Došlo k novele zákona o odpadech

24. října 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2496×

Od 1. října tohoto roku platí novela zákona o odpadech, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 169/2013 Sb. Má za cíl odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají ve vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mezi hlavní změny patří zařazování odpadů podle kategorií, zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství (dále také jen „POH“) původce, zrušení povinnosti původců odpadů žádat o souhlas k shromažďování nebezpečných odpadů, zavedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického integrovaného systému (tzv. ISPOP), úpravy v oblastech „Baterie a akumulátory“, „Autovraky“, „Elektrická a elektronická zařízení“ a zpětný odběr pneumatik.

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko odpadne díky této novele celkem 27 subjektům povinnost zpracovávat POH původců odpadů. Větší obce včetně města Blanska však povinnost zpracovávat plán odpadového hospodářství původce mají, pokud vyprodukují 10 tun nebezpečného odpadu nebo 1000 tun ostatního odpadu za kalendářní rok.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter