Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2014 pro oblast sociálních služeb a humanitární pomoci

3. června 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2959×

V souvislosti s připravovaným rozpočtem Města Blansko na rok 2014 vyhlašujeme dotační řízení na rok 2014 a oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Termín podání žádosti: do 10.07.2013

Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v Registru poskytovatelů sociálních služeb a provozují svoje služby na území města Blansko.

Formulář žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Blansko v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a seznam příloh k žádosti tvoří přílohu č. 1 a 2 Směrnice č. 3/2005 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3.

Organizace podávají žádost v jednom listinném vyhotovení (originál), vč. všech požadovaných příloh a elektronicky prostřednictvím webového portálu www.kpss-blansko.cz.

Žádosti o poskytnutí dotace, vč. všech požadovaných příloh, v souladu se směrnicí, zašlete do 10.07.2013 na MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko nebo odevzdejte osobně (kancelář č. 136 – Mgr. Bc. Ivana Kouřilová, email: kourilova@blansko.cz, tel. 516 775 402).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter