Představujeme strategický plán – 4. část

13. května 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1940×

Naposledy o strategickém plánu. S místostarostou města Blanska Jiřím Crhou o Kultuře, školství, bydlení ve městě a ekonomice města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kultura

Kulturní zařízení

V kině je ještě letos v plánu rekonstrukce baru a zázemí pro občerstvení a oprava elektroinstalace. Jinak kulturní zařízení ve městě byla odhadem za posledních šest let všechna zrekonstruována. Ať už je to Dělnický dům nebo zámek, digitalizace kina apod., takže zázemí máme dobré. 

V nejbližších letech se tak více zaměříme na nabídku kulturních akcí. K již stabilním akcím přibudou oslavy významných výročí. Ta chceme také využít k propagaci města, propojit turistický ruch a kulturu. V roce 2015 se jedná o 110 let povýšení Blanska na město a v roce 2016 880. výročí první zmínky o Blansku.

V plánu je zpracování mapy umístění významných památníků, soch a uměleckých děl ve městě. Poslouží návštěvníkům města v lepší orientaci po významných místních památkách. Opět se tedy jedná o projení kultury a turistického ruchu.

Větší podporu by také měla získat kulturní prezentace v našich partnerských městech v rámci různých festivalů.

Bydlení

Podpora dostupnosti bydlení pro všechny skupiny

Co se týká sociálního bydlení, vymezili jsme pro ně určitý počet bytů. Myslím si, že je dostatečný. V Blansku je Domov důchodců, který zřizuje kraj, máme domy s pečovatelskou službou a vyčlenili jsme i určitou část bytů.

V oblasti bydlení pro mladé rodiny nebo tzv. startovacích bytů sledujeme dotační tituly. Volné prostory pro výstavbu hromadného bydlení jsou např. na Písečné. Začínají se objevovat zájemci o výstavbu menších bytů, které by nebyly na prodej, ale pronajímány. Jednalo by se o byty 1+1 nebo 2+1, aby byly za přiměřené nájemné, např. právě pro mladé.

Blansko má dnes 580 městský bytů. Postupně je prodává obálkovou metodou a získané prostředky jsou investovány do revitalizace budov. To je v posledních letech hodně vidět. Např. ulice 9. května a Údolní se hodně proměnila, domy byly zatepleny a opraveny.

Z výše uvedeného počtu si nechává město 85 bytů, které přiděluje v rámci pořadníku. Dalších 126 bytů má v domech s pečovatelskou službou, z toho je 11 bezbariérových bytů.

Individuální výstavba

Chceme rozvíjet výstavbu rodinných domů v místech schválených územním plánem, ať už je to Klepačov, Těchov nebo Češkovice. Snažíme se ale také najít lokality přímo ve městě. Teď např. je to budování lokality pro výstavbu rodinných domů ve Zborovcích. Zpracovávají se podklady k tomu, aby město mohlo připravit sítě pro tyto pozemky v roce 2014. 

První domy by zde mohly vyrůst na konci roku 2014. Nejedná se o lokalitu ve stovkách parcel, jsou to desítky, ale je to nějaká otevřená lokalita do budoucna. Je zde velký prostor v lokalitě Luhy, což město chce do budoucna řešit, ale zatím se zde nedaří vypořádat majetkové vztahy.

Výstavba nových bytových domů

Míst na stavbu nových bytových domů je ve městě pomálu. Během tří následujících let by měly vyrůst nové domy v těchto lokalitách: bytový dům na ulici 9. května, kde je zatím vše v řízení, bylo podáno odvolání ke krajskému úřadu. Pokud se to vyřeší, mělo by se v této lokalitě stavět. V Palavě vznikne bytový dům v prostoru bývalého velkoobchodu s ovocem a zeleninou. A určitě se bude stavět na Písečné, viz zmínka o startovacích bytech výše.

Školství

Investice do snížení energetické náročnosti

V posledních letech jsme hodně investovali do zateplení škol a letos ještě budeme investovat nemalé prostředky. Jedná se o výměnu oken, zateplení střech a plášťů budov. Výměna oken kromě Salmovy školy dobíhá na všech ostatních školách. Letos se bude zateplovat a rekonstruovat celá škola Salmova. Jedná se o největší investici v roce 2013.

Naplnění blanenských škol

Výhled v horizontu pěti let je pro základní školy pozitivní. Nejsme v situaci, kdy nemáme kapacity na školách, ale dětí je spíše málo. Nyní se tak několik let bude kapacita škol naplňovat, což je dobře. Určitě nehrozí to, že by nebyla pro školáky volná místa.

Zázemí škol

Všechny školy mají dobré zázemí i v oblasti sportovního vyžití. Prakticky u všech škol je hřiště s umělým povrchem. Co se týká středních škol ve městě, jsem přesvědčený, že mají před sebou dobrou perspektivu, to mohu garantovat i jako krajský zastupitel. Letos dojde k vylepšení zázemí pro Gymnázium Blansko, kde dojde k rekonstrukci tělocvičny a části zadního traktu. Jedná se o krajskou investici za asi 18 milionů korun.

Spolupráce škol

Strategický plán dále definuje podporu spolupráce škol nejen mezi sebou, ale také na mezinárodní úrovni se školami z partnerských měst a v rámci společných projektů. Ředitelé škol by také měli vytvořit koncepci rozvoje na šest let s dvouletým intervalem vyhodnocení jejího plnění. Zmiňuje se i o spolupráci s partnery na postupné změně oborové nabídky středních škol tak, aby odpovídala potřebám firem v regionu.

Ekonomika

Hospodaření města

Vždy když sestavujeme rozpočet, jsou v první fázi výdaje vyšší než příjmy. Tak to je vždy. Dnes je to těžší, protože ekonomika stagnuje, tak se daně nenaplňují, jak bychom očekávali. S tím se musíme vyrovnat. Příjmy z daní neovlivníme, můžeme jen optimalizovat výdajovou stránku rozpočtu, což děláme. Rozpočet musí být vždy vyrovnaný – krytý přebytky z minulých let nebo úvěrem nebo dotacemi.

Je potřeba efektivně hospodařit s výdaji a optimálně zhodnocovat finanční prostředky a hospodárně využívat majetek, který máme. V tomto případě se snažíme smlouvy o pronájmu aktualizovat tak, aby byly výhodné pro město. Příkladem mohou být pozemky , kde jsou skleníky, kdy smlouva z před 15 let je za 70 tis. Kč ročně na 38.000 m² plochy. Tržní hodnota pronájmu je víc jak milion korun. Proto jsme dali nájemci výpověď a případně pokud tam někdo bude v pronájmu, tak to bude za víc jak milion, nebo pozemek zhodnotíme prodejem a získáme výrazně vyšší finanční prostředky, které zapojíme do rozpočtu města.

Město má úvěry, ale jeho hospodaření je zdravé, tzn. není předlužené. Vlastní i finanční prostředky z energetických akcií. Vždy mapujeme, když plánujeme pořídit úvěr, zda vzít peníze z prodeje akcií nebo financovat akci z úvěru. Rozhodují o tom finanční analytici.

Některé příjmy má město i z majetku. Ty investuje zpět do revitalizace domů, takže se „neprojí“. Do budoucna mohou vypadnout příjmy z hazardu . Loni to bylo cca 7,5 milionů Kč. Přijatá vyhláška zakáže do konce roku 2014 veškerý hazard ve městě. Potom bude případně na nových zastupitelích to redukovat tak, aby nějaké příjmy do rozpočtu byly, ale současné vedení města nepředpokládá, že by tento stav změnilo a bude se muset s tímto výpadkem vyrovnat. Nechceme, aby město bylo zapleveleno hernami, a navíc je to i sociální problém.

Snažíme se maximálně využívat dotačních titulů, ale uvážlivě, protože získat dotaci na nesmyslnou investici a doplácet ji z města, je kontraproduktivní.

Já mohu hodnotit pouze poslední tři rozpočty, kdy jsme vždycky na výdajích šetřili tak, že rozpočet nebyl ztrátový, ale vždycky nějaký přebytek zbyl a použil se do rozpočtu následujícího roku. Za rok 2012 je to částka cca 10 milionů korun.

Změna termínu schvalování rozpočtu

Reagovali jsme touto změnou na zákon o zadávání veřejných zakázek. Dříve jsme mohli zahájit výběrová řízení až v březnu nebo dubnu. To nějakou dobu trvá, a akce pak skoro nejdou stihnout dokončit do konce roku.

Posunutí se projevilo tím, že máme lepší připravenost akcí. Např. opravy silnic. Opravy mohly začít ihned, jakmile to počasí dovolilo. V prosinci jsme věděli přesně, co budeme financovat, a podle toho můžeme jet.

Projeví se to  v uspíšení a efektivním čerpání finančních prostředků. Dříve se stalo, že některé opravy vycházely až na říjen a díky počasí se pak třeba nestihly provést.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter