Hospodaření v městských lesích

19. května 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2758×

Město Blansko má v současné době ve svém vlastnictví pozemky určené k plnění funkcí lesa o celkové rozloze 63,74 ha z čehož porostní půda je 58,50 ha o celkové zásobě dřevní hmoty 15 372 m³. Průměrná zásoba na 1 ha činí 263 m³.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Pro zachování lesa je závazný zákon 289/1995 Sb., o lesích v platném znění (lesní zákon) a pro hospodaření se zpracovávají buď lesní hospodářské osnovy (do 50 ha lesa) nebo lesní hospodářský plán – LHP (nad 50 ha lesa), kde jsou pro vlastníka závazná a doporučující ustanovení.

LHP se zpravidla zpracovávají na deset let (decénium). Město Blansko má vypracován nový LHP s platností od 01.01.2011 do 31.12.2020.

Maximální celková výše těžeb na celé decénium je dle Lesního hospodářského plánu 5 890 m³ (mýtní včetně předmýtní). Dále je předepsáno LHP provést minimální plošný rozsah výchovy v porostech do 40 let a to na 4,01 ha, prořezávky na 3,72 ha a zalesnění na 10 ha.

kontrola porostu
K práci lesního hospodáře patří kontrola nově vysazených stromků, ale také třeba mapování vznikajících černých skládek.

Lesní pozemky, které město Blansko vlastní, se nachází na katastrálních pozemcích Blansko (5,42 ha), Dolní Lhota (4,31 ha), Horní Lhota (2,53 ha), Těchov (1,44 ha), Klepačov (0,78 ha), Lažánky (45,16 ha), Hořice (3,00 ha) a Olešná (1,10 ha).

Hlavní dřevinou je zde borovice 40,4 % porostní plochy, smrk 22,8 %, jasan 8,0 %, buk 8,1 %, habr 5,1 % a ostatní dřeviny jsou zastoupeny do 5 % plochy. Co se týká zásoby, tak borovice má 37,8 %, smrk 34,6 %, jasan 6,5 %, buk 5,0 % a habr 2,3 %.

Dosavadní hospodaření bylo převážně orientováno na borovici. Během minulého decenia byly zakládány převážně borové porosty o celkové ploše 1,09 ha což je asi 39 %. Buk byl zalesněn na ploše 0,88 ha, smrk na 0,80 ha javor na 0,04 ha a dub na 0,02 ha.

Kultury jsou nejvíce ohroženy okusem spárkaté zvěře, zejména v zimních měsících, kdy se srnčí zvěř stahuje z polí do lesních porostů. Převážně se provádí nátěry repelenty proti okusu. Oplocenky se staví minimálně.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter