Většina honiteb již má své nájemce

7. srpna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3030×

Výběrová řízení na další desetiletý pronájem honiteb státního podniku Lesy České republiky, s. p. se chýlí ke konci. Na území obce s rozšířenou působností Blansko se jedná o 11 honiteb z celkového počtu 28, z nichž devět vlastní přímo Lesy České republiky, s. p. a dvě honitby pak spoluvlastní v rámci honebního společenstva.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Honitby se vydražují za nejvýhodnější finanční nabídku a poté se na ně uplatňuje opční právo. Dvě honitby již mají nové nájemce, u dalších dvou ještě neskončilo výběrové řízení a zbývajících sedm honiteb má stejné nájemce jako v předchozím desetiletém období.

Dlužno konstatovat, že finanční požadavky na nájem honiteb stále stoupají, nejedná se jenom o přímý pronájem za honitbu, ale zejména o stále zvyšující se nároky na úhradu škod způsobených zvěří nejen na lesních kulturách, ale zejména na zemědělských pozemcích.

Zemědělci stále více pěstují u nás nepůvodní zemědělské plodiny, v poslední době je to zejména kukuřice a řepka. V uvedených monokulturách zvěř nachází bezpečný úkryt i dostatek potravy, a díky tomu je obtížně lovitelná. Výše škod, kterou uplatňují zemědělské podniky na uživatelích honiteb, každým rokem narůstá. Jejich úhrada se jeví náročná zejména v polních honitbách, které užívají myslivecká sdružení. Pro obyčejné myslivce se tak myslivost stává koníčkem, který pomalu začíná přesahovat jejich finanční možnosti.

I zmíněná myslivecká sdružení letos uzavírala nové desetileté nájemní smlouvy s honebními společenstvy.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter