Moravský kras chytře

5. srpna 2013, cestovní ruch, přečteno: 2597×

Rada města Blanska rozhodla dne 9.7. 2013 na svém 57. zasedání o podpoře projektu „Moravský kras chytře“ a souhlasí se zapojením Města Blanska jako partnera tohoto projektu, který by měl napomoci rozvoji cestovního ruchu v této oblasti. Jeho hlavním cílem je zejména zvýšit informovanost turistů, a to především formou moderních informačních technologií.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Původce záměru, společnost BMS creative, s. r. o., bude žádat se zmíněným projektem o finanční podporu formou výzvy 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Cílem projektu „Moravský kras chytře“ je usnadnit orientaci a zatraktivnit krasové území prostřednictvím souboru inovativních opatření, která by měla vést k vyšší spokojenosti návštěvníků, ke zvýšení jejich celkového počtu i k prodloužení délky přenocování v oblasti.

Konkrétně by mělo jít o vytvoření minimálně 3 interaktivních informačních míst v oblasti Moravského krasu včetně místního přístupu k internetu (wifi access point), vývoj nových turistických aplikací pro mobilní zařízení, vytvoření vstupního webového portálu s možností plánování turistických tras včetně upozornění na zajímavosti či nadstavbové informace, dále o umístění tzv. QR kódů (obdoba čárových kódů nesoucí zakódovanou textovou informaci – pozn. red.) na body zájmu a doplňkové činnosti v klasické tištěné verzi výstupu, jako jsou např. mapy, letáky apod.

Plánovaným doplňkem projektu je pak vytvoření interaktivních prezentací (virtuálních prohlídek) 2-3 významných bodů, např. pro Zámek Blansko či vybraný krasový útvar.

Péče o rozvoj cestovního ruchu v Blansku spadá do gesce odboru kancelář tajemníka, jehož vedoucím je Mgr. Jiří Kučera. Dle jeho vyjádření lze předpokládat, že o výše uvedený projekt bude mezi cílovými skupinami zájem. Navíc připouští, že realizace projektu je taktéž  v souladu s cíli Strategického plánu rozvoje města pro oblast cestovního ruchu.

„Od projektu očekáváme výrazný multiplikační efekt jak v souvislosti s nedávno dokončenou rekonstrukcí blanenského zámku, tak i s dalšími aktivitami a službami pro turisty, které v nejbližší době připravujeme. Blanenský zámek by se měl stát jedním z prvních tří míst regionu, kde bude možno ze zde umístěného zařízení stahovat aplikace pro chytré telefony s informacemi o turistických zajímavostech Blanenska. Zároveň by měla vzniknout na nádvoří free wifi zóna. Řada objektů v Blansku samotném bude rovněž označena QR kódy, které tak majitelům moderních telekomunikačních zařízení umožní získat snadno základní informace o daných místech nebo je rovnou navedou na příslušné webové stránky,“ upřesňuje Kučera.

V případě, že společnost BMS creative, s. r. o. s tímto projektem v rámci výzvy 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu na podzim tohoto roku uspěje, odbor kancelář tajemníka by se na něm měl podílet formou definice vstupních parametrů, propagací projektu na www.blansko.cz a turistickém portálu www.blanensko.cz a dále v rámci Blanenské informační kanceláře. Výstupy z projektu by pak byly následně využity k propagaci města a dotčeného území.

Jana Navrátilová

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter