blansko za myslivecký rok 2012/2013 uspořádá Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice v kulturním sále městyse Černá Hora.

Této akci bude předcházet svoz trofejí a jejich odborné hodnocení ve dnech 10. a 11. dubna 2013. Trofejí se u zvěře spárkaté rozumí paroží, u mufloní zvěře toulce a u černé zvěře pak klektáky a páráky.

Chovatelská přehlídka bude následně otevřena pro veřejnost ve dnech 12. a 13. dubna 2013 v době od 9:00 do 18:00 hodin a dne 14. dubna v době od 8:00 do 11:30 hod.

Na území obce s rozšířenou působností Blansko se nachází celkem 28 honiteb, ze kterých budou na přehlídce nejvíce zastoupeny trofeje srnce obecného, dále zde návštěvníci uvidí i trofeje muflonů, kňourů, daňků skvrnitých a jelenů evropských.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter