Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska

22. dubna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1960×

Všichni občané jsou srdečně zváni na veřejné zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhne dne 23. dubna v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva města
3. Prodej pozemků
4. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
5. Výkupy pozemků
6. DPS Blansko, Pod Javory 32, Výstavba podporovaných bytů – stavební úpravy – II. Etapa – Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve    prospěch Ministerstva pro místní rozvoj ČR
7. Výkup pozemků pro výstavbu objektů města v rámci stavby „II/379 Lažánky průtah“
8. Poskytnutí příspěvku za vybudování vodovodu a přijetí daru části pozemku
9. Podpora výstavby v lokalitě RD Zborovce
10. Vyúčtování revitalizací
11. Žádost o odklad úhrady kupní ceny
12. Prodej volných bytů
13. Dohoda o uznání závazku a plnění dluhu ve splátkách
14. Výstavba menšího fotbalového hřiště s umělým povrchem
15. Dotace z rozpočtu města pro rok 2013
16. Příspěvky a dotace z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro rok 2013
17. Dotace z rozpočtu města na rok 2013 poskytovatelům sociálních služeb – oprava usnesení
18. Zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2012
19. Rozpočtová opatření
20. Novelizace vyhlášky č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
22. Interpelace

Ing. Lubomír Toufar
starosta města Blanska

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter