O transformaci silniční motorové dopravy „velkými vozidly“ doposud požádala pouze čtvrtina podnikatelů

3. dubna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2134×

Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje všechny držitele koncesované živnosti pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel (tj. vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) na legislativní změny, které vyvolaly transformaci tohoto živnostenského oprávnění.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy. Zákon je přímou aplikací nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009. Nařízení je závazné a přímo použitelné ve všech členských státech EU od 04.12.2011.

Přechodná ustanovení tohoto zákona se vztahují na všechny podnikatele, kteří byli ke dni 01.06.2012 oprávněni k provozování silniční motorové dopravy velkými vozidly. Tito musí do 1 roku od nabytí účinnosti zákona č. 119/2012 Sb. požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to za předpokladu, že hodlají v provozování živnosti pokračovat.

V případě, že podnikatelé, bez ohledu na to, zda mají provozování živnosti přerušeno či nikoli do 1 roku ode dne nabytí účinnosti citovaného zákona (tj. do 31.05.2013), nepožádají o změnu rozsahu předmětu podnikání a nedoloží splnění zákonem stanovených podmínek, živnostenský úřad změní rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah předmětu podnikání na silniční motorovou dopravu provozovanou malými vozidly.

Možnosti požádat o transformaci doposud využila čtvrtina z celkového počtu 163 podnikatelů evidovaných ve správním obvodu obecního živnostenského úřadu Blansko. Živnostenský úřad proto vyzývá podnikatele, kteří hodlají pokračovat v provozování silniční motorové dopravy velkými vozidly, aby se bez zbytečného odkladu na živnostenský úřad dostavili a o změnu rozsahu předmětu podnikání (transformaci) požádali.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter