Na živnostenských úřadech ČR byl zaveden systém „Spotřebitelského ombudsmana“

25. července 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2650×

Za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí, byl na ŽÚ ČR zaveden systém „Spotřebitelského ombudsmana“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Na  předváděcích akcích je v řadě případů prodáváno zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých obchodních praktik. Spotřebitelům je nuceno ke koupi zboží, které ve skutečnosti nepotřebují. V mnohých případech se navíc jedná o zboží značně předražené.

Spotřebitelský ombudsman je systém, který za pomoci kontaktních míst na ŽÚ a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní především seniorům efektivně, rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv.

Spotřebitel se díky nově zaváděnému systému bude moci zdarma obrátit i na živnostenský úřad v Blansku, kde s ním bude vyplněn jednoduchý vstupní formulář, který založí případ, jenž bude dále zpracován místně nejbližší nevládní neziskovou organizací. Tato organizace potom bude radit, resp. zastupovat spotřebitele, a to opět bezplatně. Podle okolností případu živnostenský úřad zváží, zda je na místě provedení živnostenské kontroly nebo postoupení podnětu České obchodní inspekci nebo jinému úřadu příslušnému k provedení kontroly.

Ze strany spotřebitelů lze očekávat pomoc v řešení problému vyplývajícího zejména z těchto situací:

  1. Spotřebitel uzavřel kupní smlouvu mimo provozovnu (např. v rámci „prodejního zájezdu“), lhůta 14 dnů, resp. 1 měsíce pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 57 občanského zákoníku dosud neuplynula.
  2. Spotřebitel uzavřel kupní smlouvu v provozovně.
  3. Spotřebitel uzavřel smlouvu označenou jako smlouva o úpravě a opravě věci, ačkoliv z obsahu smlouvy je zřejmé, že se jedná o kupní smlouvu.
  4. Spotřebitel současně s uzavřením kupní smlouvy uzavřel i smlouvu o spotřebitelském úvěru.
  5. Spotřebitel zmeškal lhůtu pro odstoupení od smlouvy uzavřené mimo provozovnu.
  6. Spotřebitel zmeškal lhůtu pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru.
  7. Spotřebitel od smlouvy odstoupil, ale podnikatel na tuto skutečnost nereaguje v souladu se zákonem nebo se smluvními podmínkami.

Takto nastavený systém by měl být účinným nástrojem pro ochranu spotřebitele v boji proti nekalým obchodním praktikám.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter