Studovna a čítárna se dočká úprav

23. června 2013, kultura, přečteno: 2598×

Městská knihovna Blansko provede během měsíců července a srpna rekonstrukci oddělení studovna a čítárna a cizojazyčného oddělení. Novinkou bude i zavedení Wi-Fi technologie, díky které se návštěvníci knihovny budou moci v jejích prostorách kdykoli připojit k internetu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rada města Blanska odsouhlasila čerpání max. 100.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za účelem rekonstrukce oddělení studovna a čítárna a cizojazyčného oddělení.

Jaké jsou záměry a především důvody těchto úprav vysvětluje Mgr. Pavel Přikryl, ředitel knihovny:
„Stávající mobiliář v těchto prostorách již neodpovídá současným trendům a požadavkům. Dle mého názoru již v době otevření knihovny v roce 1999 nebyl vhodně zvolen, došlo k bezúčelnému zaskládání celého prostoru. Naší vizí bylo již delší dobu prostředí studovny omladit a maximálně provzdušnit. Dispozice této místnosti bohužel neumožňuje zásadní stavební úpravy, v podstatě dojde k funkční obnově mobiliáře. V loňském roce se nám již podařilo, taktéž díky vlastním prostředkům, upravit část oddělení pro dospělé,“ říká Mgr. Přikryl a dodává:

„V podstatě šlo o úpravy stávajících regálů, které byly z hlediska jejich stáří již nevyhnutelné. Ve studovně se jednak přeskládají policové regály, které tam již jsou, a to takovým způsobem, aby byly funkčnější. Těžké stoly u počítačů a studijních míst budou odstraněny a nahrazeny moderním variabilním nábytkem. Dalším důležitým faktorem je i skutečnost, že v tomto oddělení dosud zcela chybí alespoň minimální zázemí pro zaměstnance tohoto úseku. Naším cílem tedy je, abychom díky těmto úpravám vytvořili lepší podmínky nejen pracovníkům knihovny, ale samozřejmě především návštěvníkům tohoto oddělení,“ vysvětluje Mgr. Přikryl.

studovna a čítárna v knihovně

Kdy dojde k těmto úpravám?
„Realizace tohoto záměru proběhne během měsíce července a srpna v době, kdy je knihovna standardně uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Návštěvníci, kteří k nám přijdou druhý týden v srpnu, již budou moci posoudit, do jaké míry se nám naše vize příjemnějšího a účelnějšího prostředí podařila uskutečnit.“

Mají návštěvníci Vaší instituce možnost bezdrátového připojení k internetu?
„V současné době tato možnost v knihovně neexistuje, nicméně jsme rádi, že společně s výše uvedenými úpravami dojde v prostorách knihovny k zavedení Wi-Fi technologie, a to jak ve III. patře v oddělení pro dospělé čtenáře, tak i ve IV. patře, kde je hudební a dětské oddělení. Věřím, že tento fakt ocení všichni ti, kteří zde tak budou moci pracovat i na vlastním počítači,“ uzavírá ředitel knihovny.

Za rozhovor poděkovala Jana Navrátilová

 

 

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter