Zocelte se v recyklaci

29. září 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2039×

Každý, kdo v období od 01.10.2013 do 15.12.2013 odevzdá na sběrný/é dvůr/y nebo místo/a zpětného odběru elektrozařízení vyjmenovaný vysloužilý elektrospotřebič, se může zapojit do soutěže o poukázku k nákupu elektrozařízení u místního prodejce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Akce se vztahuje pro následující sběrné dvory v Blansku:

  • Sběrný dvůr u Horní Lhoty a v ul. Na Brankách, akce probíhá od 01.10. do 15.12.2013

Soutěže  se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži – viz níže.

recyklace soutěž

Pravidla:

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „ Zocelte se v recyklaci“ je společnost ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 272 57 843, www.elektrowin.cz (dále jen “organizátor“) ve spolupráci s městem/obcí.

 2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce města, www.elektrowin.cz a prodejce. Soutěž probíhá v období od 1. 10. 2013 do 15. 12. 2013.

3. Komu je soutěž určena / Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "soutěžící"). Svou účastí soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora, sběrného dvora a prodejce elektra a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely soutěže považují osoby tvořící společnou domáctnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 obč. zák. Ze soutěže dále budou vyloučení všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl.3, 4 a 5 těchto pravidel.

4. Princip a podmínky soutěže

 Každý, kdo v uvedeném termínu odevzdá na sběrný/é dvůr/y nebo místo/a zpětného odběru elektrozařízení vyjmenovaný vysloužilý elektrospotřebič, se může zapojit do soutěže o poukázku k nákupu elektrozařízení u místního prodejce . Za každý odevzdaný vyjmenovaný spotřebič bude vydán slosovatelný kupón s unikátním číslem Kupón má dvě části. Na první slosovatelnou část soutěžící vyplní kontaktní údaje a odevzdá obsluze sběrného dvora, která jej vhodí do připraveného zapečetěného boxu. Druhou část si ponechá pro případnou kontrolu. Výhra bude předána na základě předložení druhé části kuponu se stejným unikátním číslem. Kupony jsou barevně odlišeny na základě typu odevzdaného spotřebiče: Velké spotřebiče – zelená barva Malé spotřebiče – žlutá barva Chlazení – modrá barva. Platí podmínka, že za jeden kompletní vysloužilý spotřebič získá zájemce jeden slosovatelný kupón. Vydávání slosovatelných kupónů bude ukončeno dne 15. 12. 2013, ve stejnou hodinu, kdy zavírá sběrný dvůr/místo zpětného odběru. Soutěž se vztahuje na následující vyjmenované elektrospotřebiče: Velké spotřebiče: pračky, myčky, sušičky, sporáky, pečící zařízení, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, radiátory a ventilační, odsávací a klimatizační zařízení, elektrické krby, boty a deky, masážní a rehabilitační křesla Malé spotřebiče: vysavače, čistící stroje na koberce (mokré vysávání, tepovače), žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, mlýnky, kávovary, zařízení pro otvírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, váhy, hodinky, budíky, elektrické kráječe, kuchyňské roboty, mixéry, šlehače, rychlovarné konvice, parní hrnce, osvěžovače vzduchu Chlazení: kombinované, dvoudveřové a jednodveřové chladničky, mrazničky, ostatní zařízení pro chlazení, uchování a skladování potravin (výčepní zařízení s chladícím médiem, přenosné chladničky a mrazničky s chladícím médiem a bez něj, samostatné výrobníky ledu. Vysloužilý spotřebič musí být kompletní.

5. Výhra a doručení výhry (v případě, že je budeme obesílat…)

V této soutěži mohou soutěžící získat výherní poukázky na nákup nového spotřebiče a to ve třech kategoriích: a) Malé spotřebiče (žlutý barva kuponu) – za jeden přinesený kompletní vysloužilý spotřebič mají možnost soutěžit o poukázku v hodnotě 1 000 Kč b) Velké spotřebiče (zelená barva kuponu) – za jeden přinesený kompletní vysloužilý spotřebič mají možnost soutěžit o poukázku v hodnotě 5 000 Kč c) Chlazení (modrá barva kuponu) – za jeden přinesený kompletní vysloužilý spotřebič mají možnost soutěžit o poukázku v hodnotě 3 000 Kč Výherní poukázky lze uplatnit pouze u prodejce , a to do 31. 1. 2014 Losování proběhne v každém městě/obci individuelně. Termíny budou upřesněny a uvedeny na stránkách ELEKTROWINu a stránkách příslušného města. Podmínkou pro uplatnění slevy je předložení výherní poukázky na prodejně do výše uvedeného data. V každé kategorii budou vylosování 3 výherci. Výherní poukazy lze vzájemně kombinovat.. Poukázky je nutné vyčerpat v plné výši, prodejce peníze zpět nevyplácí. Výherci budou o své výhře informováni na telefonním čísle a emailové adrese, kterou uvedli na kuponu. V případě, že se organizátorovi nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů nebo nepředloží ke kontrole soutěžní kupon, zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadne.

6. Zpracování osobních údajů

 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v plném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých organizátorovi soutěže, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Soutěžící dále souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn využít jeho jméno, příjmení a obec bydliště, jeho fotografie či videozáznamy pro reklamní, propagační a marketingové účely organizátora ve smyslu šíření těchto osobních údajů v médiích. Soutěžící dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

7. Práva a povinnosti organizátora soutěže

 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou (tj. prodejcem) Výhry nelze vyplatit v hotovosti.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter