Došlo k částečné uzavírce krajské silnice na silnici II/379 Blansko – Kateřina

18. května 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3299×

Jedná se o následující silnici: II/379 (Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov) v km 38,185, t. j. v místě mostního objektu ev. č. 379-026, v úseku za křižovatkou se silnicí III/374 44 (na Olomučany) ve směru Lipůvka, v k. ú. Olešná u Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Rozsah uzavírky: částečná (jeden jízdní pruh) – pro veškerý silniční provoz.
Délka uzavírky: cca 0,140 km.
Trasa objížďky: je vedena v jednom jízdním pruhu v souběhu s uzavírkou jízdního pruhu, který je řízený světelnou signalizací (v obou směrech).

Doba trvání uzavírky:  do pátku 21.06.2013.

Důvodem částečné uzavírky je oprava dilatačních uzávěrů na mostním objektu ev. č. 379-026 v rámci uplatněné reklamace správcem silnice, t. j. SÚS JMK, oblast Blansko. Práce na opravě mostu provádí fa Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ: 25253361, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. Odpovědným stavbyvedoucím je p. Petr Fňukal, tel.: 724 945 272. 

Práce v uvedeném rozsahu je možné provést pouze za částečného vyloučení silničního provozu. Silniční správní úřad Městského úřadu Blansko vydal na výše uvedenou částečnou uzavírku rozhodnutí vč. stanovení přechodného dopravního značení.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter