Výzva k podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy v Dolní Lhotě

20. srpna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2812×

Ředitelka ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem termín podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na svém odloučeném pracovišti mateřská škola Dolní Lhota na 30. srpna 2013 v době od 14:00 do 17:00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

POZOR! Zápis se bude z technických důvodů konat
NA PRACOVIŠTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, SALMOVA 17, V PROSTORÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY
!

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitelka ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 s ohledem na kapacitní možnosti mateřské školy především podle těchto kritérií:

  • děti v posledním roce před zahájením školní docházky
  • bydliště dítěte
  • věk dítěte
  • sourozenec dítěte v MŠ Dolní Lhota

Nezbytnou podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je splnění požadavků dle zdravotních předpisů, tj. proočkování dítěte, nebo lékařské potvrzení o tom, že dítě kvůli zdravotní indikaci nemůže být očkováno. Tyto skutečností bude nutno doložit do 07.09.2013 potvrzením do evidenčního listu (rodiče jej obdrží při zápisu).

Formulář žádosti o přijetí ke stažení a vytištění:

Mgr. Eva Kadrmasová
ředitelka ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter