Novinky z ochrany přírody v oblasti kácení dřevin

26. září 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2275×

Dne 15. července 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která zásadně uvolňuje přístup ke kácení dřevin v soukromých zahradách a současně zpřísňuje podmínky pro kácení alejí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Zahrada se ve vyhlášce definuje jako „pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti“, přičemž všechny uvedené znaky musí být splněny současně. Dané podmínky tedy nesplňují například pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot nebo zahradu tvořenou dřevinami nelze za stavební oplocení považovat, kácení dřevin rostoucích mimo les zde tedy podléhá režimu správního řízení.

Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení místně příslušného obecního úřadu v době vegetačního klidu pokácet své vlastní stromy. Výjimku tvoří dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí anebo byly vyhlášeny památným stromem.

Vyhláška posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících plochu 40 m2. Ochraně podléhají keřové porosty jako dosud, nově však také zapojené porosty stromů s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující plochu 40 m2. Jestliže některý ze stromů rostoucí v zapojeném porostu přesahuje uvedený rozměr, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina, jejíž pokácení povoluje místně příslušný obecní úřad.

Novela se dotkne činnosti obecních úřadů v oblasti povolování kácení dřevin rostoucích mimo les nepatrně. Kupříkladu Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, vydal v období vegetačního klidu od října 2012 do konce března 2013 celkem třicet rozhodnutí ke kácení dřevin, z nichž pouze u čtyř se dle dnešního znění vyhlášky jednalo o dřeviny v zahradě, což činí 13 % z celkového počtu vydaných rozhodnutí.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter