Blanenské projekty uspěly a získaly dotaci v rámci Strategického plánu Leader

28. června 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2314×

Výběrová komise a Programový výbor Místní akční skupiny Moravský kras o. s. na svých jednáních dne 4.6.2013 vybraly a schválily k podpoře 30 projektů podaných v 9. výzvě realizace Strategického plánu Leader Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Vzhledem k tomu, že od letošního roku je členem MAS Moravský kras i město Blansko, mohlo se v rámci této výzvy ucházet o finanční podporu s vlastními projekty, stejně tak mohly učinit podnikatelské a další subjekty sídlící na území města.

Podporu MAS na základě toho získal především blanenský projekt obnovy souboru sedmi historických litinových soch z 19. stol. Díky dotaci, přesahující 360 tisíc korun, budou v příštím roce zrestaurována torza čtyř soch umístěných na nádvoří zámku a tří na Wanklově náměstí. Sochy budou podle dochované původní dokumentace odborně ošetřeny a doplněny o nově vyrobené chybějící části a detaily (např. hlavy, ruce, křídla, zbraně, amfory apod.). Takto opravené sochy se posléze vrátí na své původní místo a stanou se integrální součástí nové zámecké venkovní expozice i veřejného prostoru Wanklova náměstí, aby tak obyvatelům a návštěvníkům města trvale připomínaly slavnou historii blanenské umělecké litiny. Hodnotitelé u tohoto projektu ocenili především jeho přímou vazbu na tradiční výrobní obor z regionu, který nemá na celé jižní a střední Moravě obdoby.

Vedle opravy litinových soch uspělo z blanenských projektů také zrestaurování ikonostasu v dřevěném kostelíku, ale i soukromý podnikatelský záměr, totiž rekonstrukce apartmánu a vybudování wellness služeb v jednom z blanenských penzionů. Celkově získají jen tyto tři projekty v souhrnu finanční podporu ve výši přibližně 740 tisíc korun.

V rámci 9. výzvy ovšem uspěly i další žádosti, které slouží zachování kulturních tradic a rozvoji cestovního ruchu na Blanensku a v Moravském krasu. I díky podpoře ze strany MAS tak například vznikne Muzeum včelařství Moravského krasu ve Vavřinci nebo nové wellnes centrum v Olomučanech. Rekonstrukce se zase dočká kaplička Panny Marie ve Křtinách a opraveno bude také koupaliště ve Sloupě.

Třicet vybraných projektů čeká ještě proces formální registrace na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), který je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Kompletní seznam projektů podpořených ze strany MAS Moravský kras lze nalézt na www.mas-moravsky-kras.cz.

MAS logo

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter