Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy IV. etapa: úseky G a H do konce tohoto roku

15. října 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2464×

Odbor investičního a územního rozvoje by rád uzavřel do konce tohoto roku dvě investiční akce, které byly z řad veřejnosti často připomínkovány. Jedná se především o úseky G a H v rámci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – IV. etapa a dále o komunikační propoj A-B mezi stávajícími cyklostezkami na Sportovním ostrově.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V současné době je v rámci cyklistické stezky mezi vlakovými zastávkami Blansko-město a Blansko-nádraží fukční úsek po BILLu, kde se přemísťuje Ježkův most, její druhá část se pak nachází na pozemku ČADu, letos by mělo konečně dojít k jejich propojení regulérním povrchem. Konkrétně se jedná se o realizaci úseků G a H.

V těchto dnech dochází v rámci odboru INV k hodnocení jednotlivých došlých nabídek v rámci regulérního výběrového řízení vypsaného na tuto investiční akci. Pokud nenastanou žádné potíže, především pak komplikace vázané na klimatické podmínky, stavba by měla být dokončena ještě v letošním roce.

cyklostezky

Druhou investiční akcí, která by měla být zrealizována do konce tohoto roku, je vybudování komunikačního propoje A-B mezi stávajícími úseky cyklostezek na Sportovním ostrově. Tento propoj bude zhotoven z asfaltu o min. šířce 3 m, povede kolem oplocení baseballového hřiště. Napojení  se provede v bodě A, aby bylo možné na cyklostezku pohodlně najet tak, aby zde nebyly žádné ostré úhly.

Letos bylo vypsáno výběrové řízení, v nejbližších dnech dojde k závěrečnému vyhodnocení jednotlivých nabídek. Hlavním cílem této akce je tedy vybudování regulérního okruhu se stejným povrchem. Na stávajícím povrchu totiž není možné jezdit na inline bruslích.

Ideálním stavem by bylo zokruhování celého baseballového hřiště, ke kterému snad dojde v budoucnosti. Záměrem odboru INV je vybudování nových stojanů na kola, laviček apod., aby bylo např. možné přijet autem, nasadit brusle a vydat se po cyklostezce, ideálně pak s podmínkami vhodnými pro rodiny s dětmi.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter