Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Blanska

10. září 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2092×

14. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 17.09.2013 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu zasedání...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Návrh programu zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 14. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Směna pozemků
 5. Výkup pozemků
 6. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 7. AO REAL – žádosti o příspěvek
 8. II/374 Blansko, průtah, společné výběrové řízení
 9. Schválení Zadání změny ÚP Blansko B2013-Z1
 10. Schválení Zadání územní studie Z5 – rozvoj Písečné
 11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci
 12. Vyúčtování revitalizace domu 9. května 26
 13. Odpis pohledávek
 14. Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko
 15. Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku
 16. Zřizovací listina Nemocnice Blansko
 17. Informace o zhodnocování volných finančních prostředků Města Blansko za 1. pololetí 2013
 18. Rozpočtový výhled Města Blansko na období let 2014–2016
 19. Novela vyhlášky č. 10/2010 o místních poplatcích
 20. Rozpočtová opatření
 21. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 22. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter